Китай направи суперкомпютър, който извършва 1 млн. милиарда операции в секунда

https://www.24chasa.bg/Article/1905351 www.24chasa.bg

Проф. Юйтон Лу е родена през 1969 г. в Китай. Тя има бакалавърска, магистърска и докторска степен от Националния университет по отбранителна технология. Участвала е в изследването и разработването на няколко серии суперкомпютри в Китай в продължение на повече от 18 години. Проф. Юйтун пристигна в България за първата по рода си конференция “Китай-Европа” за приложението на суперкомпютрите, която се провежда от 8 до 11 април в София.

- Самият факт, проф. Юйтон, че се провежда европейско-китайска конференция за прилагане на суперкомпютрите в областта на науката и индустрията, означава, че двете страни имат добър опит, който могат да споделят. Какъв е опитът на Китай в тази област?

- Инфраструктурата на високопроизводителните компютри особено на суперкомпютрите от най-високо ниво винаги трябва да бъде национална стратегия, трябва да има силна подкрепа от националното правителство, включително финансиране и интердисциплинарно сътрудничество.

Китай се придържа към независимите изследвания и развива свои суперкомпютри в последните години. Ние събрахме опита на свързаните с това технологии и таланта на изграждането, взаимносвързаните мрежи, системния софтуер и приложения. Имаме няколко приоритетни технологии, като взаимносвързаната мрежа “Галакси”.

Имаме успешен опит в проучването, разработването и поддържането на големи системи и особено през последните години имаме опит в изграждането на суперкомпютърни центрове за предоставяне на високопроизводителни компютри на цялата страна.
Постепенно подобрихме китайската мрежа за високопроизводителни машини, като свързахме основните суперкомпютърни центрове, свързани университети и изследователски институти. Китайските високопроизводителни машини, свързани в мрежа, могат да осигурят мощни ресурси за суперкомпютрите.

- Кога Китай започна работа в тази област и какви са неговите най-значими постижения досега?

- Китай полага усилия в тази област повече от 40 години. Например Университетът за отбранителни технологии има много значими постижения в компютърните системи. Тъкмо универститетът разработи първия суперкомпютър, първият гигафлопс, първият терафлопс и първият петафлопс през 1983, 1992, 2000 и 2009 г.

- Какво означават тези понятия?

- Флопс са операциите, извършвани в секунда. Гигафлопс означава милиард операции в секунда, терафлопс - хиляда милиарда операции в секунда, а петафлопс - един милион милиарда. Най-известната система е Tianhe-1A, която даде възможност на Китай за първи път да достигне номер 1 в списъка на топ 500 през ноември 2010 г.

- Кой прави тази класация?

- Международната конференция по суперкомпютри, която се провежда 2 пъти в годината - през юни в Германия и през ноември във Великобритания. Така Китай стана първата страна, различна от САЩ и Япония, която успя да се изкачи на първо място.

- През последните години Китай се превърна в една от най-бързо развиващите се икономики, включително в прилагането на суперкомпютри. Можете ли да кажете няколко области, където суперкомпютрите се прилагат успешно в Китай?

- Те се използват широко в областта на прогнозиране на времето, космическите изследвания, енергетиката, материалите, проучването и добива на нефт, биомедицината, промишленото производство и други мащабни научни изчисления и обработка на данни. Прилагат се и във финансовия анализ на риска, социологическите прогнози и др.

 - В кои области според вас суперкомпютрите могат да бъдат най-полезни в Китай и по света през следващите 5-10 години? Какви са плановете на Китай за този период?

- През следващите 5-10 години китайските високопроизводителни компютри ще се фокусират върху използването им за научни открития, техническо творчество, индустриална революция, подобряване на социалния живот. Най-полезните области ще включват изследванията на климата и природата, био-медицината и науката за живота, новите енергии, строителството, извличането на данни. Китайското министерство на науката и технологиите стартира проект, който ще разработва в Националния университет за отбранителни технологии, за развиването на суперкомпютър 100 петафлопс през 12-ия петгодишен план до 2015 г. Очакваме до 2020 г. да предствим екзаскейл система, което означава суперкомпютър, който прави хиляда милиона милиарда операции в секунда.

- Как Китай и Европа могат да си сътрудничат в областта на суперкомпютрите? Какви биха могли да бъдат проектите от общ интерес?

- Споделяне на ресурсите на инфраструктурата на високопроизводителните компютри, основното прилагане на алгоритми и модели, успоредният софтуер, прилагането, включително в материалознанието, химията, науките за живота, инженерните науки, промишлеността.

- Търси ли Китай сътрудничество с други части на света освен с Европа? Има ли страни по света, чийто опит в суперкомпютрите заслужава специално внимание? Кои страни според вас имат водеща роля в света в областта на суперкомпютрите?

- Китай се стреми да установи приятелски и взаимноизгодни отношения на сътрудничество със страните от цял свят. Европа е богата на научни и теоретични резултати от изследвания и демонстрира предимствата на приложенията и софтуера. Разбира се, Съединените щати винаги са били водещи в развитието на суперкомпютърните технологии като цяло особено по отношение на революционните нови технологии и винаги са имали най-големия дял сред топ 500. САЩ са имали и ще имат най-важната роля в обществото на високопроизводителните компютри.

- Вие сте за първи път в България. Мислите ли, че може да се установи
сътрудничество между Китай и България в тази област?

- Виждам, че високопроизводителните компютри в България са развити, и мисля, че можем да установим широко стратегическо сътрудничество и да намерим най-подходящия начин за реалното приложение.

  • Защо всеки чете 9-те реда от позицията на US посолството различно

    Защо всеки чете 9-те реда от позицията на US посолството различно

    В понеделник вечерта посолството на САЩ в България излезе с позиция, в която се казват неща, основополагащи за демокрацията и правовата държава. Тя, разбира се, е свързана със случващото се в последните дни у нас. Интересното е, че всички страни в политическата турбуленция моментално започнаха да четат зад редовете и всеки откри някакъв смисъл