Правителството одобри помощта от ЕБВР (обновена)

https://www.24chasa.bg/Article/1457301 www.24chasa.bg

Министерският съвет одобри проекта на споразумение между правителството на България и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за предоставянето на подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез структурните инструменти на Европейския съюз, съобщиха от правителствения пресцентър.

Помощта от ЕБВР ще се предоставя под формата на консултантски услуги. Проектите ще бъде финансирани по линия на техническата помощ по съответната програма. Същите документи страната ни сключи със Световната банка и Европейската инвестиционна банка в началото на тази година.

Предвижда се ЕБВР да подпомогне България и в областта на стратегическото планиране, проектирането и управлението на проекти с оглед успешното усвояване на средствата за целите на кохезионната политика у нас. С нейна подкрепа ще бъдат адресирани ключовите области, свързани с енергийната ефективност, разработването на общински услуги и проекти, подпомагане на частни и търговски инфраструктурни дейности.

Конкретните дейности, които ще се изпълняват, ще бъдат договорени в отделни споразумения между бенефициентите на оперативните програми и банката.Привличането на ЕБВР в предоставянето на консултантски услуги е от ключово значение за страната ни заради съществения опит на финансовата институция в тази посока и достъпа й до висококвалифицирани експерти.

Кабинетът прие доклада за дейността на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, известен като БОРКОР, съобщиха от правителствената пресслужба.

БОРКОР беше създаден в средата на 2010 г. като специализирана административна структура с аналитични функции за изпълнение на държавната политика в областта на превенцията и противодействието на корупцията и организираната престъпност, но от 1 юли служителите му започнали самостоятелна аналитична дейност от 1 юли.

Досега бил изработен софтуерен прототип, който да анализира и установява къде са слабите места при възлагането на обществени поръчки. В центъра работят 23-ма служители, а за оборудването и издръжката му са изразходвани 2 012 530 лева - 80 приоцента от парите са били за осигуряване функционирането на комплексния модел "БОРКОР", а останалите - за издръжка на центъра и заплати на персонала и на външни консултанти.

За времето от 1 август 2011 г. до 31 януари 2012 г. е било завършено функционалното и ІТ изграждане на БОРКОР. То включва създаване на методика и организация за адаптиране на управленски модел, организационно развитие, изграждане на комуникационни връзки, на служебна мрежа и база данни, на мрежови инсталации и компютърен център, доставка на инфраструктурни компоненти, на хардуер и софтуерна концепция.

Извършен е бил също подбор и тримесечно индивидуално обучение на първата група риск анализатори, с каквито администрацията не е разполагала до този момент. От 1 юли т. г. те са започнали самостоятелна аналитична дейност на база на създадения софтуерен прототип за изпълнение на първата възложена задача - изработване на комплекс от мерки, съставляващи цялостна интервенционна система в областта на обществените поръчки.

С приетите промени в Закона за държавния служител е бил решен съществуващият правен проблем за дългосрочно командироване на служители в други администрации, което щяло да позволи запълване на свободните щатове. В центъра трябва да работят 155 служители, от които 40 ще бъдат постоянно назначени, а останалите 115 - временно преместени от други администрации.

Правителството определи и представители на страната ни в експертен надзорен комитет на България, Катар и Турция, който трябва да разработи тристранен меморандум, статут и правила за работа на бъдещата проектна компания за подготовка на реализацията на пътя Русе - Свиленград.