<p></p>
<p><span>Катя излиза на терасата и започва да вика:</span></p>
<p>- Комшийке, покажи се, ма!</p>
<p>Комшийката се показва и Катя я пита:</p>
<p>- Моят сифилитик да е у вас?</p>
<p>Съседката припада и се строполява. Зад нея се показва Рачо и сърдито се провиква към жена си:</p>
<p>- Филателист, ма, филателист! Колко пъти трябва да ти повтарям! </p>
<p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               </p>

Катя излиза на терасата и започва да вика:

- Комшийке, покажи се, ма!

Комшийката се показва и Катя я пита:

- Моят сифилитик да е у вас?

Съседката припада и се строполява. Зад нея се показва Рачо и сърдито се провиква към жена си:

- Филателист, ма, филателист! Колко пъти трябва да ти повтарям! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

На този уебсайт