Режат заплата на съдия за 4 забавени дела

https://www.24chasa.bg/Article/1062499 www.24chasa.bg
По предложение на ревизор №1 на Темида Ана Караиванова Висшият съдебен съвет намали заплатата на плевенския районен съдия Димитър Кирилов с 10% за шест месеца заради четири забавени дела. Процедурата продължи над година и половина. СНИМКИ: ПАРСЕХ ШУБАРАЛЯН, ИВАЙЛО ДОНЧЕВ И БУРЯНА БОЖИНОВА

Плевенският районен съдия Димитър Кирилов, наказан за връзки с Красьо Черния, бе санкциониран окончателно и за четири забавени с години наказателни дела. Върховният административен съд потвърди решението, с което Висшият съдебен съвет намали заплатата му с 10% за половин година.

Кирилов бе наказан по предложение на ревизор №1 на Темида Ана Караиванова. Тя нареди проверка на четирите казуса след сигнали. Инспекторите установиха, че Кирилов, който бе кандидат за шеф на районния съд в Плевен, не е спазвал сроковете, предвидени в процедурните закони, и неоправдано е забавил делата. Три от тях са влезли в съда през 2007 г., а едно - през 2003 г.

Заседанията по последния казус са били провеждани през 5-7 месеца, т.е. влизал е в съдебна зала средно два пъти на година. При неявяване на подсъдимата Кирилов не я е глобявал и не е нареждал принудителното й довеждане, въпреки че е длъжен. Това нарушение констатираха и тримата висши магистрати, които проучиха случая след предложението на Караиванова за налагане на дисциплинарно наказание.

Димитър Кирилов
Димитър Кирилов

Съдията е приемал ненадлежни болнични листове и на подсъдим по друго от проверяваните дела. Насрочвал е казуса през четири месеца, въпреки че не е бил сложен и е от частен характер. Освен това при наказателните дела, заведени от граждани, а не от прокуратурата, абсолютната погасителна давност е твърде кратка и това предполага по-срочното им разглеждане, установи още дисциплинарният състав.

Тримата висши магистрати отчетоха, че Кирилов вече е приключил две от забавените дела и присъдите, които е прочел, не са отменени.

Дисциплинарният състав обаче не прие изцяло оправданието на Кирилов, че е забавил четирите дела, защото е бил много натоварен. Справка за работата на плевенските районни съдии за периода 2005-2009 г. показва, че до 2006 г. те са били неравномерно натоварени и Кирилов е бил сред магистратите, на които са възлагани най-много дела. След това обаче проблемът е бил решен и Кирилов не е имал толкова много дела в сравнение с колегите си според тримата висши магистрати.

Дисциплинарният състав прецени, че съдията не е спазвал сроковете за първоначално насрочване на делата, за тяхното отлагане, разглеждане и решаване, и не е изпълнил задълженията си да вземе мерки при неоправдано неявяване на подсъдим или свидетел.

Предложи Кирилов да бъде наказан за тези нарушения с намаляване на заплатата с 10% за шест месеца. Становището на дисциплинарния състав бе прието от Висшия съдебен съвет и той санкционира съдията с 19 гласа "за" и един "въздържал се".

Съдията обжалва санкцията пред Върховния административен съд. Кирилов не отрече, че е забавил четирите дела, но оспори заключението, че прави това редовно и виновно.

От справката за работата на плевенските районни съдии за периода 2005-2009 г. става ясно, че за пет години Кирилов е разгледал общо 4664 наказателни дела.

Средно на година е разлиствал и решавал по 933 казуса и четирите забавени процеса представляват 0,4% от тях.

Ако системно, т.е. редовно не спазвах сроковете, щях да съм забавил повече дела, а не четири. Не съм целил умишленото им забавяне, това се е дължало на голямата ми натовареност, защити се съдията.

Кирилов посочи още, че три от делата са били сложни от фактическа и правна гледна точка и са изисквали повече време за събиране на доказателства и за разглеждане в зала. Магистратът изтъкна, че винаги се старае да прочете присъда, която да не може да бъде атакувана след това за нарушение на процедурните правила.

В своя защита съдията изтъкна също, че за да не бави дела, е прекъснал болничните си и е влязъл в зала след тежка операция заради три фрактури.

Тримата висши административни съдии, които разгледаха жалбата на Кирилов, я уважиха и отмениха наказанието. Аргументът им бе, че при подобна свръхнатовареност съдията по обективни причини не е могъл да спази сроковете, предвидени в законите. Освен това нямало доказателства, че е било възможно казусите да бъдат приключени в срок.

Съдията е длъжен да реши с необходимото внимание и в разумния срок делата, които са му възложени, стига да е разумно натоварен, мотивираха се още тримата висши административни съдии.

Несъгласна с решението им, Ана Караиванова го атакува пред петчленен състав на Върховния административен съд. "Проверихме само тези четири дела, защото получихме сигнали за тях. Не сме проверявали всички казуси, възложени на Кирилов. Затова не може да се твърди, че всички останали са решени при стриктното спазване на закона от страна на съдията", посочи тя.

"Продължителната висящност на тези процеси в съдебната фаза е създало у подсъдимите чувство на несигурност и объркване от неизясненото им положение, а в някои случаи е довело до накърняване на законните им права и интереси. което тримата съдии са подминали и не са обсъдили", написа ревизор №1 на Темида в жалбата си.

Според Караиванова забавянето на дела заради натовареност може да е основание за налагане на по-леко наказание, но не и да изключи дисциплинарната отговорност. Тя бе категорична, че ако едно дело се гледа в съда шест години, това в никакъв случай не е разумен срок. Не случайно Страсбург съди непрекъснато държавата за мудни процеси, припомни тя.

Неправилно колегите са съпоставили четирите забавени дела с близо 930-те казуса, които Кирилов е разглеждал средно на година. Проверени са само четирите казуса и по всички тях са констатирани нарушения. Това е 100% от тях и е достатъчно основание за налагане на дисциплинарно наказание, постановиха петимата висши административни съдии.

Те отмениха решението на колегите си като неправилно и оставиха в сила наложената на Кирилов санкция - намаляване на заплатата с 10% за половин година. "Наказанието е справедливо и съразмерно с извършените от него нарушения", отсякоха те в окончателното решение. (24часа)