Делото на Симеон за сечта на Боровец продължава след година

https://www.24chasa.bg/Article/1178446 www.24chasa.bg
Симеон и сестра му Мария-Луиза атакуваха забраната за сеч на гори в Боровец, наложена заради нарушения, и спечелиха делото на първа инстанция. СНИМКА: БУЛФОТО

Делото за добив на дървесина от гората на царя на Боровец ще продължи на 1 октомври 2012 г.

Тогава трима висши административни съдии ще разгледат делото, образувано година по-рано - на 7 октомври 2011 г., по жалба на директора на държавното горско стопанство в Самоков. Той обжалва отменената от първата инстанция забрана за сеч в 4500-те дка гори, възстановени на наследниците на Фердинанд и Борис III.

Решението на тричленния състав на Върховния административен съд по спора ще е окончателно. Трудно е да се прогнозира кога ще бъде постановено. Възможно е на 1 октомври процесът да бъде отложен за по-късна дата, ако се налага събиране на нови доказателства. Това ще доведе и до забавяне на решението.

Съдия Любомир Гайдов, който разгледа спора на първа инстанция 
СНИМКА: ПИЕР ПЕТРОВ
Съдия Любомир Гайдов, който разгледа спора на първа инстанция СНИМКА: ПИЕР ПЕТРОВ

Повече от година и половина отне на първата инстанция - Административен съд - София-област, да разгледа и реши казуса, въпреки че обикновено делата срещу заповеди на чиновници, какъвто е случаят, са бързи и приключват за 3-6 месеца.

Резиденция
Резиденция "Царска Бистрица" и горите около нея на Боровец бяха възстановени на наследниците на Фердинанд и Борис III. СНИМКА: ВЛАДИМИР СТОЯНОВ

Спорът започна на 6 октомври 2009 г., когато шефът на горското стопанство в Самоков забрани сечта и извозването на дървесина от всичките 17 парцела на Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария-Луиза в Боровец заради нарушения, установени в един от тях.

Комплексната проверка на горите на царя - по документи и на терен, бе по нареждане на директора на Държавната агенция по горите, който определи и кога тя трябва да приключи - в края на октомври.

На 5 октомври комисията проверява един от парцелите - участък 655 подотдел "У", и установява шест нарушения. На следващия ден шефът на Регионалната дирекция по горите в София въз основа на констатациите препоръчва на директора на горското стопанство в Самоков да предприеме действия за спиране на сечта и извозването на дървесина до приключване на проверката във всички парцели.

Още същия ден със заповед №276 той забранява добива на дървесина във всички парцели.

Симеон Сакскобургготски и Мария-Луиза я обжалват пред Административен съд - София-област. В края на юли м.г. съдия Любомир Гайдов, който за кратко бе зам.-министър на здравеопазването в кабинета на Бойко Борисов, я отмени като незаконна.

Магистратът се аргументира в решение от осем страници. Един от мотивите му е, че забраната за рязане и извозване на дървета не може да е безсрочна, а "до отстраняване на констатираните нарушения", както предвижда законът. Освен това заповедта е издадена преди края на проверката - 30 октомври, както е предписал директорът на Държавната агенция по горите.

Шефът на горското стопанство в Самоков не е съгласен с този мотив. "В закона за горите изрично е посочен срокът, за който може да бъде спрян добива на дървесина. Той не може да бъде променен със заповед, затова липсата на срок в нея не е причина за отмяната й", се сочи в жалбата му до Върховния административен съд (ВАС).

Според първата инстанция - Административен съд - София-област, е неправилно да се забранява добивът на дървесина във всичките 17 парцела заради нарушения, открити в само един от тях и преди останалите да бъдат проверени. Те са инспектирани по-късно - от 6 до 8 октомври.

"Ако са констатирани нарушения в един парцел, които са основание за спиране на сечта и извоза на дървесина в него, това не може да е основание за спиране на сечта и извоза в другите парцели, които още не са били проверени и където такива нарушения не са били констатирани", пише в съдебното решение.

В него се изтъква още, че за всички парцели има редовно издадени разрешителни за сеч със срок на действия 10 г. - до 2015 г., и за извоз на дървесина. Действието им може да бъде спряно само за нарушения в парцела, за който се отнасят.

За съда са без значение протоколите от проверките на останалите участъци, които шефът на горското стопанство в Самоков представи по делото. "Те са извършени след издаването на заповедта, директорът на горското не е могъл да ги вземе предвид, когато е подписвал забраната, и да се мотивира с тях."

"Като е издал забраната за добив на дървесина във всички участъци, преди да е приключила проверката за тях, директорът на държавното горско стопанство в Самоков е нарушил закона, защото не е изяснил всички факти и обстоятелства от значения за случая.

Законът изисква те да се установят преди, а не след подписване на заповедта", категоричен е съдия Гайдов.

Шефът на горското стопанство в Самоков обаче твърди, че е имал право да спре сечта във всичките 17 парцела с "оглед предотвратяване на продължаване на нарушенията. Както се установява в по-късния етап от проверката - основателно, тъй като се констатират редица системни нарушения, които не се дължат само на контрабандна сеч", според жалбата му до висшите административни съдии.

Незаконна сеч и непочистване на сечището са част от нарушенията, установени при проверката на 5 октомври 2009 г. в конкретния парцел, заради които е спрян добивът на дървесина.

Според Симеон и сестра му Мария-Луиза нарушенията не са в резултат на дейността на фирмата, с която са сключили договор и която сече, извозва дървесината и почиства сечищата във всички техни парцели, а от бракониери.

Те представиха по делото протокол за освидетелстване на конкретния парцел - участък 655, подотдел "У", от 21 август 2009 г., т.е. след официалното прекратяване на сечта и извозването на дървесина от него.

Той е подписан от лесовъд от гражданското дружество "Кардам", чрез което собствениците на горите ги управляват и стопанисват, и от горски надзирател - служител на държавното стопанство в Самоков, чиято работа е да охранява горите и да предотвратява всички нарушения, свързани с възпроизводството и ползването им.

"По време на делото не се установи кога са извършени посочените в заповедта нарушения - преди или след 21 август 2009 г., т.е. преди или след прекратяването на сечта във въпросния парцел. Затова не може да се приеме като доказано по безспорен начин, че нарушенията са извършени именно от собствениците на парцелите. В този смисъл са и уточненията на специалиста, изготвил съдебно-техническата експертиза по делото", е друг от мотивите, с който първата съдебна инстанция отмени забраната за добив на дървесина.

Шефът на горското стопанство в Самоков не приема и този извод на Админиративен съд - София-област.

"Пълен абсурд е да се иска съставяне на акт в момента на извършването на контрабандната сеч на немаркирани дървета.

Контрабандната сеч и незаконен извоз на дървесина неминуемо са съпроводени от разхвърляне на неизвозената дървесина, повреди по насажденията в резултат на сечта и извоза, непочистването на сечището и т.н. Тези нарушения се извършват, когато нарушителите са напълно уверени, че не могат да бъдат хванати на самото място в момента на нарушението", посочва той в жалбата си до ВАС.

Висшите административни съдии ще се произнесат и по въпроса чия е вината за сгрешените номера на участъци в част от разрешителните за сеч и извоз на дървесина.

Според Административен съд - София-област, проблемът идва от разминаването в номерацията на лесоустройствения проект на частното горско стопанство "Царска Бистрица" от 2005 г. и общия лесоустройствен проект на местното държавно горско стопанство от 2007 г., в който се включва и частното.

При издаването на разрешителните за сеч трябва да се спазва номерацията на участъците по проекта от 2005 г. Те се издават от държавното горско стопанство и то е допуснало нарушение, попълвайки ги неправилно, според съдия Гайдов.

Шефът на държавното горско стопанство в Самоков му контрира, че позволителните за сеч и извоз на дървесина се издават въз основа на молби, които се попълват и подават от собствениците на гори. "В разрешителните се вписват данните по представената от тях документация", обяснява той процедурата.

"Освен това лесовъд от "Кардам" свидетелства, че той е единственият оторизиран служител на частното горско стопанство "Царска Бистрица", който заявява и получава разрешителните. Той следва да проверява дали данните, вписани в издадените позволителни, са пълни и верни", аргументира се шефът на горското.

Според него "при вписани погрешни (неверни) номера в издадените разрешителни за сеч и извоз фактически се дава възможност да се извършва сеч и извоз на дървесина от чужд имот или от имот, за който няма предвиден начин за ползване на дървесината", изтъква той в жалбата си до ВАС.

АНИ ПАРМАКСИЗЯН

Царското семейство платило 1000 лв. хонорар на адвокати

Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария-Луиза са платили 1000 лв. хонорар на адвокатите, защитавали интересите им по делото за забранената сеч в горите в Боровец.

Двамата са платили още 20 лв. съдебна такса, 60 лв. за възнаграждение на експерт, 150 лв. хонорар на служебен адвокат и 465 лв. за превод на документи от български на испански.

Общо разноските им по процеса са 1695 лв., които държавното горско стопанство бе осъдено да им възстанови, след като загуби делото на първа инстанция.

Стопанството трябва да плати и 450 лв. на Административен съд - София-област, за разноските за вещо лице по делото.

Имотите, възстановени на наследниците на Фердинанд и Борис III, включително и горите в Боровец, се стопанисват и управляват от учредено на 5 септември 2002 г. гражданско дружество "Кардам". Трима са съдружниците в него - Мария-Луиза, близкият до царското семейство адвокат Асен Ошанов и първородният син на Симеон - Кардам.

На името на това дружество са издадени разрешителните за сеч и извозване на дървесина от 4500-те дка в Боровец. Затова по делото то бе включено като заинтересована страна.

Съдружниците не бяха длъжни да се явяват на процеса, но трябваше да знаят за него и ако искат, да изпратят адвокат.

Асен Ошанов изпрати писмено мнението си. Проблемно се оказа информирането на Кардам, който пострада тежко при катастрофа през август 2008 г. Близо 10 месеца съдът се опитваше неуспешно да го уведоми за процеса. Това бе и основната причина за забавянето на делото. Накрая съдът назначи служебен адвокат на Кардам. Хонорарът му от 150 лв. бе внесен от Симеон и Мария-Луиза.

Двамата платиха и 465 лв. за превода и пощенските разноски на призовките и документите, които преди това бяха изпращани от съда до Мадрид.

Освен това като заинтересована страна в процеса участва и фирма от с. Бели Искър, с която дружеството "Кардам" е сключило договор за сеч и извозване на дървесина.

По закон държавното обвинение можеше да участва в процеса, но компетентната в случая Софийска окръжна прокуратура не заяви желание за това.

Същите страни ще участват и в делото пред Върховния административен съд, образувано по жалбата на директора на държавното горско стопанство в Самоков. (24часа)