Доходите растат най-бързо в Стара Загора

https://www.24chasa.bg/Article/1625755 www.24chasa.bg

Най-големи заплати в София, най-ниски в Силистра и Търговище

Сред 28-те области в България Стара Загора е тази, където средният доход на човек от домакинство расте най-бързо - повече от 3 пъти за 10-годишен период при средно 2,3 пъти за страната като цяло. Най-малко се е увеличил доходът в Пазарджишка област. Това показва сравнителен анализ на Института за пазарна икономика за профилите на регионите у нас.


Със среден годишен доход на човек от 4184 лева през 2011 г. жителите на област Стара Загора са на трето място в регионалната класация по доходи. Оглавява я София със среден годишен доход 5438 лв. На дъното на тази класация са Силистра и Търговище.
Въпреки че са сред изоставащите по доходи, жителите на Ловешка област са най-доволни от живота. А най-недоволни са в Перник, сочи проучването на ИПИ. 

Мащабния анализ "Регионални профили: показатели за развитие 2012" показва, че в България се очертава регионално разделение - група области са добри в социално-икономическо отношение, други значително изостават. Проучването представя социално-икономическото състояние и развитие на областите по 57 показателя, обединени в осем категории.

София е най-богатата област със стандарт на живот, в пъти по-висок от другите. Варна, Бургас, Благоевград и Пловдив са с добро развитие, а обещаващи тенденции има в София- област, Русе и Враца. Най-зле са нещата в областите Разград и Силистра, сочи проучването.

Ето още факти и изводи от него.
- Най-добра е средата за бизнес в Търговище, Ямбол, Смолян, Благоевград, Враца, Габрово. Най-лоша е в Кюстендил, София и Перник.
- Най-добре развита е икономиката на София, Варна и Габрово.
- Икономически Русе, Враца и София-област вървят нагоре, а Разград и Силистра затъват.
- Най-много бедни има във Видин, най-малко - в Благоевград.
- От стандарта си на живот най-доволни са в Разград, Бургас и Силистра, а най-високо задоволство от живота като цяло, което е по-комплексен показател, има в Ловеч.
- Най-голям процент хора, които биха се преместили в друга област, има в Монтана. А най-малко - във Враца.
- Най-много като процент от населението са висшистите в София, а най-малко - в област Кърджали.
- Най-доволни от работата на полицията са в Търговище, а най-недоволни са в Кюстендил, Пловдив, Перник и София.
- Най-висока средна оценка на държавните изпити по БЕЛ през 2012 г. са постигнали учениците в София-област - 4,54, а най-ниска в област Разград - 3,82.

От ИПИ са анкетирали 1952 граждани на 28-те области, а също и представители на бизнеса. Според това допитване по показател "възприятие за корупция" областите София, Кюстендил и Перник са най-зле. На другия полюс са областите Разград, Търговище и Смолян.

Представителите на бизнеса пък преценяват, че корупция в съдебната система има най-много в Бургас и София-област, а най-малко - в Смолян и Разград.
l Според проучването на ИПИ най-много се плаща нерегламентирано за здравеопазване в Перник, а най-малко - в Търговище.

София е лидер и по механичен прираст на населението заедно с Варна и Бургас. Привлича хора от всички краища на страната с високите доходи и относително стабилния си пазар на труда. Дава сериозни възможности за бизнес. Но въпреки това София е на опашката по отношение на бизнес средата. Тук местните данъци и такси са значителни, а оценките за работата на администрацията - ниски.

Столицата е в негативната класация на първенците по вредни емисии на вещества заедно със Стара Загора и Варна. Иначе си остава ареал с най-добро здравеопазване и образование. Според икономистите от ИПИ близостта до столицата няма еднопосочно влияние върху съседните области и не дава автоматични предимства.

Добрич, Кърджали, Кюстендил, Монтана и Плевен са областите със средни оценки - главно заради негативно мнение за инфраструктурата и здравеопазването.

Докладът на ИПИ представя Габрово като  област на контрастите. От една страна, е сред водещите икономики в страната. Получава високи оценки за бизнес среда, здравеопазване и качество на околната среда. Но развитието на Габровска област през последните години е сред най-негативните за цялата страна. Безработицата тук се увеличава по-бързо, отколкото в страната, също и негативното демографско развитие. Висшистите тук намаляват обратно на тенденцията в национален мащаб. Но Габровска област към края на 2011 г. успява да отчете най-добро усвояване на европейски средства.

В Стара Загора и Търговище условията за бизнес са добри. Безработицата тук спада по-бързо, отколкото в национален мащаб. Двата града обаче са на опашката по развитие на социалната среда и по околна среда.

Най-динамично се развива инфраструктурата във Видин и Смолян. Затова са на 2-а и 3-а позиция след първенеца Габрово. Водят и по здравеопазване и образование. Тук обаче заетостта е много слаба.

Разград и Силистра са най-лошите икономики сред областите. Лошо е социално-икономическото състояние и на Велико Търново, Ловеч, Пазарджик, Перник, Сливен, Хасково, Шумен и Ямбол.

Собствените приходи на общините не оказват особено влияние върху икономиката на съответното населено място, защото се облага имуществото, а печалбите от доходи не влияят на местните бюджети. В повечето общини едва 1 на всеки 10 лева идва от местните данъци.

Намалява броят на напусналите начално и средно училище, също броят на завършилите технически училища. В много области се поддържат специалности, които не се търсят от бизнеса, констатират от ИПИ.

  • Таксито да поскъпне? А кой ще се вози?

    Таксито да поскъпне? А кой ще се вози?

    Добър момент избраха такситата да искат вдигане на цената, няма що! В криза и пандемия. Националният таксиметров синдикат настоява началната тарифа да стане 3 пъти минималната за километър. Това е сериозно увеличение спрямо сегашното правило, че първоначалната тарифа може да е с 50% по-висока от цената на километър