Кандидат-студенти на изпит по математика в СУ днес

https://www.24chasa.bg/Article/1452398 www.24chasa.bg
Снимка: Архив

В 09:00 часа започна кандидат-студентският изпит по математика в Софийски Университет „Св. Климент Охридски". Изпитът е писмен и се състои в решаване на осем задачи. Времето на кандидат-студентският изпит е 4 часа, съобщиха от Алма Матер.

Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

Кандидат-студентите номерират задължително поотделно беловата и черновата. Писмената работа се оценява по решенията, изложени в беловата и по изключение в черновата, ако кандидат-студентът изрично е посочил мястото им там. Възможно е някои задачи на конкурсната тема да допускат по няколко начина на решения. Различните начини за решаване се оценяват еднакво. Освен това, ако на писмения изпит кандидат-студентът реши дадена задача по повече от един начин, зачита се само един от тях.

При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки (пишещи синьо), черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри. Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски" не по-рано от 2007 г. (с червена корица).