Доходите растат най-бързо в Стара Загора

https://www.24chasa.bg/Article/1625755 www.24chasa.bg

Най-големи заплати в София, най-ниски в Силистра и Търговище

Сред 28-те области в България Стара Загора е тази, където средният доход на човек от домакинство расте най-бързо - повече от 3 пъти за 10-годишен период при средно 2,3 пъти за страната като цяло. Най-малко се е увеличил доходът в Пазарджишка област. Това показва сравнителен анализ на Института за пазарна икономика за профилите на регионите у нас.


Със среден годишен доход на човек от 4184 лева през 2011 г. жителите на област Стара Загора са на трето място в регионалната класация по доходи. Оглавява я София със среден годишен доход 5438 лв. На дъното на тази класация са Силистра и Търговище.
Въпреки че са сред изоставащите по доходи, жителите на Ловешка област са най-доволни от живота. А най-недоволни са в Перник, сочи проучването на ИПИ. 

Мащабния анализ "Регионални профили: показатели за развитие 2012" показва, че в България се очертава регионално разделение - група области са добри в социално-икономическо отношение, други значително изостават. Проучването представя социално-икономическото състояние и развитие на областите по 57 показателя, обединени в осем категории.

София е най-богатата област със стандарт на живот, в пъти по-висок от другите. Варна, Бургас, Благоевград и Пловдив са с добро развитие, а обещаващи тенденции има в София- област, Русе и Враца. Най-зле са нещата в областите Разград и Силистра, сочи проучването.

Ето още факти и изводи от него.
- Най-добра е средата за бизнес в Търговище, Ямбол, Смолян, Благоевград, Враца, Габрово. Най-лоша е в Кюстендил, София и Перник.
- Най-добре развита е икономиката на София, Варна и Габрово.
- Икономически Русе, Враца и София-област вървят нагоре, а Разград и Силистра затъват.
- Най-много бедни има във Видин, най-малко - в Благоевград.
- От стандарта си на живот най-доволни са в Разград, Бургас и Силистра, а най-високо задоволство от живота като цяло, което е по-комплексен показател, има в Ловеч.
- Най-голям процент хора, които биха се преместили в друга област, има в Монтана. А най-малко - във Враца.
- Най-много като процент от населението са висшистите в София, а най-малко - в област Кърджали.
- Най-доволни от работата на полицията са в Търговище, а най-недоволни са в Кюстендил, Пловдив, Перник и София.
- Най-висока средна оценка на държавните изпити по БЕЛ през 2012 г. са постигнали учениците в София-област - 4,54, а най-ниска в област Разград - 3,82.

От ИПИ са анкетирали 1952 граждани на 28-те области, а също и представители на бизнеса. Според това допитване по показател "възприятие за корупция" областите София, Кюстендил и Перник са най-зле. На другия полюс са областите Разград, Търговище и Смолян.

Представителите на бизнеса пък преценяват, че корупция в съдебната система има най-много в Бургас и София-област, а най-малко - в Смолян и Разград.
l Според проучването на ИПИ най-много се плаща нерегламентирано за здравеопазване в Перник, а най-малко - в Търговище.

София е лидер и по механичен прираст на населението заедно с Варна и Бургас. Привлича хора от всички краища на страната с високите доходи и относително стабилния си пазар на труда. Дава сериозни възможности за бизнес. Но въпреки това София е на опашката по отношение на бизнес средата. Тук местните данъци и такси са значителни, а оценките за работата на администрацията - ниски.

Столицата е в негативната класация на първенците по вредни емисии на вещества заедно със Стара Загора и Варна. Иначе си остава ареал с най-добро здравеопазване и образование. Според икономистите от ИПИ близостта до столицата няма еднопосочно влияние върху съседните области и не дава автоматични предимства.

Добрич, Кърджали, Кюстендил, Монтана и Плевен са областите със средни оценки - главно заради негативно мнение за инфраструктурата и здравеопазването.

Докладът на ИПИ представя Габрово като  област на контрастите. От една страна, е сред водещите икономики в страната. Получава високи оценки за бизнес среда, здравеопазване и качество на околната среда. Но развитието на Габровска област през последните години е сред най-негативните за цялата страна. Безработицата тук се увеличава по-бързо, отколкото в страната, също и негативното демографско развитие. Висшистите тук намаляват обратно на тенденцията в национален мащаб. Но Габровска област към края на 2011 г. успява да отчете най-добро усвояване на европейски средства.

В Стара Загора и Търговище условията за бизнес са добри. Безработицата тук спада по-бързо, отколкото в национален мащаб. Двата града обаче са на опашката по развитие на социалната среда и по околна среда.

Най-динамично се развива инфраструктурата във Видин и Смолян. Затова са на 2-а и 3-а позиция след първенеца Габрово. Водят и по здравеопазване и образование. Тук обаче заетостта е много слаба.

Разград и Силистра са най-лошите икономики сред областите. Лошо е социално-икономическото състояние и на Велико Търново, Ловеч, Пазарджик, Перник, Сливен, Хасково, Шумен и Ямбол.

Собствените приходи на общините не оказват особено влияние върху икономиката на съответното населено място, защото се облага имуществото, а печалбите от доходи не влияят на местните бюджети. В повечето общини едва 1 на всеки 10 лева идва от местните данъци.

Намалява броят на напусналите начално и средно училище, също броят на завършилите технически училища. В много области се поддържат специалности, които не се търсят от бизнеса, констатират от ИПИ.

  • За какво друго да получиш затвор до гроб,
ако не за разстрела на детето си

    За какво друго да получиш затвор до гроб, ако не за разстрела на детето си

    Петчленен състав на Софийския градски съд с председател съдия Иван Коев “наказа” с 20 г. затвор двойния убиец Викторио Александров, който разстреля доскорошната си приятелка и едногодишната им дъщеричка. Присъдата е шокираща, възмутителна. Това е най-лекото наказание поне за последните 20 години, давано на двоен убиец с доказана вина
  • Георги Марков

    Георги Марков: Не се предавай, Доналд Тръмп!

    От президентския стол на Велика Америка слиза Доналд Тръмп. Най-голямата политическа жертва на коронавируса, но на световната политическа сцена остава явлението тръмпизъм. Не на глобализма ! Да на патриотизма! Да на националния суверенитет ! Да на защитата на границите от незаконни мигранти ! Да на националната идентичност