С SMS ще спираме кражбите на фирми през Търговския регистър

https://www.24chasa.bg/Article/1364546 www.24chasa.bg
Юлиян Митев, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

- Търговци сигнализират за нова мода в кражбата на фирми чрез хакнат електронен подпис. Колко такива случая сте засекли в Агенцията по вписванията, г-н Митев?

- В Търговския регистър, както и в Министерството на правосъдието в последните месеци постъпват сигнали за злоупотреби с подаване на неистински документи и представянето им в Търговския регистър. Електронната система на Търговския регистър проверява валидността на електронния подпис. С невалидни електронни подписи не може да бъде подадено заявление. Неистински обаче са документите, които се прилагат към тях.

Прокуратурата и МВР са органите, които имат правомощия да извършват проверки по тях. При нас няма обобщени данни по колко от случаите има образувани досъдебни производства.

Наскоро служителите ни от варненската териториална дирекция успяха да предотвратят подобна злоупотреба. При подадено по електронен път заявление за промяна в обстоятелствата на фирма служителите се усъмнили в истинността на документите, подписани с електронния подпис.

При поискване на удостоверение от лицето, те са сигнализирали разследващите органи. Лицето, използвало фалшив подпис, е задържано и срещу него е образувано досъдебно производство.

По-разпространени остават обаче опитите за т. нар. кражби на фирми чрез заявления с приложени фалшиви документи на гише.

- А кой носи отговорност за сигурността на електронните подписи?

- Оторизираните фирми, които ги лицензират.
При подаване на заявления по електронен път в Търговския регистър се прави проверка единствено дали електронният подпис е издаден на физическото лице, заявител в регистъра - управител, изпълнителен директор или упълномощени от тях адвокати.

Служителите ни нямат правомощия да проверяват истинността на подаваните документи. Въпреки всичко на базата на опита си преценяват и сигнализират при съмнения за злоупотреби. Това обаче не може да им се вмени в отговорност и задължение, защото законът го изключва.

- Искате да кажете, че агенцията е с вързани ръце срещу крадците на фирми?

- Разработваме проект за превенция срещу такива злоупотреби. До няколко месеца ще въведем възможността търговецът да бъде уведомяван светкавично чрез SMS и по електронната поща за всяко подадено заявление или вписване по партидата на дружеството му.

Целта е всеки, поискал тази услуга, да може по всяко време да знае какво е движението по фирмената си партида. Така при евентуални злоупотреби заинтересованото лице може да предприеме навременни мерки.
След подаване на заявление за промяна на определени обстоятелства като нов управител, съдружник, капитал или адресна регистрация има тридневен срок, в който вписването не се извършва.

Ако след получаване на SMS от агенцията търговецът засече опит за злоупотреба, може да активира охранително производство и да подаде сигнал до прокуратурата или по исков ред пред съда.

Направихме консултации с мобилните оператори и стана ясно, че по този начин могат да бъдат уведомявани и търговци, живеещи в чужбина, а както знаете, най-голям е проблемът с кражби именно на такива фирми.

- Могат ли вече да се регистрират европейски дружества и ще ни се размине ли наказателната санкция от Брюксел по скандала за липсата на заложената в закона възможност за това у нас?

- В електронната ни система вече успешно е инсталирана тази функция. В момента могат да се подават заявления, а след 15 май ще са факт и първите регистрации на европейски дружества.

С тази последна стъпка ще бъдат изпълнени изцяло задълженията на България за осигуряване на възможност за регистрация на Европейско обединение по икономически интереси, поделение на Европейско обединение по икономически интереси, Европейско дружество и Европейско кооперативно дружество.

Няма причина да се говори за назакателна процедура срещу страната ни след изпълнението на този ангажимент.

- Колко са заявилите желание да регистрират такива фирми?

- Интересът не е голям. От 2008 г., когато законът предвиди тази възможност, досега са постъпили 10 запитвания относно техническата възможност за вписване. А в Търговския регистър са депозирани 8 заявления за регистрация.

- Какво е специфично за дейността им и какви са загубите за бизнеса заради невъзможността да я прилагат?

- Това са наднационални форми на сдружаване за извършване на търговска дейност. Притежават признаци, характерни за определен вид дружества според националното ни законодателство.

Специфичното е, че в зависимост от това в коя държава-членка на ЕС, извършват основно търговската си дейност, те могат да местят седалището и адреса си на управление.

Това позволява мобилност на търговеца. Регистрирал веднъж европейско дружество в която и да било страна от ЕС, той може да извършва дейност и в останалите страни, без да се налага да се регистрира във всяка поотделно.

- Откога служителите ще започнат да дават незабавно указания при сгрешени документи, така че да не се стига до откази по вписвания, повторно подаване на заявления и такси?

- Обновяването на софтуера на Търговския регистър е на финала. От 1 юни длъжностните лица по регистрация ще преглеждат подадените на хартиен носител и по електронен път документи и не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението ще дават указания за отстраняване на нередовността им, ако такава бъде засечена.

Така хората ще могат в тридневен срок да отстранят нередностите и да внесат документите, без да плащат такса втори път. Това ще облекчи търговците, но за сметка на това ще намали приходите на агенцията.

Сега при всеки отказ за вписване, включително заради технически грешки, търговецът трябва да го обжалва по съдебен ред или да подаде ново заявление, като плати нова такса.

- Има ли наплив на китайски фирми у нас, след като стана ясно, че Китай ще инвестира над 10 милиарда долара в Централна и Източна Европа?

- Не се наблюдава увеличен брой на новорегистрирани дружества с китайско участие. От началото на годината има общо 3 новорегистрирани и пререгистрирани такива фирми. 13 са регистрираните от 2009 г. досега. За сметка на това се наблюдава засилен интерес към България на гръцки, турски и румънски търговци. В първите три месеца от тази година има 33 пререгистрирани и новорегистрирани фирми с такова участие.

- Попълнихте ли ръководството на агенцията? Част от екипа си тръгна с отстранения бивш директор Виолета Николова?

- След встъпването ми в длъжност с изненада установих, че през годините не са провеждани конкурси за назначаване на служители и ръководители. Заварих и доста непопълнени щатни бройки. Обявихме на сайта на агенцията свободните длъжности и стартирахме над 20 конкурса. Агенцията има нов зам. изпълнителен директор - г-жа Катя Стенева, а г-н Тодор Керaнов е новият главен секретар. Назначени са и директори на две от дирекциите, както и на териториалното звено в Стара Загора.

- Получавате ли бонуси в агенцията в момента?

- С последната промяна в Закона за Търговския регистър от края на март не се правят отчисления за допълнително материално стимулиране за служителите в Търговския регистър.

Такава възможност остана за служителите към имотния и регистър БУЛСТАТ. Там отчисленията са значително по-малки, в рамките до 25% от фонд работна заплата. Публикувахме на сайта наредбата за определяне на допълнителните възнаграждения, което не бе сторено. Така че да е ясно кой, колко и на какво основание взема допълнително пари.

Аз не получавам допълнително материално стимулиране.

- "За" или "против" ДМС-тата сте?

- С готвените изменения в Закона за държавния служител ще бъде регламентиран механизмът за формиране на работната заплата за всички служители в държавната администрация. Ако бъдат определени достойни възнаграждания според характера на полагания труд и необходимия ценз за длъжността, то няма нужда от въвеждане на бонуси.

- Застрашена ли е агенцията от текучество на кадри, ако отпаднат бонусите?

- Фактът, че се явяват по 8-9 кандидати за обявените щатни бройки в IT отдела, е показателен за интереса към работата в агенцията. Така е и при останалите конкурси.

- А проблемите с Имотния регистър кога ще бъдат решени?

- Данните от Имотния регистър трябва да бъдат пренесени върху нов хардуер. Подготвяме обществена поръчка за проектирането и изграждането му. Обновяването на този регистър, както и на Търговския е задължително. Причината е, че в момента се работи с различна, несъвместима техника, купувана през различни периоди от време. Това води до периодични проблеми - забавяне или сривове.
Съвместно с Агенцията по кадастъра изчистваме техническите проблеми при преноса на данни между двете ведомства.

Вижте новия сайт на "24 часа"

  • Александра Николаева

    Джаферович, Радославова и вълшебната дума “прошка”

    Защо много ученици снимат и споделят агресията като геройство, а така тя става пример за подражание Всички правим грешки, но малко са онези, които имат доблестта да ги признаят. В случая със скандала между Евгения Джаферович и Наталия Радославова на софийската улица “Дунав” неприятното беше, че направиха грешка пред децата си