Нова парична система за Гърция и балканските страни

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/4690213 www.24chasa.bg

Има елегантно решение - съвместно циркулиране

на еврото и на националните пари

ВСЕ повече се очертават контурите на възможните два сценария за развитието на Гърция: запазване на еврото с цената на финансови рестрикции (за които гърците не са готови) или възстановяване на националните пари и тяхната девалвация (с всичките ясни и неясни последствия от този акт).

Съществува обаче и едно трето, много по-елегантно решение, което макар и често споменавано, никога не е било проучвано сериозно. Това решение би могло да послужи като отправна точка за преосмисляне на цялостната архитектура на еврозоната, в това число и перспективите на балканските страни, включително България.

В предлагания модел става въпрос за съвместното циркулиране на еврото и националните пари. Новите пари, които трябва да се разглеждат повече като допълнители, а не като конкуренти на еврото,

ще се

емитират от

националните

държави,

от техните трезори. Тези национални фискални пари, обвързани с паричния оборот на публичния сектор, ще бъдат покрити с данъчни и други фискални постъпления (по-точно с очакваните данъчни постъпления). Ще се вкарат в обращение чрез каналите на публичните разходи и услуги, част от пенсиите, заплатите на държавните служители, стипендиите и други.

Освен за плащане на данъци ще им се даде статут на пълноправно официално платежно средство. Ще циркулират предимно в националните стопанства, еврото ще остане като общоевропейски пари. Така ще се реализира и принципът на субсидиарността и на федерализма, за които се пише и говори много, но малко се прави.

Подобна парична система ще носи не само характеристиките на по-голяма гъвкавост по отношение на паричното предлагане, ще създава и ще намалява ликвидността в системата в зависимост от състоянието на националното стопанство, но и ще води до по-голяма фискална дисциплина.

Тъй като търсенето на новите пари в голяма част ще зависи от състоянието на бюджета, държавата ще се стреми да поддържа здрави публични финанси и висока събираемост на приходите.

Обемите на новите пари, образно казано, “ще пулсират със състоянието на националното стопанство”. При асиметричен шок (например вторична депресия, каквато имаме в Гърция) те ще насочват производствените фактори вътре в страната, което ще развива местното производство, ще намаляват вноса и ще подобряват текущата сметка.

Така, парадоксално на пръв поглед, новата система ще бъде едновременно по-гъвкава и по-дисциплинираща. Редуването на състоянията на допълнимост (комплементарност) и на конкуренция между националните пари и еврото ще осигури до определен автоматизъм на паричното предлагане и търсене според състоянието на стопанския цикъл.

Истината е, че предложеното решение не е нещо оригинално, по-скоро отговаря на нормалното състояние на паричните системи. Цялата хилядолетна парична история го свидетелства, фискалните пари, както и други видове пари, винаги са съществували редом с банковите пари. Периодите на най-големи парични кризи и кризи изобщо са именно когато тази парична комплексност е била изкуствено разрушавана и когато са съществували само един вид пари (в съвременния свят се смята, че единствено банковият сектор може да създава пари, и то в състояние на паричен монопол).

В технически план, без да навлизаме в подробности, новите пари

ще бъдат

разменяни едно

към едно с

еврото,

тяхната конвертируемост в евро ще бъде осигурена. Изграждането на репутация ще изисква дългосрочни усилия от правителствата.

Посочената идея е валидна за Гърция (в спешен план), но би дала и възможност да се преосмисли и цялостната стратегия за интегриране в еврозоната от страна на балканските страни, а и като цяло на общата институционална философия на европейската парична архитектура.

В горната логика балканските страни и България трябва

да въведат еврото

и да превърнат

националните си

пари във

фискални

Технически това не са сложни неща. Трудностите идват от съпротивата на интересите, но в случая най-вече на незнанията и предразсъдъците за функционирането на паричните системи, които са ни дълбоко вградени.

Проф. НИКОЛАЙ НЕНОВСКИ

УНИВЕРСИТЕТЪТ НА АМИЕН, ФРАНЦИЯ

  • Да хванем еврото добре подготвени

    Според зам.-председателя на Европейската комисия България е готова да влезе в чакалнята на еврозоната. (Виж 11-а стр.) Присъединяването към еврото зависи от две неща: едно са финансовите критерии, чисто техническата част, но има и политически решения. По първата част, изглежда, се справяме добре.
  • Пътят от протеста до поста

    l Достатъчно е да разбереш, че някъде ще се строи, за да обявиш, че е незаконно и неморално l На теб не ти трябва протест, който да води до диалог. На теб не ти трябва диалог, който да разпръсне тревогите или да намери добро решение l “В името на хората” може да станеш КМЕТ или да си направиш партия КОЙ печели,