Бисер Троянов: ЦИК няма отношение към гражданския борд, не водим разговори с президента

https://www.24chasa.bg/Article/1858829 www.24chasa.bg

- Г-н Троянов, как да сме сигурни, че грешката в методиката за изчисляване на резултатите от изборите, която беше допуснала ЦИК, наистина е случайна?

- В никакъв случай грешката в чл. 12 от методиката, приета от ЦИК, не е умишлена, тъй като цялата логика при изчисляване на 4-процентната бариера е да бъдат сметнати всички подадени действителни гласове - както за партиите и коалициите, така и за независимите депутати, получени в страната и чужбина.

Грешката бе абсолютно неволна. Азбучна истина е, че в разпределението на мандатите участват само партиите и коалииците, прескочили 4%, и че този праг се изчислява въз основа на всички действителни гласове. Единствената причина за допускането е, че вниманието на ЦИК бе насочено към новостите - преразпределението на мандатите по райони, така че да се осигури по-голяма справедливост.

- Ако обаче от "Отворен парламент" не бяха сигнализирали, че се игнорира вотът за независимите кандидати и така базата, върху която се изчислява прагът за влизане в парламента, пада под 4%, можеше да се стигне до касиране на изборите!

- Благодарим, че неправителствени организации ни обърнаха внимание. Нека все пак се поставят и в нашето положение - доста сме притиснати от бързината, с която трябва да се подготвят тези избори. Но пропускът в чл. 12 щеше да бъде забелязан при всички случаи и корекция щеше да се направи преди крайния срок за приемане на методиката.

- Но май ще излязат прави протестиращите, които искаха гражданско участие в работата на изборните надзорници. Вие как си представяте гражданския борд за вота?

- Това е идея на президента Плевнелиев и реализацията следва да бъде направена от президентската институция. ЦИК няма отношение при сформирането на такъв орган.

- Досега водили ли сте разговори с "Дондуков" 2 как да се излъчат участниците в борда?

- Сега комисията е изцяло ангажирана с приемането на всички решения по регистрацията на партиите, назначаването на РИК, предстоящата регистрация на инициативните комитети и пр. при тези скъсените срокове.

Паралелно имаме и нови задължения, за чието изпълнение не ни беше предоставено допълнително време.

- Кои са новите ви задължения, за които времето ви притиска?

- ЦИК вече е юридическо лице, което означава, че трябва да предприеме назначаването на длъжностни лица, които да отговарят за разходването на бюджета на комисията.

Ново задължение е и онлайн излъчването в реално време на заседанията на ЦИК в интернет страницата - което трябва да стартира до дни, както и подготовката на такова излъчване във всяка от районните комисии.

Новост е и въвеждането на електронни регистри, така че при всяка една жалба подателят й да проследи нейното движение до приемането на решение. Това също трябва да бъде поместено на сайта на ЦИК. Има и още дейности, които изискват време и средства.

- Ще стигне ли гласуваният от кабинета "Борисов" бюджет за тези избори - 21 млн. лв. Ето, още не могат да се намерят прословутите копирни машини за СИК.

- Онлайн излъчването и всички разходи по новите задължения на ЦИК са изцяло от бюджета за издръжката на комисията, но организационно-техническата подготовка на изборния процес е ангажимент на МС и областните управители, включително снабдяване с копирни машини.

Без тях СИК не могат да изпълнят въведеното с Изборния кодекс ново свое задължение - да предоставят заверени копия от секционния протокол на всички членове на СИК, наблюдателите, застъпниците на партиите, коалициите и инициативните комитети. Проблемът наистина може да се окаже сериозен, ако до 12 май не се осигурят. Освен това в такъв случай са предвидени и административни наказания.

- Премиерът даде да се разбере, че шефът на "Информационно обслужване" ще трябва да се раздели с поста си заради своите политически изказвания. Трябва ли професорът да си ходи, ще повлияе ли това на конкурса за преброител?

- Знаем проф. Константинов отдавна като отличен математик и лице, което познава в дълбочина целия изборен процес заради участието му в редица състави на ЦИК. Изказаните мнения на който и да е член от ръководството на "Информационно обслужване" не биха могли по какъвто и да е начин да застрашат прозрачността на изборите и точното отчитане на гласовете.

Фирмата преброител не може да влияе върху вярното отчитане на данните от гласуването - то се извършва от секционните комисии, които преброяват бюлетините и отразяват данните в секицонния протокол, след което тези числови данни се въвеждат от преброителя под контрола на районната избирателна комисия.

Новост в Изборния кодекс е това въвеждане да става и под контрола на наблюдатели. Тоест в изчислителния пункт данните се въвеждат такива, каквито е въвела СИК.

Прави се и повторното въвеждане от друг екип на фирмата преброител в ЦИК, при което също е изключена възможността за манипулация. А изчисляването на изборните резултати и мандатите следва стриктно методиката, приета от ЦИК.

- От колко години "Информационно обслужване" брои на изборите?

- От 11. Но все пак да не забравяме, че всеки кандидат, който представи добра и надеждна оферта, може да бъде класиран. Подаването на документите започва на 22 март, отварянето на офертите е планирано за 26-и.

- Партиите са заинатиха и не промениха правилата за вота, така че да улеснят гражданското участие. Ще имат ли според вас време протестиращите да се организират и регистрират?

- Изборният кодекс предоставя възможност и на гражданските сдружения да участват в изборния процес. Нужна е регистрация на инициативен комитет, състоящ се от 3-ма до 7 български избиратели с постоянен адрес на територията на съответния изборен район.

Част от документите са сходни с тези, които политическите партии представят за регистрацията си, но другата част са съобразени със спецификата на това гражданско сдружение. Предвидени са по-облекчени условия, включително по-малка подписка - 3% от избирателите с постоянен адрес в района, но не повече от 5 хил. души.

- Но финансовата бариера остана, не трябваше ли там да се свали прагът?

- Прагът е еднакъв за партиите и инициативните комитети - изборен безлихвен депозит в БНБ в размер на 10 хил. лева. Явно е надделяло желанието за равнопоставеност, но поне по отношение на документите законовите правила облагодетелстват инициативните комитети в сравнение с партиите.

А и въпросният депозит от 10 000 лв. ще им бъде върнат, ако спечелят 1% от гласовете в съответния район, което е напълно съизмеримо с броя участници в подпискатана комитета.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

  • Срам за баретата с откупа, но има ли и други в схемата

    В най-скоро време зевзеците ще родят поредния афоризъм на нашето време, който ще гласи нещо от рода: “Ако ви откраднат джипа, за нищо на света недейте да звъните на позната барета”. Най-малкото защото ще ви поиска откуп, а отгоре на всичкото няма и да ви върнат откраднатата кола. Вярно, че във времената на мутрите ченгета и престъпници вършееха
  • Светият синод: Защитата на детските права не означава омаловажаване на семейството

    В проекта за национална стратегия за детето липсват мерки за превенция на киберзависимост и информационна безопасност* СВЕТИЯТ синод подкрепя инициативата на Министерския съвет на България чрез усилията на експертите от Държавната агенция за закрила на детето да се разработи, предложи за обществено обсъждане и приеме от държавните институции