Българинът след Бойко: “зелен” с 500 евро на месец

https://www.24chasa.bg/Article/272708 www.24chasa.bg
СНИМКИ: “24 ЧАСА”

Хора, които спортуват в свободното си време, мислят и живеят екологично и получават средна заплата от поне 500 евро на месец. Така трябва да изглежда средностатистическият българин само след 4 години, ако правителството на Бойко Борисов изпълни 100% програмата за управление, която прие в сряда. 7 политики и 157 мерки са залегнали в нея.

Благосъстоянието на хората е първостепенен приоритет, става ясно от документа, който бе публикуван на правителствената интернет страница.

Заплатите у нас трябва да достигнат средноевропейското равнище през 2013 г., когато свършва мандатът на това правителство, пише в програмата. Конкретна сума в нея не е посочена, но ако приемем, че става дума за сегашните нива на заплащане в ЕС, това означава поне 500 евро средна месечна заплата.

Ако има възможности в бюджета, заплатите ще започнат да растат още през 2010 г. Правителството се ангажира и с вдигане на минималната работна заплата пак догодина. Това ще стане в средата й след преговори с работодателите и синдикатите.

В програмата обаче липсват мерки като отпадане тавана на пенсиите или догонващ ръст, въпреки че правителството обещава да осигури достойни условия за живот на най-възрастните, малцинствата и хората в неравностойно положение. Засега за пенсионерите са поети 2 ангажимента - диференцирано увеличение на добавката за старост и увеличение на парите от т.нар. вдовишки пенсии. Първото ще бъде изпълнено още догодина, а второто - частично. Плановете са вдовишките добавки да стигнат 40% от пенсията на починалия съпруг до 2013 г., но догодина ще са 25%.

Корнелия Нинова, БСП

В края на мандата ДДС ще падне с 2% и ставката му през 2013 г. ще е 18% вместо сегашните 20%.

Алиосман Имамов, ДПС

Преките данъци ще останат ниски, като хазната ще се пълни главно от акцизи върху вредни навици като тютюнопушене, пиене, хазарт и т.н. Освен стъпили на краката си, българите би трябвало и да са се насочили към здравословния начин на живот. Здравната система ще е реформирана, болниците ще са по-малко, но по-качествени.

Мартин Димитров, СДС

Ще има частни здравни каси, много ваксини и задължителни профилактични прегледи. Последното го има и в момента, но не се спазва.

Милен Велчев, НДСВ

Освен това българите ще спортуват. Половината от бюджета на спортното министерство задължително ще отива за масов спорт, останалото за медали. Часовете по физкултура в училище ще са 3 вместо сегашните 2. А задължително 0,5% от националния бюджет ще е за спорт.

Една от важните цели на правителството е да води такава политика, че българинът да промени начина си на мислене, живот и правене на бизнес. Основната линия тук е екологичната. Ще се насърчават "зелените" инвестиции и създаването на "зелени" работни места. Първа крачка ще е ангажирането на 5000 работници в изграждане на екологичната структура на страната - канализация, пречиствателни станции и депа за отпадъци. След това в тях постоянно ще работят 1500 души. Още догодина правителството ще стимулира бизнеса да запази 120 000 работни места и да разкрие още 30 000.

Това ще стане с намаляване на осигуровките с 2%, а до края на мандата те трябва да паднат с общо 5%.

У дома също ще е "зелено". Правителството ще насърчава народа да си купува енергоспестяващи електроуреди. Ще има програми за саниране на старите сгради и превръщането им в енергоефективни домове. Част от електроенергията, която ползваме, още догодина ще е еко - 11% от потреблението трябва да е от възстановяеми енергийни източници. Енергийната система пък ще се балансира от централи, работещи на газ, които да сменят досегашните тецове. АЕЦ "Белене" ще е частен проект, а държавата само ще оказва подкрепа.

Сериозна реформа и в образованието замислят Борисов и министрите му. Учебните часове ще са само сутрин, училище ще се почва на 5 години, а английският става задължителен. Ще се учи и втори чужд език, а фокусът на училищното образование ще са българският и математиката. Парите на школата пък ще зависят не само от това колко ученици имат, а и колко влизат в час. Университетите ще трябва да се оценяват от международно призната институция и да правят наука.

Освен че ще громи корупцията, като възстанови ГДБОП, правителството на Борисов се е нагърбило и със задачата да направи полицаите приятели на хората. Това ще стане със засилено полицейско присъствие на улицата. Армията ще има нови оръжия, само ако ефектът от тях оправдава парите за купуването им. Естествено, не последно като важност, през 2013 г. ще са готови магистралите "Люлин", "Тракия" и "Марица", гарите ще са концесионирани, ремонтирани и пригодни за инвалиди. А най-екологичният транспорт - влаковете, ще са нови и ще вървят по нови линии.

ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА ДО 2013-А

I. Повишаване на доходите, растеж на икономиката

1. Поддържане на балансиран бюджет

2. Повишаване качеството на публичните финанси

3. Ефективно управление на държавния дълг, сигурни финансови пазари

4. Повишаване на ефективността на приходните администрации

5. Ефективно управление на публичната държавна собственост

6. Фискална децентрализация

7. Пълноценно използване членството на страната в европейските и международните финансови институции

8. Повишаване на инвестиционната активност

9. Подкрепа на инвестициите в перспективни и експортно ориентирани отрасли

10. Подобряване на бизнес средата

11. Изпълнение на ангажиментите към ЕС за ефективното функциониране на вътрешния пазар

12. Повишаване конкурентоспособността чрез оперативната програма

13. Осигуряване на проследими и международно признати измервания за повишаване на конкурентоспособността

14. Запазване и постепенно повишаване на жизнения стандарт в съответствие с европейските принципи и стандарти

15. Насърчаване създаването на заетост

16. Ефективно прилагане на законодателството за защита на потребителите

17. Повишаване на енергийната ефективност

18. Изграждане на конкурентен енергиен пазар

19. Сигурност на енергоснабдяването

20. Увеличаване дела на ВЕИ

21. Подобряване на инвестиционната среда в сферата на търсенето, проучването и добива на подземни богатства

22. Разработване на законодателната рамка за развитие на туризма

23. Увеличаване дела на приходите от туризма в националната икономика

24. Превръщане на земеделието и рибарството в привлекателен бизнес, осигуряващ висок жизнен стандарт на заетите

25. Създаване на европейска визия на администрацията в сектор "Земеделие", осигуряваща качествени административни услуги

26. Подобряване на земеделското производство

27. Повишаване конкурентоспособността на българските селскостопански продукти

28. Изпълнение на основната цел на ЕС по качество и безопасност на храните

29. Устойчиво и конкурентоспособно развитие на горския сектор

30. Подобряване на защитата и подпомагане адаптацията на българските гори към климатичните промени

31. Създаване на условия за подпомагане на малки и средни предприятия, създаващи доходи извън земеделието

32. Създаване на условия за развитие на екологосъобразни форми на земеделие, целящи опазване на околната среда и биологичното разнообразие

33. Ускоряване реализацията на инфраструктурните проекти във всички видове транспорт

34. Изпълнение на проектите по Оперативна програма "Транспорт"

35. Ефективно използване на механизмите на публично-частното партньорство

36. Подобряване на организацията и управлението на транспорта

37. Подобряване състоянието на железопътния транспорт

38. Подобряване функционирането на авиационния сектор

39. Развитие на интермодалния транспорт

40. Развитие на електронните съобщения и пощенските услуги

41. Развитие на модерна широколентова инфраструктура

42. Създаване на модерна научноизследователска ИКТ инфраструктура и стимулиране на иновационната и развойната дейност за развитие на икономика на знанието и привличане на инвестиции

43. Развитие на информационното общество

44. Развитие на електронното управление

II. Гарантиране на правовия ред, борба с престъпността и ограничаване на корупцията

45. Противодействие и превенция на корупцията по високите етажи на властта. Ограничаване и недопускане на корупционни практики в централната и местната власт

46. Ефективно противодействие на престъпността с акцент върху организираната престъпност и корупцията. Пресичане и ограничаване на възможностите за действие на организираните престъпни групировки, както и прекъсване на връзката им с политическите партии и властта

47. Повишаване на индивидуалната сигурност на гражданите и възвръщане на доверието им към правовия ред и държавността

48. Гарантиране на правовия ред

49. Изграждане на интегрирана национална система за сигурност с цел защита на основните конституционни принципи

50. Изграждане на единна национална система за реагиране и управление при бедствия и други извънредни ситуации

51. Изпълнение на ангажиментите по линия на ЕС, свързани с привеждане на националното ни законодателство в съответствие с общностното право

52. Законодателни промени във връзка с актуалната практика на Европейския съд по правата на човека

53. Отговорна и прозрачна политика в областта на международното осиновяване

54. Изграждане на механизъм за изпълнение на задълженията на страната ни по конвенциите за закрила на децата

55. Реформиране на пенитенциарната система и хуманизиране изпълнението на наказанията

56. Усъвършенстване на административното обслужване в системата на Министерството на правосъдието

57. Създаване на условия за ефективно противодействие на нелоялната конкуренция в транспортния сектор и предотвратяване на корупционните практики

III. Реформиране на съдебната система и възстановяване на справедливостта в обществото

58. Осигуряване на бързина, качество и прозрачност на правораздаването

59. Осигуряване на равен достъп до правосъдие и достигане на европейските стандарти

60. Намаляване броя на осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека

61. Изпълнение на препоръките на ЕК по отношение на съдебната система и досъдебната фаза

IV. Възстановяване на доверието на европейските партньори и размразяване на спряното европейско финансиране

62. Категорична ориентация на програмите, финансирани от ЕС, към основните икономически и социални проблеми

63. Активно сътрудничество с ЕК

64. Ефективно управление на средствата

65. Създаване на устойчив административен капацитет

66. Дългосрочно програмиране на икономическото и социалното развитие на България

V. Подобряване на социалната сигурност и създаване на благоприятна и здравословна среда на живот

67. Запазване и намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта

68. Подобряване на връзката на образованието и обучението с потребностите на пазара на труда

69. Подобряване на социалната сигурност

70. По-добро управление на политиката за социално включване

71. Осигуряване на устойчивост, качество и достъпност на социалните услуги

72. Социална закрила на хората с ниски доходи при диференциран подход

73. Създаване на условия за подобряване качеството на живот на децата и пълноценно развитие в съответствие с националната стратегия за детето 2008-2018 г.

74. Ускоряване на социалната интеграция и подобряване на икономическото и социалното положение на ромите

75. Интегриране на хората с увреждания

76. Правилно прилагане на национално ниво на законодателството на ЕС за свободно движение на хора

77. Осигуряване свобода на избора на здравни услуги и техните изпълнители

78. Гарантиране достъпността на здравните дейности

79. Превръщане на профилактиката в задължителен елемент

80. Изграждане и развитие на съвременна система за детско здравеопазване

81. Изграждане и развитие на система за продължително лечение и грижи за възрастните хора с хронични заболявания

82. Засилване на контрола върху медицинските дейности

83. Утвърждаване авторитета на българските лекари и другите здравни професионалисти

84. Осигуряване на оптимални условия за спорт за всички и социален туризъм

85. Развитие на ученическия и студентския спорт

86. Утвърждаване и развитие на спорта за високи постижения като средство за повишаване престижа на нацията

87. Изграждане и модернизиране на спортни обекти и съоръжения

88. Финансиране на спортната политика. Създаване на условия за публично - частното партньорство

89. Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси

90. Ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие

91. Подобряване качеството на атмосферния въздух

92. Устойчиво управление на земите

93. Устойчиво управление на отпадъците

94. Предотвратяване и намаляване на шума в населените места.

95. Гарантиране участието на обществеността при решения за околната среда и отговорно отношение и грижа

96. Интегриране на политиките за околната среда и здравето в другите политики

97. Намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в икономическото, социалното и териториалното развитие и доближаване до средните стандарти в ЕС

98. Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната

99. Устройство на територията, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети.

100. Гарантиране на устойчиво развитие на черноморските и малките общини, национални и регионални инфраструктурни обекти и развитие на националните курорти

101. Ефективно администриране на кадастралната информация и осигуряване на територията с геопространствени данни

102. Икономическо сътрудничество със съседни страни, стимулиране на туризма и развитието на граничните райони

103. Подобряване на общите туристически условия по Черноморското крайбрежие, концесии за услуги за морските плажове

104. Нормативна уредба за проектиране на строежите, изпълнението и тяхното поддържане, хармонизирана с европейското техническо законодателство.

105. Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската инфраструктура

106. Съвременни стандарти във функционирането на ВиК системите при пестеливо използване на ограничените водни ресурси

107. Предотвратяване на свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата

108. Подобряване качеството на жизнената среда в населените места

109. Подобряване на съществуващия сграден жилищен фонд и работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища

110. Усъвършенстване на управлението и разпореждането с недвижими имоти - държавна собственост

111. Социална интеграция на хората в неравностойно положение от ромската общност с подобряване на жилищните условия

112. Подпомагане на регионалното и социалното развитие и обвързаност

113. Повишаване нивото на безопасността и качеството на транспортните услуги

114. Ограничаване вредното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората

115. Осигуряване на здравословни условия на труд в системата на транспорта

116. Създаване на благоприятна среда на живот при възникнала кризисна ситуация

VI. Развитие на човешкия капитал и условия за успех на всеки гражданин

117. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка

118. Осигуряване на равен достъп до качествено образование, подобряване сигурността на училищната среда

119. Отстояване на националните интереси в политиките на ЕС в областта на образованието, обучението и хармонизиране на българското образование и обучение с политиките и практиките на ЕС

120. Подобряване качеството на висшето образование в съответствие с потребностите на пазара на труда

121. Инвестиране в младежта като значим социален капитал и мобилизиране потенциала на младите хора в развитието на България и Европейския съюз

122. Развитие на ученето през целия живот

123. Развитие и използване на електронните умения на гражданите

124. Създаване на модерна ИКТ образователна среда

125. Конкурентоспособна национална научна инфраструктура като елемент от Европейската изследователска област

126. Засилване на интеграцията между научните институти и звена на БАН, ССА и университетите в страната и връзката им с бизнеса и с приоритетите на обществото

127. Подобряване на обслужването и контрола на научната инфраструктура

128. Повишаване статута на учения в обществото

129. Развитие на културните индустрии, европейски модели за управление на културното наследство

130. Борба с престъпленията срещу културното наследство и гарантиране защитата на интелектуалната собственост

131. Връщане на културата в дневния ред на обществото и фокусиране на културната политика върху личността

132. Утвърждаване на българската национална и културна идентичност като част от европейското културно пространство

133. Преодоляване на негативните демографски тенденции и ограничаване на дискриминацията

134. Политика за плавно и трайно завръщане на лица с българско гражданство, живеещи на територията на други държави

135. Постепенно привличане за трайно заселване на лица от български произход, които са граждани на трети държави

136. Балансиран и регулиран прием на граждани на трети държави и успешна интеграция на приетите чужденци

137. Осигуряване на максимална усвояемост на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

VII. Превръщане на страната в основен фактор за стабилността в региона и света, в уважаван член на ЕС

138. Утвърждаване мястото на България в центъра на европейската политика

139. Развитие на евро-атлантическо партньорство като гаранция за мира и глобалната сигурност

140. Превръщане на България в основен фактор за демократичната стабилност и развитието на Балканите и Черноморието

141. Засилване ролята на България в глобалната икономика

142. Подпомагане развитието и интеграцията на българските общности зад граница и утвърждаване на положителния образ на България

143. Укрепване на националната идентичност и политика за адаптиране на българи от българските общности в чужбина при трайното им установяване в България

144. Провеждане на държавна политика към българите в чужбина

145. Интеграция и социализация на българите емигранти, желаещи да се завърнат

146. Осигуряване и поддържане на професионална и компетентна дипломатическа служба

147. Стабилизиране на Министерството на отбраната

148. Прозрачност и отчетност, премахване на условията за корупция и неефективно управление в Министерството на отбраната

149. Систематично изграждане на отбранителните способности и оптимално използване на въоръжените сили

150. Развитие на министерството на отбраната като модерна отбранителна институция на демократична държава

151. Усъвършенстване на военния и цивилния професионализъм

152. Модернизиране на системата за военно образование, квалификация и бойна подготовка

153. Осигуряване на надеждна колективна сигурност и отбрана

154. Активно участие във формирането на европейската политика в областта на транспорта

155. Засилване участието на България в органите и структурите на ЕС и други международни организации

156.Активно участие на България в бъдещото разширяване на Европейската енергийна общност и принос към сигурността на снабдяването с природен газ и електрическа енергия за страните от региона на ЕС

157. Успешно участие на България в общностни и глобални инициативи в областта на социалната политика, миграцията, интеграцията и свободното движение на хора

Корнелия Нинова, БСП: Къде са им бързите антикризисни мерки?

Програмата на едно правителство, която обхваща 4-годишен период, е документ, който изисква време, за да бъде анализиран сериозно и задълбочено.

От първия прочит на програмата на кабинета на ГЕРБ за 2009-2013 г. се вижда, че, първо - тя закъсня и второ - не предвижда бързи антикризисни мерки, не е адекватна на икономическата ситуация. Държавата абдикира от задължението си да поеме част от тежестта на кризата и я прехвърля върху хората. Една част от мерките са само добри намерения, облечени в общи фрази. Друга не са обвързани с конкретни срокове.

Заявените в програмата мерки вероятно ще стартират от 2011 г., защото от проекта на бюджета за 2010 г. се вижда, че тази програма не е обезпечена финансово. Заявените намерения в инфраструктурните проекти, здравеопазването, социалната сфера, образованието, сигурността и т.н. си противоречат със записаното в бюджета за следващата година. Това превръща програмата в един формален документ. Правителството я приема само за да се каже, че има такава.

Алиосман Имамов, ДПС: Закъсняла и неконкретна

Програмата на правителството според мен трябваше да се появи много по-рано. Тогава ГЕРБ щеше да си спести много неприятности по отношение най-вече на законодателната дейност. Щяха да са наясно какви закони да предложат в съответствие с програмата си. На първи прочит прави впечатление, че тя съдържа повече средства за постигане на някакви икономически и социални цели, а самата икономика като процес на развитие в тежките условия на кризата сякаш отсъства.

Седемте основни политики, дефинирани в този документ, са по-скоро административно-управленски действия, насочени към стабилизиране на държавното управление - както по отношение на координация, така и по отношение на откритост и прозрачност в администрацията. Но аз например не виждам с колко процента ще се увеличат работните заплати и пенсиите до края на мандата. С колко си поставят за цел да редуцират престъпленията? Как изобщо ще се подобри жизненият стандарт на хората? Това трябва да са фундаментални цели, задължителни за всяка управленска програма.

Мартин Димитров, СДС: Липсват срокове и отговорници

Искаше ми се в програмата да има конкретни срокове за постигане на целите и отговорни изпълнители. Искаше ми се да се предвиди още по-сериозна бюджетна реформа, да направим истинско програмно бюджетиране. Това е въпрос на управленска програма за 4 г. Не може да стане за една. Има го загатнато, не в пълнота. Но ние ще натискаме. Искаше ми се да се разпише промяна на хората на ръководни позиции - сега там още са хората на ДПС и БСП. Това за СДС е най-важният политически въпрос.

Искаше ми се да се заложи повече на енергийната диверсификация. Не виждам конкретния механизъм, по който се връщат еврофондовете.

Ако първата година не започнеш реформите, няма начин да ги направиш изобщо. А не виждам разписан конкретен план за първата година от мандата. Какво правим с конституционната, здравната, образователната реформа?

Основната ми забележка е, че липсват решителност и мащаб. А основният плюс е, че се спират проекти, които можеха да потопят кораба. И се прави опит в правилната посока за стабилизиране на икономиката. Сега вече всичко зависи от това как общите насоки ще бъдат изпълнени със съдържание.

Милен Велчев, НДСВ: Нима ще генерираме нов външен дълг 6-7 млрд.?

Разочарован съм от програмата. При представянето й вицепремиерът Симеон Дянков заяви, че всички цели в нея са твърдо измерими с конкретни показатели, за да се прецени след време дали са изпълнени. Когато се зачетох обаче, се оказа, че само за три цели - ангажимента за балансиран бюджет, построяването на 3 магистрали и запазването на валутния борд, ще може да се каже бързо дали са реализирани. Иначе пожелателните намерения звучат прекрасно, любимото ми е “развитие на модела на здравното осигуряване”.

Безпокои ме липсата на конкретика като срокове за влизане в ERM2и еврозоната. Нищо не пише за държавните разходиосвен политика за ограничаването им - а същевременно в бюджет 2010 разходите са по-високи като дял от БВП в сравнение с бюджетите от последните 15 г. Нищо не пише за преките данъци. За държавния дълг- има ангажимент за неувеличаването му над 25% от БВП, като миналата година той бе 15% от БВП. Значи ли това, че ще генерираме нов външен дълг в размер на 6-7 млрд. лв.? За приватизацията- не звучи сериозно и като дясна политика намерението за приватизация само на “Булгартабак” и ВМЗ “Сопот”.

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти

  • Рекетьорите през обжалване вън от бизнеса

    В правилна посока са промените в закона, изготвени от работната група, с която ще се регулират възможностите за обжалване на обществени поръчки. И не защото с тях ще може да се отстраняват неудобните, а защото трябва да има честна надпревара. А в момента рекетът чрез обжалване на поръчки е превърнат в бизнес и се прилага принципът
  • България днес няма нужда от кървави саможертви

    Това е заслугата на Васил Левски и на днешните български патриоти “24 часа” създаде рубрика, посветена на съвременния патриотизъм. В нея обществени личности, политици, писатели, аналитици представят своите виждания за това какво е да си родолюбец и патриот в днешно време. Ето коментара на Андрей Захариев,