Бисер Троянов: ЦИК няма отношение към гражданския борд, не водим разговори с президента

https://www.24chasa.bg/Article/1858829 www.24chasa.bg

- Г-н Троянов, как да сме сигурни, че грешката в методиката за изчисляване на резултатите от изборите, която беше допуснала ЦИК, наистина е случайна?

- В никакъв случай грешката в чл. 12 от методиката, приета от ЦИК, не е умишлена, тъй като цялата логика при изчисляване на 4-процентната бариера е да бъдат сметнати всички подадени действителни гласове - както за партиите и коалициите, така и за независимите депутати, получени в страната и чужбина.

Грешката бе абсолютно неволна. Азбучна истина е, че в разпределението на мандатите участват само партиите и коалииците, прескочили 4%, и че този праг се изчислява въз основа на всички действителни гласове. Единствената причина за допускането е, че вниманието на ЦИК бе насочено към новостите - преразпределението на мандатите по райони, така че да се осигури по-голяма справедливост.

- Ако обаче от "Отворен парламент" не бяха сигнализирали, че се игнорира вотът за независимите кандидати и така базата, върху която се изчислява прагът за влизане в парламента, пада под 4%, можеше да се стигне до касиране на изборите!

- Благодарим, че неправителствени организации ни обърнаха внимание. Нека все пак се поставят и в нашето положение - доста сме притиснати от бързината, с която трябва да се подготвят тези избори. Но пропускът в чл. 12 щеше да бъде забелязан при всички случаи и корекция щеше да се направи преди крайния срок за приемане на методиката.

- Но май ще излязат прави протестиращите, които искаха гражданско участие в работата на изборните надзорници. Вие как си представяте гражданския борд за вота?

- Това е идея на президента Плевнелиев и реализацията следва да бъде направена от президентската институция. ЦИК няма отношение при сформирането на такъв орган.

- Досега водили ли сте разговори с "Дондуков" 2 как да се излъчат участниците в борда?

- Сега комисията е изцяло ангажирана с приемането на всички решения по регистрацията на партиите, назначаването на РИК, предстоящата регистрация на инициативните комитети и пр. при тези скъсените срокове.

Паралелно имаме и нови задължения, за чието изпълнение не ни беше предоставено допълнително време.

- Кои са новите ви задължения, за които времето ви притиска?

- ЦИК вече е юридическо лице, което означава, че трябва да предприеме назначаването на длъжностни лица, които да отговарят за разходването на бюджета на комисията.

Ново задължение е и онлайн излъчването в реално време на заседанията на ЦИК в интернет страницата - което трябва да стартира до дни, както и подготовката на такова излъчване във всяка от районните комисии.

Новост е и въвеждането на електронни регистри, така че при всяка една жалба подателят й да проследи нейното движение до приемането на решение. Това също трябва да бъде поместено на сайта на ЦИК. Има и още дейности, които изискват време и средства.

- Ще стигне ли гласуваният от кабинета "Борисов" бюджет за тези избори - 21 млн. лв. Ето, още не могат да се намерят прословутите копирни машини за СИК.

- Онлайн излъчването и всички разходи по новите задължения на ЦИК са изцяло от бюджета за издръжката на комисията, но организационно-техническата подготовка на изборния процес е ангажимент на МС и областните управители, включително снабдяване с копирни машини.

Без тях СИК не могат да изпълнят въведеното с Изборния кодекс ново свое задължение - да предоставят заверени копия от секционния протокол на всички членове на СИК, наблюдателите, застъпниците на партиите, коалициите и инициативните комитети. Проблемът наистина може да се окаже сериозен, ако до 12 май не се осигурят. Освен това в такъв случай са предвидени и административни наказания.

- Премиерът даде да се разбере, че шефът на "Информационно обслужване" ще трябва да се раздели с поста си заради своите политически изказвания. Трябва ли професорът да си ходи, ще повлияе ли това на конкурса за преброител?

- Знаем проф. Константинов отдавна като отличен математик и лице, което познава в дълбочина целия изборен процес заради участието му в редица състави на ЦИК. Изказаните мнения на който и да е член от ръководството на "Информационно обслужване" не биха могли по какъвто и да е начин да застрашат прозрачността на изборите и точното отчитане на гласовете.

Фирмата преброител не може да влияе върху вярното отчитане на данните от гласуването - то се извършва от секционните комисии, които преброяват бюлетините и отразяват данните в секицонния протокол, след което тези числови данни се въвеждат от преброителя под контрола на районната избирателна комисия.

Новост в Изборния кодекс е това въвеждане да става и под контрола на наблюдатели. Тоест в изчислителния пункт данните се въвеждат такива, каквито е въвела СИК.

Прави се и повторното въвеждане от друг екип на фирмата преброител в ЦИК, при което също е изключена възможността за манипулация. А изчисляването на изборните резултати и мандатите следва стриктно методиката, приета от ЦИК.

- От колко години "Информационно обслужване" брои на изборите?

- От 11. Но все пак да не забравяме, че всеки кандидат, който представи добра и надеждна оферта, може да бъде класиран. Подаването на документите започва на 22 март, отварянето на офертите е планирано за 26-и.

- Партиите са заинатиха и не промениха правилата за вота, така че да улеснят гражданското участие. Ще имат ли според вас време протестиращите да се организират и регистрират?

- Изборният кодекс предоставя възможност и на гражданските сдружения да участват в изборния процес. Нужна е регистрация на инициативен комитет, състоящ се от 3-ма до 7 български избиратели с постоянен адрес на територията на съответния изборен район.

Част от документите са сходни с тези, които политическите партии представят за регистрацията си, но другата част са съобразени със спецификата на това гражданско сдружение. Предвидени са по-облекчени условия, включително по-малка подписка - 3% от избирателите с постоянен адрес в района, но не повече от 5 хил. души.

- Но финансовата бариера остана, не трябваше ли там да се свали прагът?

- Прагът е еднакъв за партиите и инициативните комитети - изборен безлихвен депозит в БНБ в размер на 10 хил. лева. Явно е надделяло желанието за равнопоставеност, но поне по отношение на документите законовите правила облагодетелстват инициативните комитети в сравнение с партиите.

А и въпросният депозит от 10 000 лв. ще им бъде върнат, ако спечелят 1% от гласовете в съответния район, което е напълно съизмеримо с броя участници в подпискатана комитета.

  • Ако някой си мисли, че ще мине метър пред вируса, лъже се

    Ако някой си мисли, че ще мине метър пред вируса, лъже се

    Светът беше абсолютно безпомощен преди повече от година и половина. Пандемията го постави на колене. Лекарите бяха в шок, защото срещу тях беше напълно непозната болест, с която не знаеха как и не можеха да се справят. Стреляха напосоки, докато налучкат каква терапия да приложат. Човечеството не можеше и не искаше да приеме за реалност
  • Първан Симеонов: Протестът умря, срути се под собствените си претенции

    Първан Симеонов: Протестът умря, срути се под собствените си претенции

    Как Слави си е представял политиката? Като честен манастир? Да, протестът свърши снощи. Андрей Райчев го напомни. Ако искате, бройте го днес, петък, тринайсети – за по-лесно запомняне. Няма драма, протестът имаше смисъл. Моделът „Борисов“ вече трябваше да се смени. Даже протестът свърши, точно където трябваше – като протест именно; свали Борисов

МАЛКИЯТ ИВАНЧО

Малкият Иванчо