Европейската централна банка: България не е готова за еврозоната

https://www.24chasa.bg/Article/1398561 www.24chasa.bg

България не отговаря на всички необходими икономически и юридически критерии, които позволяват на страна членка на ЕС да влезе в еврозоната. Това сочат данните на доклада на Европейската централна банка (ЕЦБ) за конвергенцията.

Нито една от осемте европейски страни, които могат да претендират за влизане в еврозоната, сред които е и България, все още не отговаря на всички критерии за присъеднияването към валутния съюз, се казва в доклада.

В документа са описани данните от оценката за напредъка на осем държави членки на Европейския съюз в изпълнението на задълженията им във връзка с постигането на икономически и паричен съюз (ИПС).

Европейската централна банка: България не е готова за еврозоната

Докладът анализира напредъка, осъществен от България, Чехия, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния и Швеция по присъединяването към еврозоната. Две страни от ЕС - Дания и Великобритания, не желаят да приемат еврото за валута в границите си.

Европейската централна банка: България не е готова за еврозоната

Сред анализираните критерии е нивото на инфлацията. България покрива този критерий заедно с Чехия и Швеция. Трите страни отчитат среден 12-месечен темп на инфлация под референтната стойност. В останалите пет държави инфлацията значително надхвърля референтната стойност, въпреки относително слабата икономическа среда в повечето от тях.

Европейската централна банка: България не е готова за еврозоната

Всички страни с изключение на Швеция имат прекомерен бюджетен дефицит в средносрочен план (над 3% от БВП), сочат данните на Европейската централна банка. За сметка на това всички държави с изключение на Унгария имат държавен дълг под 60% от БВП, който е друг ключов критерий.

Освен това във всяка една от изследваните страни се констатира липса на необходимите "юридически условия", т.е. пълна независимост на Централната банка на страната. Във всички страни без Литва съществуват несъвместимости относно забраната за монетарното финансиране - забраната за централните банки да захранват държавните каси.

В заключение ЕЦБ отбелязва, че сближаването е отбелязало напредък спрямо предишния доклад от май 2010 г., но не е пълно. Сега въпросът е дали тези страни ще имат желание да се присъединят към изпадналата в криза еврозона. Обикновено това е задължително, след като критериите бъдат изпълнени, но ЕЦБ даде да се разбере, че те може "да поискат да се изчака".

Литва и Латвия са единствените две страни, които участват във Валутния механизъм II (ERM II), който определя рамката на сътрудничество в областта на валутната политика между еврозоната и страните от ЕС, които се готвят да въведат еврото.

Целия доклад на ЕЦБ вижте тук