Печалби от 40-ия тираж на Българския спортен тотализатор

https://www.24chasa.bg/Article/1383738 www.24chasa.bg

"6 от 49", I теглене (21, 23, 29, 30, 43, 44)

I гр. (6) - няма
II гр. (5) - 4 по 10 816 лв.
III гр. (4) - 494 по 87,60 лв.
IV гр. (3) - 11 568 по 5,20 лв.
Джакпот - 502 553,46 лв.

IІ теглене (1, 10, 11, 39, 46, 47)
I гр. (6) - няма
Джакпот - 2 603 312,09 лв.

"6 от 42" (1, 18, 23, 25, 27, 42)

I гр. (6) - няма
II гр. (5) - 12 по 1214,70 лв.
III гр. (4) - 675 по 21,60 лв.
IV гр. (3) - 11 022 по 1,90 лв.
Джакпот - 150 710,32 лв.

"5 от 35", I теглене (5, 12, 26, 27, 30)
I гр. (5) - 1 от 20 104,40 лв.
II гр. (4) - 283 по 71 лв.
III гр. (3) - 9338 по 2,90 лв.

II теглене (1, 3, 15, 25, 28)
I гр. (5) - няма
II гр. (4) - 256 по 117,80 лв.
III гр. (3) - 8529 по 4,30 лв.

Тото джокер

Позиция: 1 , 2 , 5.
Цифра от фабр. номер: 4 , 1 , 2.

I гр. (3) - 5 по 3548,40 лв.
II гр. (2) - 2041 по 8,70 лв.

Втори тотошанс

"6 от 42"

1000 лв. 225557722 Карлово
1000 лв. 139197572 Велико Търново
2000 лв. 489588450 Варна

"5 от 35"

1000 лв. 595547788 Асеновград
1000 лв. 554405952 Бургас
5000 лв. 715168384 Бургас

"6 от 49"

2000 лв. 917233697 София
2000 лв. 391599632 София
Автомобил 321165975 Ямбол