12А
  • Алeксeния Димитрова (Редактор)
  • Алeксандра Костадинова (Страниращ редактор)
  • Алексей Димитров (Репортер)
  • Ана Михова (Репортер)
  • Андрей Михайлов (Фоторепортер)
  • Анелия Перчева (Кореспондент)
  • Ани Пармаксизян (Репортер)
  • Анна Ботинова (Репортер)
  • Антоанета Маскръчка (Отговорен редактор)
  • Антон Георгиев (Онлайн редактор)
  Б
  • Блага Букева (Заместник-главен редактор)
  • Блага Георгиева (Коментатор)
  • Божидар Статев (Репортер)
  • Бойка Атанасова, Атина (Специален кореспондент)
  • Борислав Зюмбюлев (Главен редактор)
  • Боряна Цачева (Заместник-главен редактор)
  • Буряна Божинова (Репортер)
  • България днес (Онлайн редактор)
  В
  • Вeра Славчeва (Редактор)
  • Валeри Макeдонски (Страниращ редактор)
  • Валентин Хаджиев (Кореспондент)
  • Валери Ведов (Репортер)
  • Ваньо Стоилов (Отговорен редактор)
  • Ваня Ставрева (Кореспондент)
  • Ваня Сухарова (Онлайн редактор)
  • Васил Сотиров (Редактор)
  • Венелина Гочева (Администратор)
  • Венета Гергова (дизайнер-илюстратор)
  • Венета Начева (Репортер)
  • Венци Венков (Отговорен редактор)
  • Вера Славчева (Редактор)
  • Вероника Дженева (Страниращ редактор)
  • Веселин Желев, Брюксел (Редактор)
  • Виктор Иванов (Репортер)
  • Виолина Христова, Рим (Специален кореспондент)
  • Всичко за семейството (Кореспондент)
  • Вяра Иванова (Репортер)
  Г
  • Гeнка Маркова (Ръководител на отдел)
  • Гeорги Банов (Редактор)
  • Гeорги Луканов (Редактор)
  • Гeорги Милков (Коментатор)
  • Галена Чарийска (Репортер)
  • Георги Банов (Коментатор)
  • Георги Луканов (Редактор)
  • Гергана Вутова (Фоторепортер)
  • Гергана Николова (Отговорен редактор)
  Д
  • Дeсислава Кулeлиeва (Фоторепортер)
  • Данка Василева (Главен редактор)
  • Даринка Илиева (Репортер)
  • Девора Недялкова (Репортер)
  • Десислава Кулелиева (Фоторепортер)
  • Десислава Мирчева (Онлайн редактор)
  • Джейн Димитрова (Онлайн редактор)
  • Диана Кънчeва (Редактор)
  • Диана Саватева (Отговорен редактор)
  • Диляна Грозданова (Администратор)
  • Диляна Цeнова (Репортер)
  • Дима Максимова (Кореспондент)
  • Димитър Мартинов (Репортер)
  • Димчо Райков (Редактор)
  Е
  • Едуард Папазян (Ръководител на отдел)
  • Едуард Папазян, Палермо - София (Коментатор)
  • Елизабет Радкова (Репортер)
  • Елица Гилтяй (Репортер)
  • Елица Кандева (Репортер)
  • Елица Стоилова (Коментатор)
  • Емилия Пeтрова (Стенограф)
  ЖИ
  • Ивайло Дончeв (Фоторепортер)
  • Илиан Чавраков (Ръководител на отдел)
  • Илиян Петров (Репортер)
  • Илияна Д. Димитрова (Страниращ редактор)
  • Илияна Димитрова (Страниращ редактор)
  • Искра Сотирова (Репортер)
  Й
  • Йордан Симeонов (Фоторепортер)
  К
  • Камелия Александрова (Кореспондент)
  • Капка Тодорова, Берлин (Специален кореспондент)
  • Кирил Борисов (Репортер)
  • Клуб 100 (Коментатор)
  • Константин Ботушаров (Репортер)
  • Константин Ранев - Токио (Кореспондент)
  • Красимир Боев (Репортер)
  • Красимир Костов (Технически редактор)
  • Кристина Кръстева (Репортер)
  Л
  • Лилия Гавлашка (Онлайн редактор)
  • Лиляна Клисурова (Репортер)
  • Лиляна Филипова (Редактор)
  • Лина Гeргова (Ръководител на отдел)
  • Любомир Дeнов (Редактор)
  • Любомир Денов (Редактор)
  • Любомир Илков (Редактор)
  • Любомир Серафимов (Онлайн редактор)
  • Любомира Николаева (Ръководител на отдел)
  М
  • Мария Незнакомова (Редактор)
  • Мария Пилева (Редактор)
  • Мария Райчeва (Репортер)
  • Марияна Бойкова (Репортер)
  • Марияна Бойкова, Радко Паунов (Коментатор)
  • Марияна Бойкова, Тихомир Тончев (Коментатор)
  • Марияна Литова (Заместник-главен редактор)
  • Мартин Христов (Онлайн редактор)
  • Милeн Пeтров (Коментатор)
  • Мила Вачeва (Ръководител на отдел)
  • Мила Гeшакова (Редактор)
  • Мила Попова (Репортер)
  • Милен Георгиев (Репортер)
  • Милена Милева (Онлайн редактор)
  • Милена Трачева (Онлайн редактор)
  • Момчил Инджов (Репортер)
  Н
  • Найден Тодоров (Репортер)
  • Невелин Ганчев (завеждащ сектор)
  • Ненко Станев (Кореспондент)
  • Нено Петканов (Онлайн редактор)
  • Николай Берковски (Отговорен секретар)
  • Николай Грудев (Кореспондент)
  • Николай Литов (Ръководител на отдел)
  • Николай Москов (Редактор)
  О
  • Орлин Цанев (Фоторепортер)
  П
  • Пeтър Бойчeв (Художници)
  • Пeтър Пeнчeв (Технически редактор)
  • Пeтя Дикова (Репортер)
  • Павлина Трифонова (Репортер)
  • Паола Хюсеин (Ръководител на отдел)
  • Пенчо Ковачев (Коментатор)
  • Петкан Илиев (Коментатор)
  • Петър Бойчев (дизайнер-илюстратор)
  • Петър Георгиев (Онлайн редактор)
  • Петър Пенчев (Технически редактор)
  • Петя Петрова (Онлайн редактор)
  • Пиeр Пeтров (Фоторепортер)
  • Пиер Петров (Репортер)
  • Пламeн Тодоров (Фоторепортер)
  Р
  • Радко Паунов (Редактор)
  • Радостин Найденов (Фоторепортер)
  • Ралица Даскалова (Ръководител на отдел)
  • Росен Янков (Заместник-главен редактор)
  • Росица Христова (Кореспондент)
  • Румяна Дeнчeва (Репортер)
  • Румяна Денчева (Репортер)
  • Румяна Денчева, Марияна Бойкова (Коментатор)
  • Румяна Тонeва (Фоторепортер)
  С
  • Самуил Огнянов (Редактор)
  • Саня Камeнова (Страниращ редактор)
  • Сашо Крушевски (Фоторепортер)
  • Светлана Йорданова (Редактор)
  • Светослава Ингилизова (Онлайн редактор)
  • Силвия Гурмeва (Репортер)
  • Силвия Жекова (Репортер)
  • Сима Радкова (Репортер)
  • Слави Ангeлов (Коментатор)
  • София Терзийска (Репортер)
  • Станислав Кашмeров (Страниращ редактор)
  • Стела Атанасова (Редактор)
  • Стефан Чолаков (Репортер)
  Т
  • Татяна Райкова (Ръководител на отдел)
  • Тихомир Тончeв (Редактор)
  • Тони Маскръчка (Кореспондент)
  • Тони Щилиянова (Репортер)
  • Тонка Петрова (Коментатор)
  Х
  • Христо Петров (дизайнер-илюстратор)
  • Христо Рахнев (Фоторепортер)
  • Христофор Караджов (Кореспондент)
  ЦЮ
  • Юми Реджеб (Коментатор)
  • Юри Велев (Първи заместник-главен редактор)
  • Юри Димитров (Заместник - отговорен секретар)
  Я
  • Явор Гeронтиeв (Репортер)
  • Явор Димитров (Страниращ редактор)
  • Янислава Монева (Онлайн редактор)
  • Ярослава Прохазкова (Репортер)