Компютър казва кой магистрат кой казус ще реши

https://www.24chasa.bg/Article/1239541 www.24chasa.bg
Във всеки съд, прокуратура и следствена служба има компютър, който разпределя казусите на работещите в тях магистрати. СНИМКИ: КРИСТИНА ЦВЕТКОВА И ПИЕР ПЕТРОВ

Кой следовател, прокурор или съдия ще разследва престъпление и ще прочете присъда, кой съдия ще реши спор между граждани или между фирми, определя компютър, за да няма съмнения за предрешеност.

След препоръки на Европейската комисия делата да се възлагат на магистрати на случаен принцип, правилото бе записано в съдебния закон и стана задължително в средата на 2007 г.

Преди това във всички съдилища, прокуратури и следствени служби в страната бе въведена компютърна програма, чрез която се извършва случайното разпределение на делата и преписките.

Радка Петрова
Радка Петрова

Тя бе разработена и внедрена от администрацията на Висшия съдебен съвет. Не бе инсталирана само в съдилищата, които вече ползваха системата за управление на съдебните дела АСУД, разработена и внедрена със съдействието на Американската агенция за международно развитие (USAID). Тя не бе сменена, защото са еднакви - и двете използват еднакъв алгоритъм на работа.

На практика случайното разпределение означава, че разследване на престъпление в Бургас например се възлага на следовател, когото компютърът е избрал случайно измежду всички следователи в града. Друг компютър - в прокуратурата, определя кой от всички местни обвинители ще го наблюдава. Влезе ли делото в съда, трети компютър казва кой от всички наказателни съдии в града ще го разгледа и ще прочете присъдата.

Когато става въпрос за спор между граждани или между търговци, пак компютър определя кой от всички граждански и съответно всички търговски съдии в съда ще се произнесе по него. Процедурата прилича на тото 2 - номерът на преписката или делото се вкарва в компютъра, той започва да върти имената на следователите, прокурорите и съдиите, на които може да се падне, натиска се бутон и на екрана се изписва името на магистрата, на когото казусът се е паднал.

В някои звена на Темида бутона натиска лично шефът, в други - определен от него негов заместник, а в трети - посочен от него служител. В Софийския градски съд пък наказателните дела се разпределят от самите наказателни съдии - редуват се всяка седмица по график. Нетрадиционната практика бе въведена от ексначалника на съда Георги Колев, шеф на Върховния административен съд, след сигнал на негов бивш вече колега до ВСС.

Компютрите, чрез които се извършва случайното разпределение на казусите, са в деловодствата, където работят повече хора. Процедурата се заснема с камера. След като на монитора се изпише името на магистрата, на когото се възлага казусът, излиза протокол - с дата, час, номер на казуса, името на магистрата, на когото се е паднал, подпис. Той се слага в папката по казуса.

Тъй като компютърът не може да бъде излъган, без да се оставят следи в програмата, се прилагат различни "трикове" за избор на "правилния" съдия. Ползват се предимно от фирми в големите съдилища.

Например - за един и същи спор между едни и същи страни се пускат няколко еднакви жалби. По всяка от тях се образува дело, компютърът ги възлага на различни съдии и фирмата плаща държавната такса само по делото, което е разпределено на "нейния" съдия. Единствено то влиза в зала и приключва с решение. По останалите не внася такси и те се прекратяват още в самото начало.

Използват се и нередности с жалбата - не е написано какво точно иска търговецът, какъв точно е спорът, какви са реалните факти. По закон му се дава срок да отстрани нередностите и той коригира само жалбата, разпределена на "неговия" съдия. Не поправя останалите и те също се прекратяват в самото начало.

Спекулативната практика граждани и фирми сами да избират съдията по делото си бе констатирана от ревизори на Темида при проверка в ключовия Софийски градски съд преди година. Бяха взети мерки тя да бъде прекратена.

ВСС сложи край на друга порочна практика в съда, констатирана от инспекторите - нареди споровете между съдружници да се решават от всичките 17 търговски съдии, а не само от двамата фирмени.

Адвокати обаче продължават да се съмняват, че случайното разпределение на делата се спазва.

"Вече има разработени механизми как едно дело да попада при конкретен съдия въпреки компютърната система за разпределение на делата... В определени търговски отделения някои съдии се чувстват като местни феодали", каза наскоро в интервю за "24 часа" бившият дългогодишен депутат от БСП и експравосъден министър Младен Червеняков, който сега е адвокат и се занимава с търговски и фирмени дела.

Има ли сигнали до ВСС и какви мерки ще предприеме ресорната комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" към съвета, попитахме шефа й Радка Петрова.

Радка Петрова от ВСС: И сдружения следят за случайното разпределение на делата

- Г-жо Петрова, спазва ли се изискването за случайно разпределение на делата, или има някакви нередности?

- Случайното разпределение на делата е въпрос, който комисията за информационни технологии към ВСС следи особено внимателно и непрекъснато. Мисля, че с редица решения успяхме да сведем до минимум всякаква възможност за нарушаване на този принцип.

Призовавам всеки при най-малко съмнение да подаде сигнал до съвета, за да извършим проверка. В противен случай се създава внушение, което не отговаря на истината.

- Кой проверява дали изискването се спазва?

- При проверките - планови и нарочни, които инспекторите към ВСС извършват във всички структури на магистратурата в страната, те проверяват и за спазването на принципа на случайно разпределение на делата и преписките.

Съветът възлага проверки и при подадени до нас сигнали. В края на м.г. след публикация в електронна медия реагирахме веднага и по наша инициатива бе проверена как работи програмата в Софийския апелативен съд. Там се използва програмата, разработена със съдействието на Американската агенция за международно развитие, и делата се разпределят не от председателя на съда, а от упълномощени за това магистрати. На случаен принцип бяха прегледани 5 граждански и 5 наказателни. В папките по тях има протоколи за избора на съдия-докладчик и те съответстват на информацията, записана в архива на програмата, т.е. не бе установено никакво нарушение.

Теоретично, когато става дума за човешка дейност, може да има злоупотреби и манипулации. Но ви уверявам, че винаги след вмешателства в програмата остават "следи", които могат да се проверят и така да се установи евентуална манипулация.

- Само съветът и ревизорите на Темида ли проверят случайното разпределение на делата?

- Не, то се набюдава и от неправителствени организации.

Фондация "Български инициативи за правни изследвания" започна проект, подкрепен от посолството на САЩ у нас, за независим мониторинг на организацията и случайното електронно разпределение на делата в съдилищата. Проучването ще бъде извършено първоначално в двата върховни съда и Софийския градски съд с възможност и за други съдилища. През март по проекта се предвижда посещение на американски експерт в областта на управлението и разпределението на делата г-жа Шерил Лоуш.

Съветът активно съдейства и на втората фаза на друг проект - "Правосъдие близо до хората" на сдружение "Център от неправителствените организации в Разград", финансиран от фондация "Америка за България". Една от целите и на този проект е случайното разпределение на съдебни дела - ще бъдат наблюдавани 24 съдилища в 24 града в Южна България. По първата фаза на проекта сдружението е следило за случайното разпределение на делата в различни съдилища в Северна България и не е констатирало никакви нарушения.