До 80 на сто от новите студенти ясни отсега

https://www.24chasa.bg/Article/1426481 www.24chasa.bg
Кандидат-студентите вече не разчитат само на основните изпити за университетите, големи шансове им дават и предварителните. СНИМКИ: “24 ЧАСА”

Част от местата в университетите са заети още отсега, въпреки че не е дошло времето на истинските изпити и са далече класиранията.

Причината е, че вече има много отлични бележки от предварителните изпити. А те се организират от няколко години, за да може висшите училища да привлекат повече кандидат-студенти.

Между 75 и 80% от местата ни се заемат на предварителните изпити, потвърди проф. Георги Михов, заместник-ректор по учебната част на Техническия университет в София. Практиката показвала, че това са истински мотивираните студенти при нас.

Реколтата от основния изпит е по-малко

Пълните шестици по математика са 17, над 5,50 имат 5,2%. Част от студентите се явявали на повече от един предварителен изпит. Най-голям бил напливът за специалността компютърна техника и технологии. Търсени били също телекомуникации, електроника и автоматика. Голям интерес имало и към авиационна техника и технологии, но в тази специалност местата са малко.

Минно-геоложкият университет пък признава, че от предварителните изпити разчита на 20% първокурсници. Те влизат в търсени специалности като подземно строителство (дава кадри за метрото), газова, горивна и пречиствателна техника и технологии, както и в уникалната за страната хидрогеология и инженерна геология.

200 души са се явили на предварителния изпит по математика за Минно-геоложкия. 10 са скъсани, а с оценка над 4,50 са 20%, обясни зам.-ректорът доц. Вяра Пожидаева.

Шарена е картината в Софийския университет, защото има твърде големи различия в балообразуването за отделните специалности. Съществено беше разширено и допускането за участие в класирането с оценки от държавните зрелостни изпити, обясни доц. Милена Стефанова, зам.-ректор по учебната дейност. Според нея положението с местата съвсем не е окончателно сега, подобно мнение изказват и други нейни колеги.

През 2011 г. например приетите в специалност медицина с изпит по биология на първа сесия са 32-ма, а на втора сесия - 22-ма. За специалността право приетите с оценка от първа сесия по история са 223 срещу 158 с оценката от втората сесия. За журналистиката обаче е различно - влезлите с изпит от първата сесия са 47 първокурсници, а с втората - 63.

Тази година на предварителната сесия по журналистика 14 младежи са изкарали оценка между 5,50 и 5,99. Тези, които имат над 3,50, се допускат до устен изпит. Местата пък са 250 за трите специалности - журналистика, книгоиздаване и връзки с обществеността. По биология 64 души са с оценка отличен, пълната шестица е една. По химия с 6,00 са 11 кандидат-студенти, а 32-ма - с бележка отличен.

С историяи български език и литература повечето кандидатстват право. От предварителния изпит по история има една пълна шестица и 124 - между 5,50 и 5,99. По български отличните оценки са 15.

2370 души са се явили на предварителните изпити в Икономическия университет във Варна. 292 са шестиците от тях. Най-търсените специалности са счетоводство и контрол и финанси. Около 40 на сто от местата се попълват от тези изпити.

Под 2-3 на сто са шестиците на предварителните изпити в Пловдивския и в Аграрния университет в Пловдив.

В Пловдивския университет на предварителните тестове се явяват около 2000-2500 души, а на редовните - към 3000. Най-голям е напливът за изпитите по езикова култура, история и математика, каза ректорът на ПУ доц. Запрян Козлуджов, като уточни, че оценките от матурите там са вход за малко специалности.

Най-много кандидатстват за психология, право, икономика, дори и физическо възпитание, добави той. В Аграрния търсенето е за декоративно градинарство, особено растителна защита, която се запълва на второ класиране, управление на регионалното развитие, туризъм, икономика и селекция на растенията.

Над 2000 кандидат-висшисти са се явили на предварителните изпити във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

На теста по български език и литература, където са се явили близо 1300 кандидат-висшисти, отличните оценки са 3%, а двойките са малко над 28 на сто.

Тази година Русенският университет организира предварителни кандидатстудентски изпити по история, български език, математика и общотехническа подготовка. Явиха се 742 кандидат-студенти - по история на България - 129 (с оценка отличен - 2%, с оценка слаб 31%), Български език - 401 (с оценка отличен - 2%, с оценка слаб 38%), математика -115 (с оценка отличен - 6%, с оценка слаб 9%), общотехническа подготовка - 97 (с оценка отличен - 1%, с оценка слаб 1%).

700 кандидат-студенти са се явили на предварителните изпити за прием във Висшия химически университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас. Бъдещите висшисти са положили изпит по български, английски език, математика и химия.

34 са отличните оценки по български, 2 по химия и по 1 по математика и английски език.

220 са били пък кандидат-висшистите за Бургаския свободен университет. Те са се явили на изпитите по български език и история на България . Били са на 21 и 22 април. Повечето от желаещите са писали право. След това са посочили традиционно икономика. 7% от резултатите от двата кандидат- студентски изпита са били с оценка отличен.

Само 10 са отличните оценки на предварителния кандидатстудентски изпит по български език в ЮЗУ в Благоевград. 1268 кандидати се явиха на най-масовия изпит, като двойките са 210. Най-много са оценките добър - 43,4% от всички. Петиците и тройките са почти по равно.

Университетите предлагат магистратури с чужбина

Bълнения през лятото имат не само кандидатите да се запишат в първи курс, но и за бъдещите магистри. Вузовете предлагат все повече и по-атрактивни магистърски програми.

Четвърта поредна година УНСС приема повече магистри, отколкото бакалаври. Стартираме приема на документи през юли, приключва на 20 септември, обясни зам.-ректорът на УНСС проф. Веселка Павлова. На 23 септември се провежда приемният изпит в 2 разновидности - тестове за икономисти и за не-икономисти. Вузът има 62 специалности в редовна и в дистанционна форма. Огромен е интересът към специалността международен бизнес и финанси, чието обучение е съвместно с университета в Нотингам Трент. Обучението е изцяло на английски език и е 2 семестъра в България, един семестър във Великобритания. Новите специалности са рекламен мениджмънт, бизнес анализи и проекти, корпоративни системи и програми и приложна социология.

Безжични мрежи и устройства към физическия факултет пуска пък Софийският университет. Нова магистърска програма е управление на образованието на английски език във факултета по педагогика. Към същия факултет се открива и специалността педагогика на зрително затруднените. Модерна България от края на XIX и началото на XXI век откриват към историческия факултет. Документи се подават във факултетите. Приемът за магистърските програми започва през юли, крайният срок е 5 септември, уточниха от Софийския университет.

5 нови магистърски програми въвежда за учебната 2012/2013 г. Великотърновският университет. Любопитното е, че от тази година магистри на ВТУ ще излизат с по две дипломи и от чужди висши училища.

Започналите магистърско обучение по съвместната програма с Башкирския държавен университет - Русия и Югоизточна Европа (ХVII-ХХI в.), ще имат диплома и от висшето училище в Уфа.

С диплома и от Тверския държавен университет ще излизат магистрите под Царевец, изучаващи културно-историческо наследство в България и Русия. Третата нова магистърска програма към Историческия факултет е византинистика.

Към Стопанския факултет от тази учебна година ще се специализира управление на проекти. Към Педагогическия факултет ще се учи магистратура педагогика на обучението по техника и технологии.

Във ВТУ се предлагат повече от 200 магистърски програми по акредитираните професионални направления.

Две нови магистратури ще има в Икономическия университет във Варна. За International Business и International Tourism се изисква висока степен на владеене на английски. То се доказва чрез сертификати Cambridge ESOL (FCE -с минимално ниво С), IELTS с минимално ниво 5,5) или САЕ с минимално ниво В), валидни към датата на подаване на документите.

Студенти, завършили специалности МИО или туризъм в Икономическия университет на Варна трябва да имат оценка по английски не по-ниска от много добър. Кандидатите, които владеят английски език, но не могат да удостоверят това с диплома или сертификат, полагат он-лайн тест, при подаване на документи за кандидатстване по посочените специалности. Трябва да получат оценка поне 35-50. И двете магистратури са само платено обучение.

Обучение по интердисциплинарна магистърска програма инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите провежда Пловдивският университет от март. Курсът продължава 3 семестъра и подготвя за работа по управление на проекти и маркетинг в една от най-модерните технически области - телекомуникациите. Приемът на документи ще започне през есента.

Агрозастраховане е най-новата специалност за магистри, по която започва обучение от есента Аграрният университет в Пловдив. Продължителността на семестриалната подготовка е в зависимост от завършеното образование преди това, каза ректорът проф. Димитър Греков. През летния период ще се обсъждат нови курсове, които ще обявени през есента.