Съд окончателно: без фитнес за наказани до живот

https://www.24chasa.bg/Article/1087885 www.24chasa.bg
Осъдените до живот, които искаха да ги пускат и във фитнеса, излежават присъдите си в софийския затвор. СНИМКИ: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА, ИВАЙЛО ДОНЧЕВ И ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Осъдените до живот ще продължат да бъдат държани постоянно в заключени помещения под засилен надзор и охрана.

След 5-ата година, ако имат добро поведение, може да минат от "специален" на по-лек режим - "строг". Т.е. да са в килия, която се заключва само нощем, да я делят с други затворници, поставени на строг режим, да правят разходки в коридора, да спортуват, да разговарят помежду си, да участват в трудови и възпитателни дейности.

Дали осъден до живот има добро поведение, решава затворническата администрация. Ако той мине на по-лекия режим, тя трябва да му осигури по-добрите условия. Не го ли направи, може да й се търси отговорност.

ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

Това решиха окончателно петима висши административни съдии по делото, заведено от Валентин Иванов и Любен Симеонов, излежаващи доживотни присъди в софийския затвор, срещу министъра на правосъдието.

НИКОЛАЙ УРУМОВ
НИКОЛАЙ УРУМОВ

С 3 на 2 гласа магистратите отхвърлиха жалбата им срещу текстове от правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията, изготвен от министъра и действащ от февруари м.г. Според висшите съдии атакуваните разпоредби не ограничават правата на осъдените до живот, предвидени в самия закон.

Магистратите отмениха като неправилно абсолютно противоположното решение, което трима техни колеги постановиха на първа инстанция. Първоначално оспорените текстове от правилника бяха заличени, защото не доразвивали и не конкретизирали закона, а го дописвали, което е недопустимо. Но според петимата съдии, решили спора окончателно, това не е така.

Втората инстанция не прие и другото основание на тричленния състав на Върховния административен съд за отмяна на атакуваните разпоредби от правилника - нарушаване на процедурните правила по приемането му.

Проектът на правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията не е бил публикуван на интернет страницата на правосъдното министерство за обсъждане, въпреки че закон изрично изисква това. И заинтересовани граждани, държавни органи и обществени организации не са могли да изпратят своите мнения и предложения в 14-дневния срок, както пише в закона.

По делото няма спор, че проектът на правилника не е бил публикуван на интернет страницата на министерството.

Въпросът е дали нарушението е съществено, или несъществено.

Според тримата висши административни съдии, разгледали първи казуса, нарушението е съществено - не е спазено абсолютно задължително изискване. Затова те отмениха атакуваните текстове от правилника.

Но според мнозинството от петчленния съдебен състав нарушението не е съществено. Разпоредбите от правилника се атакуват от двама мъже, които изтърпяват доживотни присъди. Никъде не пише, че едно от правата им е достъп до интернет. Следователно, дори проектът на правилника да беше публикуван на сайта на министерството, те нямаше как да узнаят за него и не биха могли да направят бележки и предложения, с които министърът евентуално да се съобрази. С други думи, непубликуването на проекта на правилника на интернет страницата на министерството не е повлияло и не е могло да повлияе върху съдържанието му, пише в окончателното решение.

В него се подчертава още, че проектът на правилника е бил изпратен на сектор "Изпълнение на наказанията" в Главна прокуратура и той е дал свои бележки и предложения. Освен това проектът е бил обсъден на работно съвещание на началниците на местата за лишаване от свобода и ръководителите на областните пробационни служби.

По делото бе представено и доказателство, че затворник, излежаващ присъда във Варна, е направил предложение, което е било обсъдено от работната група, изготвяща правилника, мотивира се мнозинството от петчленния съдебен състав.

"Целта - проектът на правилника да достигне до знанието на граждани, организации и органи, имащи отношение към въпроса, е изпълнена. Затова пропускът на правосъдното министерство да изпълни задължението си - да публикува проекта на интернет страницата си, не е съществен", категорично е мнозинството от петчленния съдебен състав.

Двамата магистрати, според които пропускът е съществен и затова текстовете трябва да бъдат отменени, са наказаните за "Приморско" Панайот Генков и Николай Урумов.

Двамата осъдени до живот бяха завели дела и за обезщетения за "непрекъснат, прекомерен, дългогодишен психически тормоз, който не ни е наложен с присъда, нито е предвиден в закона". Те бяха "замразени", докато се реши дали текстовете от правилника ограничават правата им, предвидени в Закона за изпълнение на наказанията.

След като стана ясно, че разпоредбите са законни, тричленен състав на ВАС прекрати делото за 35 хил. лв. компенсация, заведено от излежалия досега над 18 г. Валентин Иванов.

Други трима съдии обаче тепърва ще решават какво да правят с молбата за 24 хил. лв. компенсация на Любен Симеонов, осъден до живот за двойното убийство в чейндж бюро "Виан" в Бургас.

Наказани за скандала “Приморско” защитиха лишените от свобода

Двама от петимата висши административни съдии, решили казуса окончателно, не приеха становището на мнозинството и застъпиха обратната позиция - в полза на жалбата на двамата осъдени до живот. Това са наказаните за скандала "Приморско" с намаляване на заплатите магистрати Панайот Генков и Николай Урумов.

Двамата подобно на тримата си колеги, разгледали казуса на първа инстанция, са категорични, че атакуваните текстове от правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията трябва да бъдат отменени заради нарушена процедура по приемането им.

След като няма спор, че проектът на правилника не е бил публикуван на интернет страницата на министерството, е налице действително допуснато съществено нарушение. Неспазване на задължително изискване не може да се определи като несъществено нарушение. Само то е достатъчно да бъдат заличени атакуваните разпоредби от правилника, без изобщо да се обсъжда дали те са съобразени със закона, или не, пише в особеното мнение на Генков и Урумов.

Проектите на всякакви правилници засягат правата и интересите на много хора, затова им се дава възможност да участват в подготвянето им. Чрез публикуването на проектите се реализират принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, посочват още двамата висши съдии. (24 часа)