Обсъждат 3 варианта за лихвена ваканция

https://www.24chasa.bg/Article/1307923 www.24chasa.bg
Граждани се консултират с данъчни как да разсрочат задълженията си към държавата.

Кабинетът обмисля лихвена ваканция, съобщи зам. финансовият министър Владислав Горанов. Мотивът бил да се поощрят фирми и самоосигуряващи се лица да се издължат към държавата, както и да се съберат допълнителни приходи.

Горанов изброи три възможни варианта, по които вече се работело.

Първият е да се опростят само лихви по неплатени осигуровки. Вторият - лихвената ваканция да е само за неплатени данъци. Третият - амнистията да е за общи данъчно-осигурителни задължения към държавата. Зам.-министър Горанов отказа подробен коментар с мотива, че още нямало нито разчети, нито решение. Най-вероятен вариант бил първият - да се опростят само лихвите по неплащани социални осигуровки, смятат запознати. Работният проект засега предвиждал фирми и граждани с дългове към НОИ да получат определен срок, в който да погасят задължението си. Ако спазят отпуснатото им време, държавата щяла да отпише отданъчните досиета дължимите лихви за определен период. В момента техният размер е 20% върху дължимия размер на вноските.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

Основните аргументи този вариант да бъде предпочетен били два. Единият е, че в "блатото" на неплатените осигуровки затъвали не само работодателите, а и работещите в компании длъжници, защото губели осигурителните си права.

Миналата година, когато пак се лансираха идеи за "осигурителна ваканция", социалният министър Тотю Младенов заяви, че “заетите в дадена фирма не са виновни и не би трябвало да губят трудов стаж за пенсиониране, ако например работодателят не им е плащал осигуровки няколко месеца или години”.

Вторият аргумент в полза на този вариант бил, че събирането на осигуровки било по-проблематично за бюджета, а целта на амнистията е да поощри компаниите.

Все още нямало никаква яснота по два важни параметъра - от коя дата нататък да тръгва лихвената ваканция и какъв да е срокът, който да се отпусне за плащане на главницата. Работната група мислела около възможността амнистията да е за задължения от 1 година, а времето за погасяване на главницата да бъде 3 или 6 месеца.

Имало все още незачертана опция периодът да е 2-годишен. Така, ако този "пакет" получи одобрение в пълния вид, това ще означава, че работодатели и самоосигуряващи се лица може да получат например време до юни 2013 г. да погасят главници, натрупани през 2011 и 2012 г.

Идеята за осигурителна лихвена ваканция имала и разновидност - опрощаване на наказателни лихви, но само за фирми, които чакат забавени от държавата плащания. При това амнистията да е само за олихвяването върху сумите, натрупани във времето на забавянето. Това допълнение обаче не било добре прието от работодателите, защото намалявало броя на улеснените компании.

Вторият, по-малко вероятен вариант, по който обаче също се работело, предвиждал опрощаване на лихви по дължимите данъци. Санкцията за тях е ОЛП плюс 10 процентни пункта.

Данъчни експерти обаче изразили сериозни опасения, че такава ваканция може да отвори "опасна дупка" в хазната. Освен това, тъй като налозите се плащат за година назад, трудността била как да се съчетае периодът на "извънредната амнистия" с "редовната", давана по закон. Тя е 5 години, ако няма известие, и 10 години, ако такова е било направено. Като аргумент против този вариант на работната група било обяснено също, че към повечето фирми - данъчни длъжници, вече имало предприети запори на имущество и една лихвена ваканция щяла да предизвика доста сложни юридически казуси.

Най-радикалният, но и най-малко вероятен сценарий бил да се опростят и данъци, и осигуровки, натрупани за определен период. Ако се стигне до него, се обсъждал размер, над който да се дава "ваканцията". Спрягали се суми от над 25, 50 или 100 милиона лева общо задължение от данъци и осигуровки.

Идеята за амнистия на лихви бе лансирана през 2010 г. покрай забавените крупни суми от държавата към бизнеса. Тогава се предвиждаше тя да е за всички длъжници на осигуровки. В крайна сметка това отпадна с аргумента, че така се стимулирали некоректните платци.

Според отчетите на Националната агенция за приходите само за една година данъчните са предприели мерки за събиране на 367 млн. лв. само за забавени осигуровки, като част от длъжниците са платили задълженията с лихвите, а при други са наложени обезпечителни мерки. Данъчните са издирвали и 17 000 физически лица със забавени данъци. Списъкът с длъжниците е набъбнал с 1105 нови със задължения над 5000 лв. Общо дължимите суми са 1,56 млрд. лв., а от 2000 г. насам неплатените суми гонят 9,3 млрд. лв.