<p><span>Болен си, а има голяма опашка при личния лекар? </span>Отиди на летището, там ще те прегледат веднага!</p>
<p></p>
<p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               </p>

Болен си, а има голяма опашка при личния лекар? Отиди на летището, там ще те прегледат веднага!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

На този уебсайт