13 язовира, собственост на Напоителни системи, преливат

https://www.24chasa.bg/novini/article/4654797 www.24chasa.bg

От всички 155 язовира, които са собственост на „Напоителни системи” в момента са пълни и преливат 13 язовира, които са под непрекъснато наблюдение. Това са язовирите Езерово, Изворово, Книжовник, Мандра, Звиница, Даскалово 2, Даскалово 1, Синята река (в Пловдив), Божурица и Ошане във Видин, Нови Пазар-1 и Кълново в област Шумен, язовир „Пчелина” на река Струма, „Виноградец” в област Пазарджик, заявиха от Напоителни системи, цитирани от Дарик.

Други 15 язовира са пълни над 85%, те са с отворени основни изпускатели и контролирано се изпускат. Около нито един язовир не е създадена опасност от заливане на населени места и земеделски земи.

От язовирите, които се стопанисват от „Напоителни системи”-ЕАД с най-големи водосбори са язовир „Жребчево”, „Тополница”, „Пчелина”, „Огоста”, „Тича” и „Георги Трайков”. Водосборите им са разположени в планинската и полупланинска част на страната, в която за момента има значителни запаси от сняг. От тези язовири в момента контролирано се изпускат води, за да се създаде свободен обем за поемане на пролетното пълноводие.

Извършва се оглед на съоръженията на язовирите „Панчерево” и „Искър”.