Нови 15,6 млн. евро за енергийна ефективност и ВЕИ

https://www.24chasa.bg/novini/article/2327675 www.24chasa.bg

15,6 млн. евро идват по нов европейски механизъм към програма за енергийна ефективност и възобновяема енергия. 13,26 млн. евро, или 85% са европейските пари, а държавното съфинансиране е 2,34 млн. евро. Сумите са безвъзмездна финансова помощ.

Голямата цел е чрез енергийната ефективност и ВЕИ да се постигне намаляване на емисии на парникови газове и замърсители на въздуха с 35 000 тона въглероден двуокис.

Закъде са предвидени парите?

1,52 млн. евро са за Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Предвижда се тя да си сътрудничи с Електроенергийния системен оператор и с Дирекцията за водни ресурси на Норвегия. Парите ще отидат за проект "Въвеждане на европейския пазар на електроенергия в България - II фаза".

С тези 1,52 млн. евро ще се подкрепя либерализацията на пазара
и интеграцията на възобновяемите енергийни източници. Предвижда се да се работи и за интеграция със съседни пазари и региони. Това еврофинансиране ще бъде насочено и към поставяне на основи на борсата за търговия с еленергия.

Насочването на европари за либерализация и борса за ток е безусловно и не се налага комисията да кандидатства за тях.

251 228 евро са заделени за създаване на Фонд за двустранни отношения. Той ще подпомага бъдещите получатели на пари да търсят партньори по проектите, ше им съдейства при изготвяне на проекта. Фондът ще бъде отворен през ноември.
1 764 706 евро са за производители на горива от биомаса. За тази сума ще се класират проекти за производство на пелети, дървесен чипс, екобрикети и биогаз от ферми.

Малка ВЕЦ на течаща вода край с. Стойките. С пари от програмата ще се финансира строителството на вецове, които ползват води на напоителни системи и на водопроводи.
Малка ВЕЦ на течаща вода край с. Стойките. С пари от програмата ще се финансира строителството на вецове, които ползват води на напоителни системи и на водопроводи. СНИМКА:

Бъдещи получатели на това финансиране са малки и средни предприятия. Минималната стойност, която те биха могли да получат, е 50 000 евро, а максималната - 200 000 евро.
Максималният процент на безвъзмездно финансиране е 60%
от стойността на проекта. За използване на ВЕИ за отопление на държавни, общински сгради и за локални отоплителни системи са заделени 4,7 млн. евро. Ще се финансират проекти с използване на биомаса, слънчева, аеротермална, хидротермална и геотермална енергия за производство на топлина.

Държавата и общините ще получават 100% от сумата безвъзмездно, а частните лица - 60%.
Замяна на горива и котли, както и смяната на абонатни станции в държавни, общински и частни сгради ще бъде финансирана с 2,94 млн. евро.  За проекти за малки ВЕЦ на
напоителни  и ВиК системи са предвидени 2,35 млн. евро. Максималният процент на безвъзмездна помощ е 90% от стойността на проекта. Парите ще се усвояват до 16 април 2017 г.

Програмата се финансира от финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и е на основа на подписан меморандум за разбирателство между България, Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. От българска страна за нея отговаря министерството на икономиката.