Чиновници в "Пирогов" с по-тлъсти бонуси от лекарите

https://www.24chasa.bg/Article/1646750 www.24chasa.bg
В детската травматология условията за работа бяха мизерни, но след скандал през пролетта започна ремонт. СНИМКА: Пиeр Пeтров

Договори за почистване на различни клиники в "Пирогов", за отпечатване на ваучери за храна, граждански договори и разпределянето на премии като процент от клиничната пътека са обект на проверката на Агенцията за държавен финансов контрол. Това става ясно от доклада, въз основа на който бяха издадени 7 наказателни акта - два за болницата и пет лично за уволнения вече директор проф. Димитър Раденовски. "24 часа" разполага с документа.

Временно изпълняващият длъжността шеф на "Пирогов" доц. Стоян Миланов намекна, че се очакват още промени в ръководството на института за спешна помощ. С мястото си вероятно ще се раздели икономическият директор. Проф. Раденовски пък остава на работа в болницата като редови лекар, неговата специалност е коремна хирургия.

Името на доц. Миланов веднага бе спрегнато за кандидат за директор на "Пирогов". Самият той засега отрича такива намерения. Доц. Миланов отрече слуховете за напрежение в болницата след уволнението на проф. Раденовски. Появиха се твърдения, че някои от привържениците му може да подадат оставка, но това не се случи.

Докладът на агенцията за финансов контрол вече е в прокуратурата, която е поискала допълнителни експертизи. Те трябва да установят какви щети произтичат от неправомерно сключваните договори и анекси от проф. Раденовски.

Системата за допълнително материално стимулиране е един от акцентите в проверката. Съгласно решение на Съвета на директорите проф. Раденовски е наредил от 1 юни 2009 г. всяко клинично звено да да има своя счетоводна партида, по която да се отчитат приходите и разходите. Това се прави с оглед формиране на възнагражденията на работещите там, като процентното разпределение е различно за всяка клиника.
Прави впечатление, че служители в администрацията са прибирали тлъсти бонуси. С докладна записка без дата зам.-директорът по икономическите дейности Анжело Дренов например е поискал 4% от постъпленията за избор на екип да отиват за бонуси на отдел финансово-счетоводен. Мотивите са, че работата на хората там е нараснала много, тъй като все повече пациенти плащат за избор на екип и различни медицински услуги. Доц. Раденовски уважава молбата. Само за м. януари 2010 г. счетоводството си разпределя 12 912 лв. бонуси.

Солидни хонорари е имало и за членовете на комисиите, които провеждат открити обществени поръчки. За да организира доставката на дезинфекционни препарати, комисията получила 1500 лв., а за доставката на консуматив за анестезиологията - 2800 лв. Общо по 12-те подобни заповеди за 2010 г. са изплатени 25 200 лв., констатират инспекторите.

За цялата 2011 г. субсидията за интензивно лечение от МЗ е 5 858 100 лв. От тази сума са разпределяни премии за работещите в интензивните звена лекари, сестри и санитари. Директорът проф. Раденовски еднолично е определял размера на бонуса за всеки служител през цялата 2011 г. Във всички негови заповеди за разпределяне на допълнителни възнаграждения според персоналния принос на работещите в интензивните звена обаче фигурират и служители от "Човешки ресурси" - месечно по 1500 лв., въпреки че това не е предвидено в методиката за допълнително стимулиране.
За медиците в реанимациите са отивали средно 17-18,5% от средствата, получени чрез субсидия. Всяка клиника определя допълнителното материално стимулиране по собствени правила. Бонуси към заплатите получават и работещите в секция "Детска хирургия" за извършени допълнителни операции по седем клинични пътеки. 60% от сумата остава за болницата, а 40% се разпределя между екипа - оператор, анестезиолог, педиатър, сестри и други служители, обработващи документацията. В края на месеца информацията се обобщава и сумите се разпределят.

В Клиниката по изгаряния и пластична хирургия доц. Раденовски намалява процента от клиничните пътеки, който се разпределя на персонала от 40% на 25% за две от пътеките и на 30% за останалите. Проверката на протокол от месец март 2012 г. показва, че шефът на "Информационно обслужване" д-р Донка Дамянова е прибрала 30% от постигнатата печалба от 185 489 лв. или 55 646 лв.

В клиниката по гнойно-септична хирургя от ноември 2009 г. 80% от премиите се разпределят на операционния персонал, 15% - на медицинските сестри, а 5% - за началника на клиниката. Със заповед на доц. Раденовски от февруари парите за сестринския персонал са намалени на 6%, констатират финансовите инспектори. Шефът на отдел "Информационно обслужване и контрол на медицинските дейности" д-р Дамянова предоставя на началника на клиниката 40% от парите по клинични пътеки за лекарския персонал.

Основните нарушения са при обществените поръчки. При обявяването им не е спазен редът. Инспекторите смятат, че някои са раздробявани, за да се избегне откритата процедура и да се мине към избор от три оферти, както се прави, когато стойността на договора е под 50 000 лв. Така е избрана фирма, която да почиства основния клиничен корпус и клиниката по неврохирургия. Избрани са две различни фирми, които получават месечно съответно 4680 лв. и 4845 лв. Изискано е писмено становище от проф. Раденовски, който твърди,че макар и сключени през кратък интервал от време, първата поръчка е била планирана, а втората инцидентна - поради липса на персонал се оказало, че няма кой да чисти неврохирургията. Заключенията на инспекторите обаче са, че са били налице всички предпоставки за обединяване на поръчките и прилагане на по-сложната процедура. Това не е направено, за което е съставен акт на проф. Раденовски.

Скандален е и договорът за отпечатване на ваучери за храна, сключен между "Пирогов" и "Аккор сървисиз" на 22 октомври 2008 г. Срокът му е за 1 г. След изтичането му обаче е подписан анекс, с който договорът се удължава до провеждането на нов конкурс. В него като изпълнител обаче е записана фирмата "Идънред", която е новото име на "Аккор". Нов конкурс обаче така и не е проведен, а договорът продължава да действа до март 2012 г. За това време фирмата е получила от болницата общо 710 051 лв. с ДДС. Парите са за отпечатване на ваучерите и за покриване на номиналната им стойност.