Дончева и Гамизов в топла връзка

https://www.24chasa.bg/Article/263464 www.24chasa.bg
8 април 2008 г. - наш репортер снима Стефан Гамизов (в средата) да излиза от сградата на МС. Часове по-късно той заяви по bTV, че шефът на "Атоменергоремонт" Борислав Георгиев е убит от енергийната мафия. СНИМКА: ПАРСЕХ ШУБАРАЛЯН

СПРАВКА ОТНОСНО: Действията на лица и кръгове, оказващи деструктивио влияние върху функционирането на министерства и структури на държавната администрация

Постъпващите в ДАНС данни индикират за наличие на паралелно действаща е държавната власт структура, която притежава сериозни възможности, средства и позиции за влияние върху изпълнителната и законодателната власт, политическия и обществен живот в страната.

Тази структура се стреми към създаването на трайни форми па паралелна власт в държавните институции и служби, функционирането на които да бъде гарантирано независимо от промените па управляващото мнозинство в правителството и парламента. Има категорични данни, че представители на бизнеса, държавни институции, медии и организирани пресилиш групи, в определени случаи предприемат синхронизирани действия за постигане на общи интереси...

Първият опит, след създаването на ДАНС, за компрометиране на ръководни служители в агенцията, включително и за иницииране на техните смени, стартира именно непосредствено преди поредна проверка от представителите на Експертната мисии по прилагането на механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия. Вероятно момента не е избран случайно.

На 3. 5. 2008 г. в публикация па в-к ..Труд" бизнесменът Стефан Гамизов твърди, че едни от заместници те па Петко Сертов е свързан с организираната престъпност. По оперативни данни, впоследствие пред изключен микрофон, тоЙ неофициално информира журналиста взел интервюто, че има предвид Иван Драшков.

На същата дата в предаването на 6ТВ "Тази сутрин" Гамизов твърди, че има натиск от Европа за операция "чисти ръце", след което обявява, че фигура от висшето ръководство па ДАНС е къртица на мафията. В изказването си тон подкрепя идеята за създаване на агенцията и споделя мнението си, че трябва да й се даде време да заработи добре.

Изказванията на Гамизов пред в-к ..Труд" са коментирани същия ден в разговор между председателя Петко Сертов и заместника му Иван Драшков. Сертов изразява мнение, че това е атака срещу Драшков въпреки, че в интервюто не е посочено име. Споделя, че неколкократно преди това се е срещал с Гамизов в сградата па МС, като го оценява като интелигентен, високо ерудиран и много информиран човек.

Като причина за продължаващите контакти между тях Сертов е изтъкнал демонстрираната информираност на Стефан Гамизов за подробности от живота на Сертов, които не са известни дори и на най-близките му хора

Допълнителен мотив за председателя да поддържа добри отношения с Гамизов е, че той е непредсказуем и потенциално опасен. Това мнение на Сертов се базира на психологическа и психиатрична експертиза на Гамизов (не е известно кой е автора), в която като заключение фигурира посочената оценка. Като доказателство председателят е предоставил копие от тази оценка.

Впоследствие, въпреки настояване oт страна па Иван Драшков. Петко Сертов отказва да вземе публично отношение по случая, като оправдава действията си с желанието на министър-председателя.

Няколко дни след публикацията в присъствието па заместник-председателя Иван Драшков и главните директори Цветлин Иовчев и Веселин Марков, Сертов споделя, че е разговарял с Гамизов и последният му е споделил, че е направил тези изказвания по внушение и настояване от чужбина, без да е уточнил каквито и да било подробности.

По време на този разговор Петко Сертов разпореждала се започне проверка на Гамизов, с цел да се изясни кой стои зад него...

В периода 3-5 юни, се провежда годишна конференция на Европейския център за проучвания в областта па сигурността "Джордж Маршал", в която участват заместник-председателят па Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Татяна Дончева и главният директор па Главна дирекция ..Контраразузнаване" Цветлин Йовчев.

На 04.06.2008 г. по време па неофициална вечеря на част от участниците от българска страна, депутатът Татяна Дончева споделя, че скоро ДАНС ще има нов началник, който е по-добър администратор от Петко Сертов. На следващия ден в разговор с Йовчев народният представител в продължение па повече от час настойчиво се опитва да внуши, че изказванията на бизнесмена Стефан Гамизов са част от сериозна атака срещу заместник-председателя на ДАНС Иван Драшков, зад която стои председателят па агенцията Петко Сертов и чиято крайната цел е неговото отстраняване.

Според Дончева причината за атаката е убеждението на Сертов. че той няма да може да овладее агенцията докато Драшков е в ДАНС. Тя изразява мнение, че Драшков не трябва да остави нещата така и трябва да отговори па удара.

В разговора споделя, че тя е част от екип, който е в основата на отстраняването на министьра па вътрешните работи Румен Петков, като уточнява, че депутатите Иван Костов и Атанас Атанасов са били успешно манипулирани да работят за интересите па този екип в конкретния случай. Наред е това Дончева прави оценка на Иван Драшков. в която изразява мнение за начина му па мислене, анализ п действие.

На 09.06.2008 г. след ежеседмичното работно съвещание на ръководството на ДАНС и главните директори, информацията е докладвана едновременно на председателя Петко Сертов и заместник-председателя Иван Драшков. Сертов потвърждава, че от редица посоки има опити да се убеди премиера, че докато Драшков е в агенцията, председателят па ДАНС няма да е в състояние да наложи пълен контрол.

Два дни по-късно народният представител Татяна Дончева провежда аналогичен разговор по телефона и с Веселин Марков, които също е докладван на председателя на ДАНС.

От анализа на горното могат да се подчертаят няколко силно обезпокояващи обстоятелства:

- Група лица целенасочено н тайно работи в посока предизвикване на кадрови промени в министерства и структури на държавната администрация;

- Дончева не само споделя мнението си, но активно внушава, че трябва да бъдат предприети ответни действия срещу Петко Сертов, крайният резултат от което вероятно ще бъде остър конфликт в ръководството на ДАНС;

- В разговора ти дава оценка на Иван Драшков, която съдържа елементи на психологически портрет, което показва, че някой някъде събира, обобщава и анализира информация за ръководството на ДАНС.

- Пред министър-председателя са излагани твърдения, сходни с тезите на Татяна Дончева, за наличие на непреодолими противоречия и противопоставяне в ръководството на агенцията, което показва, че инициаторите на конфликта имат достъп до премиера Сергей Станишев.

- Действията на Дончева съвпадат частично по-време и посока с тези на Стефан Гамизов. Това може да означава, както че двамата действат съвместно и синхронизирано, така също и че има съвпадение на интересите надве различни групи вдадения момент.

На 18.07.2008 г. е проведено работно съвещание при председателя на ДАНС Петко Сертов. Обсъдени са резултатите от първоначалната проверка по бизнесмена Стефан Гамизов, при което па председателя е докладвано, че лицето работи в тясно сътрудничество и защитава интересите па бизнесмена Христо Ковачки. Посочени са факти за връзки на Гамизов и с убития Борислав Георгиев, както и данни за връзки на Ковачки и Георгиев със структури па сръбската организирана престъпност.

В резултат от проведените разговори председателят на ДАНС Петко Сертов разпорежда да се открие дело на оперативен отчет на Стефан Гамизов, а на 29.07.2008 г. лично подписва искане за прилагане на СРС по обекта.

В резултат на проведените мероприятия към началото на октомври 2008 г. е установено следното:

Стефан Гамизов има отношения лица, свързани с дейността на организирани престъпни групи Гамизов се определя като собственик на консултантска компания, която предлага услуги за предотвратяване на възможности за възникване на лоши бизнес практики: корупция, нарушаване на правилата на свободна вътрешна конкуренция, осигуряване на защита от корпоративни и криминални групи за натиск за придобиване на нерегламентирани облаги. В началото (1997-1998 г.) той е ползвал протекциите на Стефан Софиянски, Любомир Павлов (Любо Пъпката). Димитър Иванов (бивш председател на Комисията по енергетика към НС 1997-2001 г.) и Асен Дюлгеров, с когото има роднинска връзка. Тези лица осигуряват контактите на Гамизов с консорциум "Мицуи-Тошиба".

Наличните данни показват, че Гамизов не разполага със съответния кадрови и финансов ресурс за консултации в областта на енергетиката и практически работи за интересите па бизнесмена Христо Ковачки. В тази връзка като подизпълнител на неговите фирми, се явяват юридически лица, контролирани от Христо Ковачки. Фирмата "Ес Джи Инженеринг" ЕООД, собственост на Гамизов, има консултантски договор с "Мицуи" за изграждане на сероочиствощи инсталации в "Марица-изток 2". От анализа на дневниците за покупко-продажба на българското дружество за 2006 и 2007 г. е констатира, че значителна част от дейностите са пренасочени към "Атоменергоремонт" АД, свързана с Ковачки.

Установено е, че Стефан Гамизов освен с Христо Ковачки поддържа постоянни контакти и с лица от обкръжението му. По оперативни данни пътуванията на Гамизов с убития Борислав Георгиев са в насока защита на интересите на Христо Ковачки в Сърбия и Македония при осъществяване на инвестициите си в Сърбия.

Ковачки получава пълно съдействие от страна на сръбските държавни власти с посредничеството на криминални структури, свързани с лидера на организираната престъпност Сретен Йосич - ръководител на организирани престъпни структури на Земунския клан и в миналото свързан със сръбските специални служби.

Информацията за връзката между Сретен Йосич и Христо Ковачки се потвърждава в писмо вх. номер 599/08.04.2008 г. от сръбската служба за борба с организираната престъпност. В получената информация е посочено, че зад приватизацията на икономически обекти в Сърбия стои Сретен Йосич, а Христо Ковачки е негово подставено лице.

Анализът на получената до момента информация показва, че е налице връзка между български лица, собственици на енергийни дружества и сръбски и руски структури, свързани с международната организирана престъпност.

Използваните от тях схеми функционират, като официално се лансира идеята за навлизане на капитали от САЩ и страни-членки на ЕС, и се използва ориентацията па българската държавна политика към тези държави, а реално като подизпълнители се включват юридически лица, свързани с трансграничпата организирана престъпност.

Значителна част от контактите зад граница на Стефан Гамизов, който в последните няколко години многократно е пътувал до Германия, Великобритания, Франция. Сърбия, Македония и Гърция, са използвани за лобиране в ползва на Ковачки.

Включването па Стефан Гамизов в проекта на "Мицуи" става факт след активното съдействие на Костадин Иванов Сирлещов, бивш началник на кабинета на министъра на енергетиката и енергийните ресурси и бивш началник на кабинета на министъра на отбраната. В качеството си на началник на кабинета на министъра па енергетиката и енергийните ресурси Сирлещов активно е съдействал за включването на Гамизов в проекта на "Мицуи".

Впоследствие Сирлещов се прехвърля па работа в адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко" и след успешното сключване па договора между МО и израелската компания "Елбит системс", веднага е назначен в министерството. За Гамизов и Сирлещов е известно, че са лобирали в полза на японската компания "Мицуи".

Работната група по проектодоговора, занимаваща се с уточняване на техническите параметри на съоръженията е ръководена от Костадин Сирлещов. Впоследствие Гамизов чрез фирмата си "Ес Джи Инженеринг" ЕООД става главен консултант и доверено юридическо лице па "Mitsui&Co Ltd" при изпълнението на проекта за рехабилитация на блокове 1 - 4, изграждане на СОИ на блокове 1 и 2, 3 и 4 и модернизация па блокове 5 и 6 в ТЕЦ "Марица-изток 2" АД".

На по-късен етап Сирлещов е нает за адвокат на консорциум "Мицуп-Тошиба".

Медийните изяви па Гамизов за обществено-политическия живот в страната са обусловени от дейността на основаната от него Фондация "Референдум БТ", която самият той определя като развиваща дейност, свързана със защитата на конституционните права на гражданите с акцент върху антисемитизма, ксенофобията и расизма".

По оперативни данни Христо Ковачки финансира медийните изяви и PR кампанията па Стефан Гамизов. което е потвърдено при експлоатацията па СРС.

За реализиране па своите интереси Гамизов използва както контактите си в чужбина, така и тези в страната. Засечени са опити па Гамизов за оказване на въздействие върху вземането на решения от Министерски съвет, които касаят свързани с него проекти.

Стефан Гамизов съвместно със съветниците на министър-председателя Ценка Атанасова, Драгомир Стойнев, Росен Карадимов, както и с председателя на ДАНС Петко Сертов н служителката от МС Ирена Борисова работят за реализиране на проект (вероятно за консултантски услуги) с вашингтонската фирма ДДжи Ар Ее", който пряко касае дейността на агенцията. При реализацията на проекта водеща и ръководна роля имат Стефан Гамизов и бизнес партньорът му Костадин Сирлещов. В хода на разговорите те разпореждат и изискват от премиерските съветници да предприемат определени действия, включително и да въздействат върху мнението и поведението па Министър - председателя.

Установено е. че Гамизов е оказал натиск върху съветниците и Петко Сертов. Предложението, касаещо ..Джи Ар Ес". да бъде внесено па заседание па Министерски съвет на 31.07.2008 г. В периода па провеждане на две от заседанията на МС (31 юли и 7 август) той активно контактува със съветниците Ценка Атанасова. Драгомир Стойнев и Росен Карадимов, включително отправя индиректни заплахи към тях.

По данни от СРС за Гамизов е важно предложението да бъде внесено на 31.07.2008 г.. тъй като е поел ангажимент към американските си партньори. За получаване на предварителна информация за дневния ред па заседанието на МС той провежда разговор (на 30.07.2008 г. в 22,29 ч) с Ценка Василева Атанасова. Тъй като Атанасова е запозната с проекта едва преди няколко дни от Петко Сертов (27.07.2008 г.), поема ангажимент да проучи детайлите като се срещне с пето. Веднага след този разговор (в 22,34 ч) Гамизов се свързва по същия въпрос с Драгомир Стойнев, от когото получава уверения, че ..има голям шанс", тъй като щяло да влезе в последния момент, въпреки че не е предвидено за разглеждане. Стойнев споделя, че от Петко (Сертов) е разбрал, че ..евентуално тая седмица би трябвало да влезе".

На 31.07.2008 г. в 15,19 ч Гамизов разговаря със Стойнев, че "нищо не е станало". Стойнев го уверява, че ще стане, но отказва да коментира, като отбелязва, че следващото заседание е на 24 август. Гамизов изразява силно подозрение, че дотогава всичко ще е безвъзвратно загубено, като подчертава "провалихте Петко" (Сертов), "шефът ви провали Петко" и е "много тъжно, защото просто съм наясно какво ще се случи другата седмица."

Гамизов веднага след това звъни на Ценка Атанасова (31.07.2008 г. 15,22 ч) и я упреква, че ..тотално са е провалили", като следващото заседание е чак па 24 август. Атанасова се ангажира ла провери. На 31.07.2008 в 15,25 ч Гамизов звъни па съветника в МС Росен Карадимов и споделя, че "това нещо за Петко" (П. Сертов) пе е минало през МС. Росен изразява недоумение за какво говори, тъй като Петко не му е казал.

Карадимов знае. че Гамизов е трябвало да се срещне е Петко (Сертов) преди две седмици. Гамизов му обяснява, че нещата си вървяха, обаче въпреки договорката" сега разбира, че няма решение на МС, а той е трябвало да тръгне веднага е готово решение за чужбина"(САЩ). Гамизов подчертава, че това ще доведе до страхотно разочарование" (касае проекта "Джи Ар Ес" и пътуване на Гамизов до САЩ). Карадимов подчертава, че не знае пито фирмата, - нито варианта- нищо пе ми е казал" .

Ма 31.07.2008 15,32 ч Гамизов се обажда па Костадин Сирлещои и коментира разговорите си е Атанасова. Карадимов и Стойнев, като изразява съмнение дали не са се отказали". По въпроса на Сирлещов за човека (П.Сертов), който би бил бенифициент". Гамизов му отговаря, че му е изпратил съобщение, но няма отговор. Сирлещов го уверява, че въпросният няма да го излъже. На 31.07.2008 г. в 15,38 ч Драгомир Стойнев му се обажда и Гамизов го заплашва, че нещата могат да придобият катастрофален характер". Стойнев поставя въпроса за кого - Росен (Карадимов) или Петко (Сертов). на което получава отговор, че "Росен ми вдига". Стойнев предупреждава да не казва имена по телефона, но го съветва да говори с Петко. Гамизов обяснява, че той не му вдига и ще разговаря с него чак вечерта. Стойнев поема ангажимента да се свърже с тяхната "общата позната" (Ценка Атанасова) или да види каква е програмата му (П.Сертов). На 31.07.2008 г. в 16,35 ч Стойнев му звъни и му съобщава, че "следващата седмица ще има Министерски съвет", но Гамизов е възмутен, че ..никой не знае какво става - "Петко пе знае какво става, вие не знаете какво става?". Стойнев го уверява, че не е свършено, по отново го предупреждава да не го коментираме".

На 31.07.2008 в 17,48 ч Драгомир Стойнев го информира, че грешката е в администрацията за това не е внесено на заседанието на МС, но поема нещата и следващият четвъртък (07.08.2008 г.) "минава". Гамизов го предупреждава, че ако стане фал, просто тогава ще стане катастрофата вече".

Гамизов се интересува дали е говорил с топ-боса", но Стойнев, който неколкократно му повтаря да не коментира по телефона и го прекъсва отново с думите: "Щото телефонът ми вече се следи-затова, моля те!"

Ha 3I.07.2008 г. в 21,34 ч и разговора с Вера- Вера Димитрова Джамбазова-Найденова, собственик и управител па "Ориндж Пи Ар" ООД, по повод PR-кампанията му Гамизов споделя, че ,.наште хора днеска почти се обесиха-Станишев и компания!" и ако не са хората във Вашингтон", които са го помолили (Гамизов) да им даде последен срок до следващия петък, в буквалния смисъл на думата, тия пичове просто, просто...".

Утре четете - депутатските разпечатки, кой е Гамизов и конфликтите в ДАНС с Алексей Петров

Вижте доклада горе в галерията или щракнете ТУК.

  • Не младите, а самонадеяните шофьори са риск

    Стане ли въпрос за пътна безопасност, все младите зад волана излизат виновни - неопитни били, разсеяни били, агресивни били. Изследването “Индекс за безопасно шофиране 2018” обаче обори този мит. Оказа се, че не младият, а самонадеяният шофьор е причина за ПТП-тата. В групата на по-рисковите шофьори са и софиянци, висшисти,
  • “Антиквизацията” на Македония и тиквеният манталитет

    За името на Македония България се държи зряло и сдържано ПОЗИЦИЯТА на българското правителство по последните развития на проблема за името на Македония е адекватна и зряла. България има своите неотменими национални интереси, свързани с нашата съседка Република Македония, и ние сме решили да защитаваме тези интереси в отговорно съгласие с