Стартът на безплатното саниране - от февруари

https://www.24chasa.bg/novini/article/4544559 www.24chasa.bg

От началото на февруари собствениците на 1 123 912 апартамента в 70 259 панелни и 48 618 стоманобетонни блокове ще трябва да се организират в сдружения на собствениците, за да кандидатстват за дял от

1 млрд. лв.

за безплатно

саниране

Парите идват от Българската банка за развитие със заем, гарантиран от държавата. Депутати от ГЕРБ и вицепремиерът Томислав Дончев смятат, че с тези пари ще могат да се обновят 4000 сгради.

Експерти на регионалният министър Лиляна Павлова съветват още през месец януари собствениците в големите блокове да вземат решение дали искат да обновят сградата си.
И след като ведомството изготви в края на този месец указанията към общините, веднага да регистрират сдружение, да попълнят формулярите и да ги подадат в общината. Защото критерият да се класират за саниране е

"първи по време,

първи по право"

И защото само в първите 2 години на програмата за енергийна ефективност обновяването ще е 100% безплатно. В следващите години ще се въведе съучастие от 25% на собствениците. Но те ще бъдат възстановявани от държавата, за да има справедливост и равнопоставеност за участниците в различните програми.
От февруари общините ще приемат заявления от сдруженията на собствениците, казват Гергана Благиева, шеф на дирекция "Жилищна политика" в министерството, и Десислава Йорданова, съветник на министъра.

Те препоръчват да не се правят сдружения, преди да са готови формулярите. Националната програма поставя фокус върху панелните блокове и към тези, които имат и най-големи проблеми с енергийната ефективност. Поради това е въведено изискването в сградата да има поне 36 апартамента.

Друго изискване към блока е да учреди сдружение на собствениците от всички входове (по Закона за управление на етажната собственост). Условието е да бъде обновена цялата сграда. Експертите поясняват, че то не може да поема ангажименти към топлофикация, към енергото или да тегли заеми.

Сдружението се

създава само

за обновяване

на сградата

Не се регистрира в съда, а в общината и в БУЛСТАТ. Етажната собственост взема решение за обновяването и дава съгласието си общината да изпълнява дейностите. Подава се заявление в общината. Ако то бъде одобрено, се подписва договор между Българската банка за развитие, общината, която ще получи финансирането, сдружението на собствениците и държавата.

Пак общината обявява търгове за фирмите, които да направят техническо и енергийно обследване. Тези фирми ще предпишат какво да се обнови. Позволено е конструктивно укрепване, обновяване на покрив, фасада, стълбищна клетка. Мерките за енергийна ефективност са топлоизолация, смяна на дограми, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др. Позволен е ремонт на електроинсталацията в общите части и енергоефективни мерки при асансьорите. Предвижда се и поставяне на соларни панели.

Общината прави търгове за проектиране на санирането и за изпълнението му.

Експертите съветват

собствениците

да намерят

строителни

инженери, които да контролират

изпълнителите
Въпреки че ще има и строителен надзор.

Собствениците на блоковете ще получат безплатно технически паспорт освен напълно обновената сграда. Очаква се след санирането да се постигне икономия на енергия от 40 до 70%. Това показват данните от 50 обновени сгради. Най-голям ще бъде ефектът в блок, в който нищо не е правено - не са сменяни дограми, не са изолирани отделни апартаменти. При сградите със соларни панели имало най-голяма икономия на енергия.

Строителният министър Лиляна Павлова:

 Започваме с панелките, от 2016 г. и с тухлените сгради

- Г-жо Павлова, 1 млрд. лв. за саниране тръгват от февруари. Колко от тази сума, която е с гаранция от държавата, ще се усвои през 2015 г.?
- Интересът към програмата е голям. Още преди старта имаме стотици запитвания от желаещи да се включат. Затова е трудно да се прогнозира точно каква сума би се усвоила в първата година. Надявам се процесът да започне гладко. В рамките на тази година общините следва да организират стартирането на програмата по места, както и да изберат по реда на ЗОП изпълнителите за отделните дейности по сградата - техническо и енергийно обследване, проектиране, строителство, строителен и авторски надзор.
- Около 350 млн. лв. по оперативната програма "Региони в растеж" ще са за тухлените и по-малките блокове. Но там бенефициенти ще бъдат общините. Смятате ли, че ще се справят в усвояването им?
- ОПРР 2014 - 2020 ще се реализира за един доста по-дълъг период от националната програмаза енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. А от 2016 г. ще започне процесът по обновяване на тухлените сгради.
- Досега не е имало такава мащабна кампания за саниране. Как ще се създаде организация за прозрачно усвояване на парите?
- Процесът ще се управлява от общините. В момента се изготвят методически указания към тях за реализацията на програмата, които трябва да бъдат готови до края на месеца. Въз основа на тях ще се избират фирмите, които да извършат дейностите по сградите. Съвместно с Камарата на строителите се разработва типова документация за търговете, които ще провеждат общините. Целта е да се осигури максимална публичност и прозрачност при усвояването на средствата.
- Ще се следи ли за качественото изпълнение, защото е възможно да се появят "баш майстори"?
- Всяка община ще избира изпълнителите по ЗОП. На всяка една сграда ще се осъществява строителен надзор. Общината ще има ангажимент да следи за качествено изпълнение на дейностите. В допълнение собствениците също ще участват в осъществяването на контрол.
- Кога ще дойде време за саниране на къщите?
- Сега стартираме с панелните и стоманобетонните сгради, където ефектът е най-голям, от 2016 г. ще започне обновяването и на тухлените сгради. Постепенно и за еднофамилните къщи ще се създадат подобни инициативи и за тях ще бъде осигурено финансиране.

По-малки блокове ще се санират с европари

Тухлените блокове, които са с под 36 апартамента ще се обновяват по оперативна програма "Региони в растеж", в която за целта има 350 млн. лв. Бенефициенти са общините. Редът за саниране на тухлените сгради ще е ясен през 2016 година, финансирането е 100% безвъзмездно.

По досегашната програма "Регионално развитие" имаше заделени 50 млн. за саниране. Има условие съобствениците да участват с 25% съфинансиране, което се възстановява от държавата.

Към началото на януари има 93 сгради със сключени споразумения за финансова помощ. Очаква се блоковете с подписани споразумения, да станат 120. А парите стигат за обновяване на 200 сгради. Няма да можем да усвоим всичките средства, защото има голямо забавяне, проектът е рестартиран към август миналата година, казват от регионалното министерство.