От заплата към пенсия? Всеки втори не си го пожелава

https://www.24chasa.bg/Article/1663359 www.24chasa.bg

Според скорошно изследване на националната статистика мнозинството от българите над 50 г. биха работили и след навършване на пенсионна възраст. Точно 56,4% от преминалите 50-годишна възраст искат да работят, независимо, че имат право на пенсия. При това 15% казват, че биха работили до 70 г., а други 10% дори до 75 г.

Вероятно има много обяснения на този факт - включително трудолюбие и висока трудова етика, повишаващата се продължителност на живота, желание да се запазят социалните контакти и общуване и пр. Но все пак вероятно водещ е икономическият стимул - пенсионната система не осигурява комфортен живот на пенсионерите. При средна пенсия от 270 лева очевидно стандартът на живот, осигуряван от пенсията, е недостатъчен,
 за да стимулира масово доброволно отказване от работа и преминаване към пенсия.

Стотици хиляди пенсионери имат пенсия, близка до минимума от 145 лева. При официална средна работна заплата между 700 и 800 лева очевидно работата носи по-висок доход от пенсионирането, въпреки че доходите на работещите се облагат с данъци и осигуровки (пенсиите са освободени и от двете).

Още повече се увеличава предпочитанието към работа, ако включим в сметката и доходите от сивата икономика, които увеличават реалните доходи на работещите. Но и самите заплати в България са ниски спрямо западноевропейските страни и това също е фактор - при толкова ниски доходи в България е ниско желанието този доход да бъде още намален чрез преминаване от заплата към пенсия. Накратко, имаме съвсем рационални причини за предпочитание към работата, вместо да се избере по-лесното, а именно пенсията.

И друг път съм имал повод да отбележа, че пенсионната система в България не работи добре. Тя има проблеми както от гледна точка на модела си, така и от гледна точка на постоянните политически намеси в дейността й.

Как да има човек доверие в система, в която внася постоянно сравнително големи проценти от заплатата си, а след това получава недостатъчна пенсия?

Как да има доверие човек в система, която има големи дефицити в резултат на политически решения за проява на щедрост към избрани групи? Въобще как да си планира човек живота при пенсиониране като дори прости неща, като увеличението на пенсиите се вземат от политиците година за година, без никаква предсказуемост.

Когато доверието в системата е ниско, естествено, че ще има голямо избягване на
плащане и сива икономика. Защо да се плаща, като човек не вижда смисъла и ползата от това плащане, не вижда перспектива да получи достоен доход в резултат на своя принос. Оттук, разбира се, се появява и проблем с приходите, който задълбочава структурните дисбаланси в системата. А такива има.

Нека не пропускаме, че съотношението между работещи и пенсионери в България е най-ниско в Европа, което означава, че системата не е устойчива и в бъдеще ще продължава да се влошава, ако не се вземат мерки.

Българският пенсионен модел работи добре само когато има много работещи и малко пенсионери. От няколко десетилетия тенденцията е в обратната посока, но промяната в модела се забави – при комунизма по идеологически причини, а по време на прехода заради хаотичното първо десетилетие на неуправляем упадък.

Има нужда от големи промени в пенсионната система, но също така от ограничаване на възможностите тя да се използва по усмотрение на политиците. Човек трябва да има сигурност, че в пенсионната система парите му са на сигурно място.

Не на последно място освен проблемите на самия пенсионен модел остава и проблемът с това, че България е бедна страна и че работните места са недостатъчни.

Съвсем друго щеше да е положението ако страната ни беше сред богатите и ако имаше достатъчно работни места за всички желаещи – тогава както нивата на доходите и нивата на заетост, така и съотношенията между работещи и пенсионери щяха да са много по-добри.

Миграцията също нямаше да е в негативна посока, което отново има връзка с пенсионната система. Липсата на работни места се вижда и при хората над 50 години.
Въпреки че над половината от тях биха желали да работят при навършване на пенсионна възраст, едва 17,4% го правят – останалите не могат да намерят работа или биват пенсионирани задължително от работодателя.

Пазарът на труда не е достатъчно гъвкав, за да даде възможност за повече работа на по-възрастните.

Следователно стигаме до извода, че са необходими множество реформи, и то не палиативни, а дълбоки структурни реформи и то в няколко посоки. От една страна, в самата пенсионна система, така че да се намали политическото влияние, да се заздрави дългосрочната й финансова устойчивост и да се насърчи доверието към нея.

От друга страна, пазарът на труда има нужда от облекчаване на тежестите, които пречат на заетостта и на привличането на повече инвестиции, създаващи работни места. Не на последно място икономическата политика трябва да си постави една-единствена цел - постигане на висок икономически растеж и бързо настигане на богатите страни – като всички усилия трябва да се насочат в тази посока. За съжаление в момента е точно обратното - има разпиляване на усилията във всевъзможни посоки и никакво внимание не се обръща на целта за икономически растеж, привличане на инвестиции и структурни реформи.

Георги Ангелов

  • Александра Николаева

    Джаферович, Радославова и вълшебната дума “прошка”

    Защо много ученици снимат и споделят агресията като геройство, а така тя става пример за подражание Всички правим грешки, но малко са онези, които имат доблестта да ги признаят. В случая със скандала между Евгения Джаферович и Наталия Радославова на софийската улица “Дунав” неприятното беше, че направиха грешка пред децата си