Почина дъщерята на Вълко Червенков - проф. Ирина Червенкова

https://www.24chasa.bg/novini/article/4099562 www.24chasa.bg
<span class="srcRef">Източник: <a href="http://www.shutterstock.com/" target="_blank" rel="nofollow">Shutterstock.com</a></span>

Дъщерята на генералния секретар на БКП и премиер на България до 1956 г. Вълко Червенков – Ирина е починала на 17 май след кратко боледуване. Новината е съобщена на сайта на Софийския университет "Св. Климент Охридски", където проф. Ирина Червенкова бе дългогодишен преподавател във Факултета по славянски филологии.

Поклонението ще се състои на 27 май 2014 г. в 14.00 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Проф. Ирина Червенкова е родена на 28 юни 1931 г. в град Москва. През 1954 г. завършва филологическия факултет на Московския държавен университет “М. В. Ломоносов”. Още същата година тя започва работа като асистент в Първа катедра по руски език на Софийския университет. През 1975 г. защитава блестящо дисертация на тема “Общи адвербиални показатели за степен на признака” в Института по руски език на Руската академия на науките и става доцент. От 1991 г. тя е професор по съвременен руски език в СУ “Св. Климент Охридски”.

Научните интереси на проф. Ирина Червенкова са свързани със съпоставителното изследване на лексиката. В своите трудове тя разработва оригинална методика за съпоставително описание на руската и българската лексика и дълги години ръководи работна изследователска група и студентски кръжок, занимаващи се с тази проблематика. Проф. Червенкова има водеща роля за развитието на типологичния анализ на славянските езици и двуезичната лексикография. Член е на редколегията на списания “Съпоставително езикознание” и “Болгарская русистика”. Автор е на редица значими изследвания, сред които “К сопоставительному изучению русской и болгарской лексики” (1979), “О методике сопоставительного описания русской и болгарской лексики (содержательный аспект)” (1985), “Об одном подходе к сопоставительному описанию лексики” (1987), “Лингвометодическое описание русской лексики и грамматики в свете болгарского языка” (1995), “Сопоставительное исследование русской и болгарской лексики” (2011) и др. Тя е ръководител на многобройни дипломни работи и дисертации в областта на съпоставителното описание на руския и българския език.

Проф. Ирина Червенкова беше изтъкнат учен с международен авторитет, всеотдаен преподавател и изключително отзивчив човек. Тя посвети 44 години от живота си на създаването на лингвистична школа и вдъхнови много свои студенти, докторанти, млади учени и колеги да продължат нейното дело.

Поклон пред светлата й памет!