Одобриха бюджет от над 1 млн. лева за алеи и тротоари в Банкя

https://www.24chasa.bg/novini/article/4501525 www.24chasa.bg

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. в общ размер до 67 481 180 лв. Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет и са разпределени както следва:

- по бюджета на МТСП –5 000 000 лв. за изплащане на обезщетения и помощи за домакинствата;

- по бюджета на Комисията за защита от дискриминация – 100 000 лв. за текущи разходи;

- по бюджета на МВР – 30 000 000 лв. за неразплатени разходи за текуща издръжка и обезщетения по закона за МВР;

- по бюджета на МО - 10 000 000 лв. за погасяване на просрочени задължения на Военномедицинска академия към доставчици, за издръжка и капиталови разходи;

- по бюджета на МП - 5 000 000 лв. за текущи разходи и за обезщетения по Закона за МВР;

- чрез бюджета на МО за НВУ „Васил Левски” за неотложни текущи разходи за дейността на университета до края на 2014 г. – 396 000 лв.

- чрез бюджета на МОН за СУ „Св. Климент Охридски“ за доставка на лабораторно оборудване, обзавеждане, консумативи и софтуер за нуждите на лаборатория за молекулярна диагностика, микробилогия, вирусология, имунология, паразитология и генетика за учебно-клинична база на Медицинския факултет - 3 000 000 лв.

- за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на общините към фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ“ ЕАД - 974 140 лв.;

- по бюджета на община Пловдив за доизграждане на обект „Спортен комплекс”, в жк „Тракия” - 1 363 438 лв.;

- по бюджета на община Варна за реконструкция на зала „Конгресна“ в Дворец на културата и спорта, в т.ч доставка на материали и оборудване с цел подобряване на възможностите за многофункционално използване и увеличаване капацитета й – 9 797 000 лв.;

- по бюджета на община Долна баня за доизграждане на център за работа с деца на улицата – 128 355 лв.;

- по бюджета на община Велико Търново за поддръжка на първи, втори и трети клас пътища, които преминават през населени места на територията на общината – 590 931 лв.;

- по бюджета на Столична община за изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари в Банкя – 1 131 316 лв.

Виж тук всички решения на МС от днес