Пасивната къща е от 11 до 13 % по-скъпа от обикновена

https://www.24chasa.bg/novini/article/4442542 www.24chasa.bg
Пасивна къща в Германия. В света вече има над 50 000 такива постройки.

Стая, която се отоплява с енергията от 10 чаени свещи, при това през зимата. С това от международната асоциация на пасивните къщи дават пример какво всъщност представлява този стандарт за енергийна ефективност.

Целта му е сградата да осигурява целогодишно комфортна среда без активни мерки за отопление и охлаждане. Като това се постига при разход на енергия от 15 киловатчаса за квадратен метър годишно, което е

десетки пъти

под този на

стандартното

строителство

в България.

Пасивните сгради като стандарт са разработени в Германия в началото на 90-те години на миналия век от професорите Бо Адамсън и Волфганг Файст, а първите такива жилища са построени през 1991 г. в Дармщат, където е изследователският институт за пасивни къщи.

Въпреки името си стандартът може да бъде приложен не само при жилищните, а и при всички видове търговски, промишлени и обществени сгради.

В тези постройки вътрешният климат може да бъде постигнат без активна отоплителна или охладителна система. Не е необходима дори допълнителна циркулация.

Къщата сама

поддържа

съответната

температура

според сезона,

а ток за домакинските уреди може да се осигурява от възобновяеми енергийни източници. Консумацията на енергия е 4 пъти по-малко в сравнение с тази в съвременна къща, отговаряща на всички европейски строителни норми.

Преди около 4 г. ЕС приема директива, която налага след 31 декември 2018 г. всички обществени сгради да имат близко до нулево потребление на енергия, а за всички нови сгради срокът е след 31 декември 2020 г.

Според Института за пасивни къщи в Дармщад има няколко критерия за постигане не стандарта.

Едно от

съществените

изисквания е

добрата изолация

Като в зависимост от климата на района, в който се намира, тя трябва да е с дебелина от 30 до 50 см. Това я прави пъти по-добела от стандартната.

Второто изискване е за преминаването на въздуха през обвивката на сградата към вътрешната част. След това се проектира вентилационната система. Чрез нея се подава пресен въздух, без да има рециркулация. Изисква се тръбите да са на нивото на тавана, като тогава движението на въздуха става неосезаемо. (Виж графиката долу.)

Това са въздуховоди със специално покритие, за да се избегне замърсяване, конденз и т.н. и топлообменник. Постъпващият въздух се затопля в топлообменника от изходящия от къщата. След това минава през филтър и отива към стаите.

Топлината, която се получава от изходящия въздух от къщата, е около 18 градуса. Поради това

през студените

месеци се

включва

нагревател,

който да загрее допълнително входящия въздух. А през топлите месеци външният въздух заобикаля топлообменника, за да не се затопля.

Свежият въздух постъпва в горната част на стаите, а отработеният се отвъжда от долната чрез специални отвори. Вентилационната система се проектира така, че да няма високи нива на шум и скорост на подавания въздух.

Според експертите пасивните сгради поради суперизолацията си могат да бъдат затоплени или изстудени само посредством вентилационната система, без да се монтират парно или климатик. Това води до значителни икономии.

Топлата вода се подгрява от слънчеви колектори, а когато светлината не е достатъчна за загряването, допълнително се нагрява от термопомпа. Има и топлообменници с термопомпи, които освен да загравят водата, може да се използват и за допълнително отопление.

При пасивните къщи има и изисквания за коефициента на топлината, която преминава през

прозорците, които

трябва да са с

поне троен стъклопакет

През лятото прозорците могат да се отварят през нощта, за да се охлади сградата. Това не означева, че през останалите сезони не трябва да се отварят. Но не бива да се забравя, че чрез вентилационната система в къщата се доставя пресен филтриран въздух и не е необходимо прозорците да се отварят постоянно. Така се избягва и натрупването на прах в стаите.

В пасивната къща не трябва да се позволява да има свободно движение на въздуха, защото чрез това могат да се загубят до 10% от енергията.

От изключително важно значение е самото проектиране на сградата. Експертите твърдят, че не е задължително такава къща да се прави върху добре огряван от слънцето парцел. Пасивна къща можело да се построи и във вътрешноградски пространства, които при това са ориентирани на север. Разбира се, добре ослънченото място е предимство, но по-важен е енергийният баланс.

В самите стаи пък можело да се поддържат различни температури. Може да се направят винарна изба или хладна спалня.

Все пак

най-добрият вариант

е сградата да е

ориентирана на юг

От южната страна е добре да не бъде засенчвана от съседни постройки и по възможност да има дървета, с чиято помощ през лятото да се избягва прегряване. От изток и запад за избягване на силното лятно слънце могат да се поставят външни щори или сенници.

Според архитекти и строители изграждането на пасивна къща излиза от 11 до 13% по-скъпо от обикновена. Ако за пример се вземе двуетажна къща със застроена площ около 160 кв. метра, за компактна система за загряване на въздуха и топлата вода ще отидат над 20 000 лв. Стандартна отоплителна система би струвала около 6000 лв. Изчисленията показват, че разликата в цената ще бъде покрита от спестените пари заради по-малко консумираната енергия за не повече от 14 г.

Удължават с една година срока за паспорти на сградите

С 1 г. се удължават сроковете за техническите паспорти на сградите в зависимост от категорията на строежа, предвиждат промени в наредба, предложени от министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова.

За първа, втора и трета категория срокът става 31 декември 2015 г., за четвърта - до 31 декември 2017 г., а за пета - до 31 декември 2019 г. Трета и четвърта категория са жилищни сгради, чиято височина е от три етажа нагоре. Пета са постройките до три етажа.

От министерството допълват, че през 2012 г. вече бяха удължени сроковете за технически паспорти, но през последния месец били получени писма от областни и общински администрации, както и от граждани с искане за ново отлагане. Основните мотиви били свързани с неосигурени финансови средства и усложнената обща икономическа обстановка в страната.

Държавни ведомства, агенции, областни и общински администрации пък обясняват, че има започнати процедури по изготвяне на технически паспорти, но се очаква те

да бъдат

завършени

през 2015 г.

Новите предложения за срокове били обвързани с изискванията на евродирективата за потребление на енергия близко до нулата от 2018 г. за публичните сгради и от 2020 г. - за всички нови.

От министерството уточняват, че повишаването на енергийната ефективност на съществуващи сгради е в пряка зависимост от оценката на техническите и енергийните им характеристики при извършване на обследване, както и от предлагането и изпълнението на мерки от техническите паспорти, свързани с повишаване на безопасността и енергоефективността.

Техническите паспорти на сградите имат информация, която може да се ползва от собственици, наематели, обществени и банкови институции. Паспортът е и основа за управлението и поддържането на сграда през целия период на експлоатацията.

Паспортите съдържат техническа информация - година на строителство, вид, информация за сеизмичната устойчивост на сградата,

мерки за

поддържане на

нейната сигурност

и безопасност, както и информация за всички извършени строителни и ремонтни работи след въвеждането на сградата в експлоатация, както и предписания за необходими ремонти.

Най-общо установяват състоянието на сградите и тяхната степен на безопасност при експлоатацията им.

Техническият паспорт се съставя за всички завършени нови строежи преди въвеждането им в експлоатация. За съществуващите той се изготвят след обследване за установяване на техническите им характеристики.