Станелия Караджова: Знаем за трима, свързани с взрива в Бургас, проверяваме четвърти

СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА

Със Станелия Караджова, завеждащ Окръжен следствен отдел - Бургас, разговаря ДИАНА САВАТЕВА

- Г-жо Караджова, близо половин година след безпрецедентния в най-новата история атентат на бургаското летище наясно ли е разследването колко хора стоят зад неговата реализация?

- Разследването разполага с данни за съпричастността на 3 лица. Самоличността на едното от тях вече е установена. Той в момента е обявен за издирване. Знаем, че е от страна, в която през последните 6 години не е засечен. За него има косвени данни за връзка с атентатора, пребивавал у нас под името Жак Филип Мартен, и помагача му, под името Ралф Уилям Рико. Имаме данни за още едно, четвърто лице, но по установяването на неговата самоличност, както и за контактите с другите трИ все още се работи. Има версия за неговата съпричастност, но тя е само оперативна. Категорични доказателства в тази насока към момента няма събрани. Очакваме резултата от провеждано издирване на дирекция "Международно оперативно сътрудничество" - МВР София.

Няма доказателства първите трима да са били в България в предишни периоди. Преди време в Гърция е било установено лице, притежаващо документ за самоличност, сходен с тези на лицата, имащи отношения към атентата. Но категорична връзка не е установена.

- От каква националност е съучастникът с изяснената самоличност?

- Не е удачно да се изнасят повече подробности, най-вече за да не се попречи на издирването и установяването самоличността на извършителите. Изрично бих подчертала, че ние работим по криминално, а не по политическо дело.

Разследването не бива да се натоварва с политически нюанси. Може да се каже, че и четиримата са чужди граждани. Не е установено лице, което да им е помагало тук. Пребивавали са у нас от средата на юни, засичани са в градове в Североизточна България. Това са периодът и регионът, за които имаме доказателства. Искам да подчертая, че установяването самоличността на атентаторите е дело на различни държави и служби.

- А ясно ли е каква е била функцията на всеки един от четиримата?

- От процесуална гледна точка - двамата и евентуално третият са помагачи. Прекият извършител е този, който се взриви или беше взривен - това все още не е уточнено.

- Кои са аргументите "за" или "против" двете версии?

- За изясняване механизма на взрива се е произнесла взривотехническата експертиза. Тя е извършена, много е детайлна, но самите експерти считат, че за изясняването на определени моменти е необходимо провеждането на следствен експеримент.

Механизмът е изяснен, но се счита, че следственият експеримент ще доизясни отделни компоненти - ще се уточни количеството взривно вещество, ще се прецизира точното разположение на извършителя и пострадалите по време на взрива. И ще се подкрепят и детайлизират заключенията на експертизата. На този етап се смята, че бомбата е с 2000 г тротилов еквивалент.

- Да разбираме ли, че по време на експеримента ще има реален взрив?

- Да, закупено е необходимото количество взривно вещество, включително и два автобуса на старо. Фактическата обстановка трябва да е съизмерима с тази от 18 юли на бургаското летище. Сходна температура, същите географски условия, така че най-вероятно експериментът ще бъде извършен най-рано през пролетта.

Търсим варианти със стари летища, но военните не са с асфалтово покритие, каквото е покритието на летище Бургас, а това обстоятелство също би имало значение за резултата от следствения експеримент. Ще има манекени на местата на пътниците и на самия извършител.

Провеждането на следствения експеримент ще доуточни установеното разположение на атентатора и поведението му, когато бомбата е избухнала, за което от заключението на взривотехническата експертиза има данни.

- Казахте, че механизмът е изяснен - какво всъщност се е случило в последните минути преди атентата?

- Трудно е да направим пълна възстановка, защото международната поръчка до Израел за разпитите на пострадалите все още не е пристигнала. Имахме уверения, че ще бъде изпълнена до средата на декември. Но трябва да отчетем и един друг факт - за Израел това не е особен случай, особен е за нас.

Не можем да сглобим последните минути, защото ни липсват показания на лица, които са били в близост до мястото и пряко са възприели действията на атентатора непосредствено преди взрива. За случилото се съдим до момента единствено по косвени доказателства, както и от заключенията на назначените експертизи. Така например от визираната взривотехническа експертиза се установява, че атентаторът е бил на 2-3 метра от предната дясна част на автобуса, с гръб и се е отдалечавал, когато бомбата е избухнала.

- Грешка ли е допуснал атентаторът с влизането в залата за пристигащи пътници?

- Не, той не е бил разпознат. Визията му с нищо не се е различавала от тази на един обикновен турист, затова не е събудил и съмнения. Идентификацията му е трудна, тъй като нямаме кореспондираща самоличност. Това, което е процесуално издържано и би помогнало за идентификацията, са двете антропологически експертизи. Те са направени във Варна. Главата и части от крайниците бяха транспортирани дотам. Извършено е пълно антропологическо описание от екипа вещи лица - чело, вежди, тръпчинка, извивка на устните. Определиха се възрастта и ръстът, които вече са сигурни данни.
Става въпрос за мъж на 20-25 години, висок около 1,80 м, с пъстри очи. На базата на двете експертизи изработихме нов портрет, който е изпратен в дирекция "Международно оперативно сътрудничество" към МВР преди около 2 седмици.

- Но той още не се е появил в сайта на Интерпол или по медиите?

- Това е въпрос на оперативна преценка на дирекция "Международно оперативно сътрудничество", но факт е, че е изработен и със сигурност ще допринесе за установяване на самоличността на атентатора.

- Дават ли данни антропологическите експертизи за расова принадлежност?

- На този етап това не е установено. Но работим в тази насока и в най-скоро време предполагаме, че това ще бъде възможно. В крайна сметка расовата и етническата принадлежност на извършителите не е приоритет на разследването.

- Взривотехническата експертиза даде ли отговор на въпроса къде е бил разположен взривът?

- Да, на самия атентатор.

- Не е имало бомба в автобуса или до него?

- Не.

- Как е станало взривяването?

- Поведението на директния извършител в дните преди атентата показва, че той не е имал намерение да слага край на живота си. Това е установено от свидетели, които са го разпознали в хода на разследването, със записи от камери - ние виждаме движението му в определени населени места, където е ходил, какво е купувал. Възможностите са две - да е натиснал погрешка бутона, или, ако е станала суматоха - ние не знаем това по посочените причини - някой да му е "помогнал".

- Някой от другите трима бил ли е по това време на летището?

- Това не знаем. Фактът, че взривяващото устройсто е било у Жак Филип Мартен, не означава, че не е имало друг човек.

- Какви са следствените действия, които в момента се извършват?

- Продължават разпитите на свидетели, назначават се допълнителни експертизи, към момента основно се работи по интернет трафика, протичал към процесния период в региона. За целта се активизирани усилията на колегите от ДАНС и регионално звено БОП при ОД на МВР - Бургас. По този трафик се търси всичко съмнително - лица или връзки, както и антиеврейски съобщения и текстове. От самото начало в отдела ни бе сформиран екип от 4-ма следователи, с които работихме по горещи следи и по оперативна информация, предоставена ни от службите, ангажирани с инцидента, заедно с колегите от Национална следствена служба - София, отдел 05, със завеждащ отдел Георги Илиев. Впоследствие беше включен още един колега, като към момента по следственото дело активно работим двама следователи. Останалите колеги са в готовност да се включат при необходимост при провеждането на конкретни следствено-процесуални действия.

- Има ли момент, в който атентаторът и помагачите му да са се движили заедно? Как са комуникирали?

- Никога не са виждани заедно. Разговори не са засечени, не е установено да притежават мобилни телефони или лаптопи. Никъде по камерите, които са уловили движението на лицата, не се вижда някой от тях да говори по телефон. Няма свидетелски показания, които да ни карат да мислим, че те са имали и компютри. Нямаме данни за директна комуникация между тях самите. В процес на разследване е как точно се е установявала връзката между тях, тъй като очевидно такава връзка е била осъществявана.

- А намерената близо до мястото на взрива симкарта?

- Пуснали сме и молба за правна помощ до Мароко, но и оттам нямаме отговор. Става дума за част от симкарта на марокански мобилен оператор. Но нямаме никакви данни чие притежание може да е била. Това е едно веществено доказателство, намерено на местопроизшествието.

- По какъв начин е установена съпричастността между четиримата?

- По много косвени белези. При някои от тях са намерени вещи, които са свързани или забелязани при друг от групата. Другият общ белег са документите за самоличност. Всички са от един и същ щат и са неистински. Става дума за лични карти, свидетелство за правоуправление, а един от тях има и социална осигуровка. Водили са един и същи начин на живот - с малко потребности, много подреден и семпъл като в казарма. Той издава един и същ тип обучение.

- Как разследването стигна до тези документи. Няма ли съмнения, че те съзнателно са подхвърлени?

- Както вече е известно, шофьорската карта на името на Жак Филип Мартен е намерена на мястото на взрива. При това да не забравяме и версията, че той не е имал намерение да се взривява. Разследването стигна и до документите на единия от помагачите - те бяха намерени благодарение на свидетел, чиито показания са приобщени към материалите по делото, в контейнер близо до град в Североизточна
България Предполагаме, че е напуснал страната през Румъния. Експертизата показа, че са неистински. Издадени са на името на Ралф Уилям Рико. Снимката му също бе разпространена от Интерпол. От документи на втория помагач са намерени копия - те са правени при наемането на коли или от местата за нощуване. Най-оскъдни са данните за третия, затова го наричаме предполагаем съучастник.

- Какви експертизи са направени по делото?

- Назначени са повече от 120 криминалистически и други експертизи - дактилоскопни, почеркови, компютърни, биологични. Изготвени са ДНК профили - както на извършителя, така и на двама от неговите евентуални съучастници по материал, иззет от обекти, които са им принадлежали или до които са имали допир, някои от тях забравени в места за пребиваване.

Извършени са съдебномедицински експертизи на трупове, както и на пострадалите лица, те са частично изготвени, става дума за много голям брой пострадали. Взривотехническата експертиза, която е сред основните, е извършена от трима експерти. Назначена е и пожаротехническа експертиза, чието заключение се очаква. Разпитани са над 150 свидетели.

- Уточнен ли е произходът на взривното вещество? Знае ли се откъде е доставено?

- Не. Не са установени контакти на групата с лица, които биха могли да имат отношение към бомбата. Още в началото на разследването бе направено предположение, че е внесена отвън, но това е на базата на аналогични случаи. В рамките на разследването данни за произхода на бомбата не са установени.

- Лекарите изкараха от тялото на ранен турист повече от 50 осколки. Имала ли е бомбата подсилващи детайли - парчета желязо, пирони...

- В самото начало на разследването се лансира такава вероятност, но по-късно това се опроверга. Осколките по телата на пострадалите са от самия рейс, от багажа, от мобилни телефони. Компонентите на устройството също ще бъдат предмет на доизясняване по време на следствения експеримент.

- Фактът, че Жак Филип Мартен се е опитал да се отдалечи от рейса, докато бомбата се е взривявала, може ли да се приеме като косвено доказателство, че взривът е бил неочакван и за него?

- Да, най-вероятно той е имал намерение да се отдалечи от автобуса. Заключенията на една от антропологическите експертизи показва наличието на различна степен на обгаряне на стъпалата. На тази база се прави предположение, че атентаторът е бил в движение в момента на взрива. За посоката на придвижване се произнася същата експертиза.

- Отдалечаването на атентатора от автобуса заедно с бомбата е очевиден знак за провал на плана.

- Засега това е версия. Тези действия не са в подкрепа на тезата, че извършителят е камикадзе. Както и предходните му действия, които са проследявани по целия му маршрут на територията на Бургаска област и Североизточна България.

- На 18 януари изтича срокът на разследването, след като първоначалният 2-месечен бе удължен с още 4. Какво ще се случи след това?

- Няма пречка срокът да бъде удължаван неколкократно. Дори и впоследствие делото да бъде спряно, работата по него ще продължи и при появата на нови обстоятелства то ще бъде възобновено.

CV

Станелия Караджова е завеждащ Окръжен следствен отдел - Бургас, от декември 2011 г. Завършила е английска гимназия в Бургас и Юридическия факултет на СУ с отличие. Дипломира се и в още два факултета - "Философски" и "Обществени професии" - специалност журналист-кореспондент. Работи като следовател от 1993 г. приоритетно по дела за икономически престъпления. Разследването на Популярна банка "Пеков" през 1995 г. е един от първите й сериозни случаи, приключил с 10-годишна ефективна присъда. По-късно работи по делата за аферата "Бартекс" и срещу имотната мафия в Бургас. През 2012 г. бургаското следствие е било ангажирано със 151 дела, а възложените от прокуратурата заради сложност дела са 99.

Атентатът

През 2012 г. България влезе в картата на световния тероризъм - в пика на курортния сезон, на 18 юли на паркинга пред терминала за пристигащи пътници на бургаското летище бе задействано взривно устройство. Бомбата възпламени рейс на фирма "Старбус" в момент, в който в него се качват туристи от Израел, кацнали преди минути с полет от Тел Авив. На място загинаха вторият шофьор - български гражданин, петима израелци - 4-ма мъже и една жена, и самият атентатор. Над 30 пътници бяха ранени, част от тях много тежко.

Така се образува първото в новата история на страната досъдебно производство за тероризъм. Формира се разследващ екип, в който са включени следователи и прокурори от столицата, от Окръжен следствен отдел - Бургас, и Окръжната прокуратура.
Още в първите часове след атентата стана ясно, че сред жертвите е и самият терорист, от когото са останали само главата и двата крака под коленете. Първоначално те бяха съхранявани в съдебна медицина - Бургас, след което изпратени във Варна за извършване на антропологични експертизи.

Близо 6 месеца след атентата обаче самоличността на извършителя остава неизяснена. Снимки от шофьорска карта, намерена на местопроизшествието и използвана от терориста, както и няколко негови фоторобота бяха разпространени на сайта на Интерпол и стигнаха до службите в над 250 страни. В международния обмен бяха пуснати и снимки на главата на атентатора, а по-късно и фотоси от документ за самоличност на негов помагач.

Първите експертизи разкриха, че прекият извършител и съучастникът му са били в страната с фалшиви документи. Те са се подвизавали съответно като Жак Филип Мартен и Ралф Уилям Рико.

Разпитаните свидетели вече надхвърлят 150. Събрани са 25 тома доказателства, още 6 са в процес на окомплектоване. Междувременно първоначалният 2-месечен срок за разследване бе удължен с още 4 месеца, които изтичат на 18 януари.

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти

Димитър Манолов: Пенсионират насила специалисти от АЕЦ и експерти по радиоактивни отпадъци. Може да стане беля!

Не трябва стажовете да са без пари - ще настояваме да се запише поне 420 лв. заплата Димитър Манолов е президент на КТ “Подкрепа” от 2015 г., когато замени на поста основателя на синдиката

Константин Марков: Концертът на “Легендите” в събота вечер се излъчи директно за българите по света

Такъв лайф стрийминг се прави за първи път у нас, но рокът заслужава. Той е философия, верую, естетика и даде смисъл на цялото ми  съществуване, казва създателят на “Тангра”  - Г-н Марков,

Фандъкова: Променяме движението в центъра заради метрото. Ще се убедите, че търпението си е струвало!

Образованието сега има нужда от успокояване, промените да продължат и никога да не се поставя под съмнение възпитанието на децата в патриотизъм - Г-жо Фандъкова,

Посланик Константин Димитров пред "24 часа": ООН оцени високо приноса ни за Сирия

Борисов направи много силни срещи с Джон Кери, Бан Ки Мун, Камерън, Давутоглу, Ципрас. Но също - с лидери от Иран, Китай, Македония и Сърбия, с ключови инвеститори за газовия хъб “Балкан”.

Коментари

Сортирай по:

Добави коментар

Добави коментар

аватар

Радосвет Радев: Дарик радио е единствената българска медия, която не е сменяла собственика си (видео)

Без качествено съдържание и Господ да ти направи технологията, пак няма да те четат и слушат, казва шефът на радиото - Политическата новина е, че имаме нов министър на образованието.

Венелин Петков: Антон Хекимян е страхотна находка, зрителите го харесват

Имаме ръст на аудиторията на централната емисия за 2015 г. и това ни прави звездата в групата телевизии на СМЕ, казва известният журналист, който е директор на "Новини,

Комисар Бойко Рановски: Полицаите ще издават фиш или акт директно на таблета

С 353 повече са катастрофите през 2015-а спрямо 2014 г. 13 300 пияни шофьори и 22 000 без книжки смe регистрирали през 2015 г. Пътната безопасност не е проблем само на контролните органи -

Цонко Цонев: Да, слънцето на 1 юли ще изгрее и без мен в Каварна, но аз ще правя рок из България!

Битката ми с общината в родния ми град започна, когато новият кмет на Каварна си сложи 2400 лв. заплата, докато колегата му от областния Добрич взема 2300 лв.

Таня Петрова, учителка: С неразбираеми учебници възпитаваме безкритични граждани на България

С неразбираеми учебници възпитаваме бъдещи безкритични граждани на България - Преподавате на шестокласници, разбрахте ли нещо от предложените от МОН промени в учебните планове по български език

  • Облекчение за инвалидите

    Щом един човек получава инвалидна пенсия, значи има здравословен проблем. Това логично правило досега бе пренебрегвано от закони и правилници, защото инвалидите или техните близки трябваше да носят решението от ТЕЛК в НОИ. Най-после тази бюрократична практика ще отиде в историята, защото лекарските комисии вече ще подават тези документи
  • Необяснима жестокост

    Нови министри, нови учебни програми, объркани преподаватели и още по-объркани деца ТРИ девойки, около шестнайсетте, крачат по улицата и се хилят на нещо си. Тежък грим, тежки обувки, тежки обеци. Пред тях гълъбче кротко търси храна или вода, няма значение. По едно време едната, явно от тези, на които в училище им викахме едно време