Проверяват се само сигнали с доказателства

https://www.24chasa.bg/Article/1351629 www.24chasa.bg
Министърът на правосъдието Диана Ковачева СНИМКА: АНДРЕЙ БЕЛОКОНСКИ

С министъра на правосъдието Диана Ковачева разговаря Силвия Гурмева:

- Г-жо Ковачева, не е ли притеснително комисията за отнемане на незаконно имущество да проверява имоти и по сигнал на граждани, без да има влязъл в сила акт за административно нарушение или обвинение срещу човека в сигнала?

- Този текст дава възможност за упражняване на граждански контрол върху дейността на административните органи. Има случаи, в които административни органи нямат интерес да подадат сигнал до комисията, тъй като са ангажирани в самото извършване на нарушението. Комисята ще разглежда само сигнали, които са мотивирани, които съдържат доказателства за твърдяното в тях. Ако данните се отнасят за извършено престъпление, ще бъдат препратени на компетентните органи.

По сигналите за извършени административни нарушения ще се разпорежда проверка на съответните длъжностни лица. Недопускането на анонимни сигнали до комисията е важна гаранция, която изключва възможността например съседи да топят съседи. Когато говорим за административни нарушения по този закон, трябва да се имат предвид само онези, които са генерирали облаги.

Една от хипотезите за подобни нарушения е манипулирането на обществени поръчки например. Ако административен орган или участник в процедурата е взел нерегламентирано пари, за да манипулира обществената поръчка, и това бъде установено с влязъл в сила административен акт, то имуществото и доходите на лицето следва да бъдат проверени.

- Искате да кажете, че ще се ревизира имуществото на държавните и общинските служители?

- Да. Това ще е механизъм да се установи дали представител на административния орган е взел подкуп. Установи ли се увеличаването на имуществото на длъжностното лице в размера на подкупа, би следвало да доведе до отнемане на тази неследваща се облага.
Когато законът говори за отнемане на имущество на трети лица, то това са лицата в кръга на имуществото, придобито от неследваща се облага. Когато например подкупът е прехвърлен към близки роднини или съпруг.

- Обикновено административен акт се съставя на чиновника, нарушил правилата, а какво се случва с хората и фирмите, облагодетелствали се от нарушението?

- Законът е насочен срещу получилите незаконни облаги и срещу тези, които са допуснали това, а именно административните органи. Основната цел е да се проверяват лица, заемащи висши длъжности, и административни органи, нарушаващи своите задължения.

Облагата на трети лица, придобита от извършени нарушения на посочените по-горе лица, ще бъде отнемана.

- Всичко ли, което се окаже в повече от доказаните доходи на човек, ще бъде отнемано?

- 250 000 лева е прагът, който дава основание на комисията да започне проверка. Това е една от гаранциите, че ще бъдат образувани производства само в сериозни случаи, че законът няма да бъде насочен срещу редовите граждани. Друга гаранция за това е изрично записаният каталог от престъпления, в които някой трябва да бъде обвинен, за да започне проверка за законността на имуществото му. Обикновените хора не са участници в организирани престъпни групи, те не извършват тероризъм, злоупотреби с ДДС, трафик на хора или наркотици. На извършителите на такива деяния обаче следва да им бъде проверена законността на имуществото.

Пред гражданския съд те трябва да докажат своите доходи за проверявания период, който не може да бъде по-дълъг от 15 години. На отнемане подлежат цялото имущество и пари с незаконен произход.

  • От криза в криза, но няма ли най-после да се отлепим от дъното

    От криза в криза, но няма ли най-после да се отлепим от дъното

    Водещата партия в управляващата коалиция предлага пакет от 14 мерки за близо 2 млрд. лева. Идеята е да се омекоти сериозно ударът от връхлитащите ни една след друга кризи, включително растящата инфлация и всички негативи заради войната в Украйна. Подобни мерки са крайно наложителни, защото качеството на живот на българите удря дъното в Европа и
  • Слави Василев, политолог

    Слави Василев: Украйна ще стане западна държава, когато и Русия стане

    Защо политическият ни елит си съдира ризата Искам да напиша няколко думи за Украйна. Чувам през последните седмици какви ли не мнения по темата. Политическият ни елит подкрепя гледната точка на украинските властимащи и оттам в обществото се заражда една лавина от еднопосочни мнения, които анатемосват всичко

МАЛКИЯТ ИВАНЧО

Малкият Иванчо