До 7% доход от фондове за втора пенсия

https://www.24chasa.bg/novini/article/3142313 www.24chasa.bg

До 7% годишно стига доходността на универсалните пенсионни фондове, показват последните актуални данни на Комисията за финансов надзор.
Фондовете за втора пенсия са успели да докарат на осигурените в тях между 4,12 и 7,56% годишна доходност за периода 31.12.2011 г. - 31.12.2013 г. Това означава, че активите им са се увеличили средноаритметично със 6,01 на сто.

Преди дни Комисията за финансов надзор определи, че минималната доходност, която може да се получи от универсален пенсионен фонд за посочения 2-годишен период, не може да е по-ниска от 3,22 на сто за година. Всички фондове обаче са успели да докарат по-големи стойности.

Виж тук новите електронни издания в MediaMall - цени от 1,20 до 4,80 лева - вече и с SMS

До 7% доход от фондове за втора пенсия

Подобно е положението и с професионалните пенсионни схеми. За тях бе определена минимална доходност от 3,27%, но те са осигурили по-висока - между 4,15 и 7,61%. Средноаритметично това прави 6,27 на сто годишно.
(Подробности виж в графиките.)

До 7% доход от фондове за втора пенсия

По-голяма "печалба" имат клиентите на доброволните пенсионни схеми - средно 7,08% годишно. Те имат по-либерален режим за инвестиции, защото осигуряването в тях няма задължителен характер. Затова обикновено инвестират малко по-рисково от универсалните и професионалните фондове, което може да донесе по-висока доходност.

Данните показват, че и трите пенсионни схеми са били по-доходоносни през последните години, отколкото банковите депозити. По данни на БНБ годишната лихва на влоговете със срок до 1 г. е била около 4,5% за посочения период.
От асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване също отчитат, че резултатите им са стабилно подобрени в последните години и вече надминават лихвите по депозити.

Отдавна поддръжаме постоянна положителна доходност, което се дължи се на добра инвестицонна политика на дружествата, обясни Никола Абаджиев, председател на асоциацията. (Повече виж в интервюто.)

Доходността на фондовете за допълнителна пенсия бие и инфлацията, която е била около 2,6 на сто през последните две години.
6,44 млрд. лв. има във фондовете за допълнителна пенсия по последните актуални данни към края на деветмесечието на 2013 г. В тях са осигурени 4 156 065 души. Година по-рано активите са били с около 1 млрд. лв. по-малко.

Само в универсалните пенсионни фондове се държат 5,15 млрд. лв., разпределени между 3 299 582 души.

Никола Абаджиев, председател на асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване:

Жалко, че голяма част от парите се инвестират в чужбина

- Г-н Абаджиев, пенсионните фондове компенсираха ли загубите, натрупани в началото на кризата?

- Да, те отдавна преодоляха ефектите на кризата и в последните години има постоянна положителна доходност.

- На какво се дължи?

- На добрата инвестиционна политика и диверсификацията на портфейлите. Пенсионнитедружества инвестират балансирано в инвестиционни инструменти с фиксирана доходност и в по-рискови, които носят и по-висока доходност. Преодоляването на кризата позволи да се увеличи делът на последните.

- Но все пак трябва да се отчита рискът.

- Трябва да се подчертае, че пенсионните фондове са консервативни инвеститори и предпочитат по-сигурните и стабилни вложения, където средствата се осигуряват по-добре.
Дружествата имат бърза реакция на капиталовите пазари не само в България. В рамките на ЕС и извън него се инвестират много средства. Използват се всички възможности.
Средствата на пенсионните фондове приближават 7 млрд. лв., а те имат задължението да инвестират всеки получен лев до 5 дни. Капиталовият пазар в България е слаб. Жалко е, че голяма част се инвестират извън страната.

- Каква е прогнозата ви за тази година?

- Капиталовите пазари се подобряват глобално. Дано и българската икономика се развие по-добре и да се появяват повече възможности за инвестиции и у нас. Тези два фактора биха дали възможност за по-добри инвестиции и доходност.