Омбудсманът сваля надписана сметка за вода

https://www.24chasa.bg/Article/1383298 www.24chasa.bg
Експертите на омбудсмана са установили, че авариите по ВиК мрежата се отстраняват бавно. СНИМКА: БУЛФОТО

34 кубика топла вода са ми надписали, оплаква се софиянка на националния омбудсман Константин Пенчев. След намеса на институцията сметката й е намалена с 283, 50 лв.
Осем месеца никой не отстранява авария на водопровод, жалват се жители на варненския район "Приморски". След обаждане на експерти на омбудсмана проблемът е разрешен, дори е подготвен проект за цялостна подмяна на канализацията в района.
След намеса на обществения адвокат налягането на водата по горните етажи на блоковете в шуменския кв. Младост е нормално.

Гражданин се оплаква, че сметките му за GSM са високи, защото вместо 600 безплатни минути му изчисляват само 300. Омбудсманът препоръчал на мобилния оператор да спазва договора. От компанията му благодарили, че им е обърнал внимание за възникналото недоразумение, и го уверили, че сметките са коригирани.
Това са част от проблемите, за които хората се обръщат към омбудсмана Константин Пенчев. Той е получил 5530 оплаквания през м.г. - рекорден брой за институцията, която действа от 2006 г.
"Хората все по-често се чувстват незащитени и огорчени от неправомерни действия на държавни и общински чиновници и все по-често търсят защита на правата си", коментира Пенчев. Той припомни, че чиновниците са назначени, за да извършват административни услуги на гражданите, да им съдействат за правата и законните им интереси, а не да се държат с тях като с просещи милостиня и да им отказват срещи и разговори.

Омбудсманът допълни, че "подобно надменно и пренебрежително отношение демонстрират и служители на фирмите-доставчици на обществени услуги."
Според Пенчев две са причините за рекордния брой подадени жалби - все повече хора вярват, че ако се обърнат към обмудсмана, ще се оправдаят очакванията им да получат съдействие за решаване на проблемите им. Освен това се увеличава и "нетърпимостта на гражданите към прояви на лоша администрация и осъзнатата необходимост за използвване на възможностите за защита на правата им".

И през 2011 г., както и през предходната година, хората най-често се жалват от проблеми в областта на обществените услуги - 1328 оплаквания (23% от всички подадени). 467 граждани са потърсили съдействие заради телефонни услуги, 341 - парно, 210 - вода, 177 - ток, 83 - сметосъбиране, 23 - обществен транспорт.
"Обикновено хората настояват за точно отчитане на ползваните от тях услуги и съответно заплащане на реално ползваната услуга", обобщи Пенчев.
Експерти на институцията са проверили през м.г. 1209 от жалбите за обществени услуги. В 69% от тях не са установили нарушения, а при 128 (11%) са констатирали нарушения на действащите правила. Омбудсманът е направил 75 препоръки за защита на правата на потребителите. По 47 оплаквания чрез посредничество е постигнат удовлетворителен за жалващия се човек резултат.
"Най-често срещаният проблем при мобилните оператори бе автоматичното подновяване на договорите - въпрос, който се разреши с промяна в закона", посочи Пенчев.
Според обществения адвокат проблемите в топлоснабдяването, заради които хората се обръщат към него, не са нови, но в по-голямата си част не могат да бъдат решени при действащите закони и правила. Най-много - 63%, са оплакванията, свързани с начисляване на разход за топлинна енергия, отдадена на сградна инсталация.
Гражданите се жалват още от сложната и неясна методика, по която се изчисляват сметките им за парно, искат подмяна на абонатни станции в райони с влошено  топлоподаване, настояват за по-сериозен контрол от фирмите за дялово разпределение спрямо некоректните потребители.
Хората се оплакват още, че когато плащат парното си, се погасяват по-стари сметки, а не последните, както изрично са поискали. "Нарушава се правото на избор на потребителя - да заяви кое задължение погасява", коментира Пенчев и допълни, че има задължителна съдебна практика в тази насока.

Омбудсманът констатира, че се увеличава броят на хората, които искат да се откажат от парно, не искат повече да ползват услугата. "Но законът поставя пред тях условия, които на практика са трудно изпълними", подчерта той.
Когато става въпрос за ВиК услуги, гражданите най-често се оплакват от начисления разход за вода "общо потребление" в сгради - етажна собственост. Смятат, че разходът е завишен и искат да плащат реално изразходваното количество вода, което се отчита по индивидуалните им водомери.

След жалби за зачестили повреди по остаряла водопроводна мрежа във всички райони на страната експертите на омбудсмана са установили, че авариите се отстраняват бавно и на етапи, като дружествата не дават коректна информация за крайния срок на ремонта.