Може ли епилепсията да забави умственото развитие?

https://www.24chasa.bg/Article/185809 www.24chasa.bg

Може ли епилепсията да забави умственото развитие?

Отговор на въпроса на К. Петрова, София

Епилепсията е хронично мозъчно разстройство с повтарящи се пристъпи - епизоди от внезапно започващи промени в съзнанието, в сетивната, двигателната и вегетативната функция. Причините за болестта могат да бъдат различни, от тях зависи и дали ще се повлияе умственото развитие.

Епилепсията в детска възраст е по-честа поради генетични причини, вродени метаболитни дефекти или мозъчни увреждания.

Доц. Венета Божинова
е началник на Детската неврологична клиника в УСБАЛНП
Доц. Венета Божинова е началник на Детската неврологична клиника в УСБАЛНП "Св. Наум", София

Около 60% от т. нар. симптоматични епилепсии възникват по време на ембрионалното развитие, раждането или малко след това.

Различни вируси, бактерии, химични, физични и исхемични фактори по време на развитието на плода предизвикват вродени мозъчни малформации и променят структурата на мозъчната кора (това медиците наричат кортикални дисплазии и хетеротопии).

Те могат да причинят както епилепсия, така и детска церебрална парализа, умствена изостаналост.

В резултат на лошото кръвоснабдяване на мозъка по време на раждането (т.нар. хипоксично-исхемична енцефалопатия) или мозъчни кръвоизливи също възникват мозъчни увреждания, предизвикващи детска церебрална парализа, често съчетана с епилепсия и умствена изостаналост.

Тежките мозъчни травми (контузии, причинени при различни инциденти) и мозъчните възпаления (енцефалити, менингоенцефалити, бактериални менингити) също могат да причинят последваща епилепсия и умствена изостаналост.

Накратко, горните причини могат да предизвикат едновременна поява на епилепсия и умствена изостаналост при децата. Често се появяват и различни непрогресиращи парези.

При някои прогресиращи дегенеративни заболявания като левкодистрофии, болести с натрупвания в лизозомите и митохондриални проблеми епилепсията се развива едновременно с прогресиращи парези и интелектуален регрес.

Прогнозата на детските епилепсии зависи от типа на синдрома, в зависимост от това, на каква възраст е започнал, какъв е основният тип на припадъците, причините за тях и това дали пациентът има когнитивен, интелектуален и неврологичен дефицит.

Доброкачествени са например детската абсансна епилепсия и идиопатичните фокални (огнищни) детски епилепсии, тъй като се повлияват добре от лечение със специални медикаменти.

Те изчезват около пубертета и не влошават когнитивните функции - памет и внимание, и умственото развитие на децата.

При т.нар. епилептични енцефалопатии като синдромите на Уест и Леннокс-Гасто, електричен епилептичен статус по време на бавновълнов сън и др., които най-често са симптоматични, настъпва и прогресиращо увреждане на когнитивните функции и нервно-психичното развитие поради честите епилептични пристъпи и/или електроенцефалографски разряди.

При епилептичните енцефалопатии лечението трудно повлиява припадъците.

Когнитивните нарушения в детската възраст при епилепсията са свързани с функционални нарушения при синдромите на Уест, Драве и Леннокс-Гасто поради ранното начало и честите припадъци.

Понякога когнитивните проблеми могат да са и страничен ефект на някои антиепилептични медикаменти или при продължително лечение едновременно с няколко лекарства.

Заради сериозните разлики между различните видове най-важно е първо да се изясни какъв е точно проблемът на пациента и причината за него. Изследването се прави с компютърна томография или ядреномагнитен резонанс.

То се допълва с психологична проверка на интелекта и способността за възприемане, а при нужда се правят генетични и метаболитни изследвания. Важно е също внимателно да се прецени прилагането на различните лекарства - как те повлияват епилептичните припадъци, как променят данните от електроенцефалограмата и когнитивните функции.