Почина проф. Евгений Николов

https://www.24chasa.bg/novini/article/2154856 www.24chasa.bg
Снимка: БАН

Българската академия на науките с дълбока скръб съобщава, че днес, 17.07.2013 г. ни напусна проф. Евгений Николов (р. 05.11.1953) - главен научен секретар на Академията, един от световноизвестните учени в областта на компютърната вирусология и информационна сигурност. В едни от най-трудните за БАН години той беше заместник-председател на БАН (2008 - 2012), а в периода 03.09 - 02.12.2012 г.изпълняваше функциите на председател на БАН.

Проф. Николов е инженер по радиоелектроника и електронна техника, магистър по микроелектроника, доктор по компютърно инженерство, специалност „Оптимизационни изследвания за RGV терминали" и доктор на математическите науки, специалност „Информационна сигурност на компютърни защитни системи".

Проф. Николов е чел лекции по основни учебни дисциплини в СУ „Св. Климент Охридски", Технически университет - София, Нов български университет, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Бургаски свободен университет, Стопанската академия в Свищов и Академията на МВР.

Проф. Николов беше национален представител в Програмен комитет „Сигурност" на Седма рамкова програма на Европейската комисия, председател на Проблемен съвет „Сигурност" към УС на БАН, член и зам.-председател на Специализирания научен съвет по информатика и математическо моделиране към ВАК. Той беше член на редакционната колегия и рецензент на научното „Списание по информатика - Сердика", член на междуведомствени комисии към Министерския съвет за организация, управление и координиране на дейности в областта на информационните и комуникационните технологии, както и за създаване на различни програмни документи като „Национална стратегия за киберсигурност". Участвал е в работата на експертни групи към Националната агенция за оценяване и акредитация при МОМН, на катедрени, факултетни, научни и академични съвети в различни висши училища.

Автор е над 150 научни труда в авторитетни български и международни специализирани издания.

С неговата кончина БАН загуби един от своите най-достойни ръководители и изтъкнати учени.

Поклон пред паметта му!, завършва съобщението, публикувано на сайта на БАН.