Скритата икономика намалява, но остава проблем на България

https://www.24chasa.bg/Article/1748180 www.24chasa.bg

Скритата икономика в периода 2011-2012 г. намалява както сред населението, така и сред бизнеса, но продължава да е широко разпространен проблем за България, става ясно от проучването на Центъра за изследване на демокрацията, проследяващо динамиката на скритата икономика в България.

Делът на работещите без трудов договор като основна работа през 2012 г. бил 3 процента, или най-ниският за последното десетилетие, като през 2003 г. е бил 6 на сто.

"Неформалните трудови отношения са широко приети в българското общество, а високата дългосрочна и младежка безработица допълнително допринася за този негативен феномен", отбелязват експертите на центъра.

"Тенденцията да се обявяват възнаграждения по-ниски от реалните продължава да бъде широко разпространена и има важни последици за социално-осигурителната система", се отбелязва още в доклада. Според авторите на проучването отдавна е нужна по-фундаментална реформа за стимулиране на доброволното плащане на данъчните, социалните и здравните осигурителни вноски, тъй като текущата структура на данъчно-осигурителната система наказва хората с по-ниски доходи, които продължават да носят най-голямата тежест и поради това имат най-силен стимул да крият част от доходите си. Въпреки това според проучването на Центъра за изследване на демокрацията, заетостта по договори със скрити клаузи (плащане на ръка) намалява от 2010 година насам, но остават на по-високо равнище от 2007 година.

Използваните за анализа данни са получени от Индекса на скритата икономика при бизнеса и Индекса на недекларираната икономическа дейност на населението, разработени от Центъра за изследване на демокрацията и Витоша рисърч.

"Спадът в двата индекса потвърждава, че скритата икономика в България е намаляла. Едно възможно обяснение е първоначалната реакция на бизнеса за противодействие на кризата - освобождаване на служителите без официални трудови договори. Липсата на завръщане на работна ръка на официалния пазар на труда след края на рецесията, показва, че голяма част от прекратените скрити трудови отношения не са били възстановени. Това доведе до ръст на производителността и кратковременно намаляване на цената на труда. Косвените доказателства и данните от индексите показват, че има ръст на заетостта в неформалната (натуралната) икономика. Данните показват, че неформалната, често и неплатена заетост вероятно се е увеличила повече от два пъти за периода от 2008 до 2012 година, което се вижда и от ръста на дългосрочната безработица и риска от бедност сред населението", пише още в анализа на експертите от центъра.

"В краткосрочен план правителствените мерки срещу скритата икономика са по-ефективни в предотвратяването на укриване на данъци, докато подобряването на бизнес средата води до намаление в недекларираните трудови отношения в дългосрочен аспект. Все още обаче не е ясен реалният ефект - разходите и ползите от приложените административно-контролни мерки в борбата срещу сивата икономика. Зачестилите новини за статистически грешки повдигат въпроса за качеството на предоставените статистически данни, на базата на които се взимат правителствените решения. Много малко е направено за въвеждането на положителни реформи, които да намалят стимулите за развитие на скритата икономика. Бави се прилагането на структурни и административни реформи, което блокира дългосрочния напредък в предотвратяването на негативните ефекти от скритата икономика в България", пише още в изводите в публикацията на Центъра за изследването на демокрацията.

Директорът по научната дейност в Центъра за изследване на демокрацията Александър Стоянов посочи, че България е една от 24-те страни, които подобряват конкурентноспособността си в периода 2011 - 2012 г. Въпреки това страната ни е все още една от най-малко конкурентноспособните икономики от общо 59-те изследвани в Годишника на световната конкурентноспособност на швейцарския Институт за развитието на управлението. Той уточни, че конкурентноспособността на България се основава на много малко фактори, като относителната фискална стабилност и ниските разходи за труд и производство.

Продължаващата нестабилност в Еврозоната, както и слабият трудов пазар в България, корупционните управленски практики и слабата институционална рамка сериозно подкопават перспективите за растеж в страната, обобщиха специалистите.

Според данни на Евростат индексът на скритата икономика все още над 30 процента, посочи Регине Шуберт, ръководител на Фондация "Фридрих Еберт", България. В страната ви има среда за нея и предприетите досега реформи не допринасят за ограничаването й, подчерта тя. Мерките, предлагани в анализа на фондацията, са в законодателната власт и в администрацията.

Нивото на безработица продължава да расте, изтъкна Мартин Цанов, анализатор в Център за изследване на демокрацията. Сред причините той изтъкна проблема с недекларираната икономическа активност на населението или "сивата" икономика, както и първоначалната реакция на бизнеса за противодействие на кризата чрез освобождаване на служителите без официални трудови договори.

Основните препоръки на анализаторите от Центъра за изследване на демокрацията са да се въведат общи показатели за ефективност и производителност на регулаторните органи и борба с корупцията чрез въвеждане на електронни услуги. В тази сфера бе
изтъкната ролята на НАП, не само заради "връзването" на касовите апарати, но и чрез мащабните проверки, извършвани от агенцията.

Сред другите предложени мерки са ускореното връщане на ДДС и намаляване на проверките за изрядните компании, както и бърза административна реформа за ускоряване плащанията по Европейските програми. От центъра препоръчват да се подобри правната рамка за уреждане на закъснели плащания, подобряване работата на административните съдилища, както и насърчаването на свободната бизнес инициатива и конкуренцията чрез прилагане на антимонополно законодателство.