Уврежда ли бебето рентген на бременна?

https://www.24chasa.bg/Article/191219 www.24chasa.bg

Той отговаря на въпроса на Мария Попова

Bродените аномалии на плода са необратими морфологични дефекти, проявени при раждането. Външните фактори, които ги определят(физически, химически), се наричат дисморфогени. Йонизиращата радиация, в това число рентгеновите лъчи, са от най-известните тератогенни фактори. Облъчването на бременната жена може да доведе до смърт на плода, малформативни ефекти, смущения в растежа, както и генетични аномалии. Развитието на плода може да се раздели на развитието на оплодената яйцеклетка преди имплантирането - 9 дни, период на органогенез та (от 10-и ден до 10-а седмица и на растежа на плода от 3-и месец до раждането. В зависимост от етапа на бременността облъчванията могат да доведат до различни увреждания. Летален ефект- доза от 3,5 до 4 Gy е достатъчна да предизвика аборт в повечето случаи.

Малформативен ефект- дози над 2,5 Gy на таза на бременната жена, водят до микроцефалия със значително умствено изоставане при облъчване между 4-а и 11-а седмица на бременността. Облъчване между 11-та и 19-та седмица води до същото увреждане в по-малка степен. Очакваната тератогенеза при дози от 0,01 Gy е 50 000 спонтанни малформации на 1 милион бременности, което прави трудно да се определи тератогенният ефект на малките дози.

Смущения в развитието - установено е, че децата, които са облъчени в матката в дози над 1 Gy (данни от Хирошима и Нагасаки), изостават в растежа.

Според правилата на добрата медицинска практика рентгеново изследване на корема и малкия таз по време на бременност може да се извършва само след изричното лекарско заключение, че без такова изследване не може да се вземе правилно медицинско решение в интерес на майката и плода. Такова изследване се извършва след изричното писмено съгласие на бременната в болничната документация. В акушерството най-често рентгенови снимки на малкия таз се правят за измерване на размерите на костния родов канал, за да се определи съвместимостта между таза и плода.