Вече 25 години SOS Детски селища България казва ДА на щастливото детство

https://www.24chasa.bg/novini/article/4741942 www.24chasa.bg

 През 2015 г. Сдружение SOS Детски селища България празнува 25-годишен юбилей от учредяването си. Организацията, която си поставя за цел да осигури пълен с обич дом за всяко дете, ще отбележи годишнината си с поредица от различни активности и инициативи, обединени под мотото „25 години ДА на щастливото детство“.

Програмата за отбелязването на 25-годишния юбилей включва специално издание на „Пощенска кутия за приказки“, посветено на 25-годишнината на Организацията, SOS Велотур 2015, който тази година ще завърши в град Имст, Австрия, където е било построено първото SOS детско селище, специална юбилейна конференция, на която съвместно с колеги от НПО сектора ще се представят постигнатите резултати до момента и ще се обсъдят предизвикателствата в областта на детското благосъстояние и деинституционализацията на грижата за деца.

„25-годишнината на SOS Детски селища България, която честваме тази година, е един разказ за деца, за тяхното щастливо детствои израстване, както и за желанието ни да направим този свят по-добър и гостоприемен за тях“, каза г-н Пламен Стоянов, Национален изпълнителен директор на SOS Детски селища България. „За тези 25 години сме написали не една глава от голямата книга, наречена SOS Детски селища. Заедно с нашите приятели и дарители, ние ще продължим да пишем още много нови страници в тази история“, допълни той.

Вече 25 години SOS Детски селища България казва ДА на щастливото детство

В продължение на четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на лишени от родителска грижа деца и такива, които са в риск да загубят закрилата на своите родители. Чрез своите интегрирани програми „SOS Детско селище“ в двете локации София-Радомир-Дрени В.Търново-Габрово-Трявна Организацията предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството.

Вече 25 години SOS Детски селища България казва ДА на щастливото детство

С програмата „Подкрепа на семейството“ се предоставя услугата „Център за обществена подкрепа“ в София, Радомир, Велико Търново и Габрово, където се осигуряват месечно пакет от социални услуги за 380 деца и 190 семейства, грижещи се за тях.

Децата, лишени от родителска грижа, се радват на любовта и закрилата на SOS приемните семейства в двете детски селища в град Трявна и село Дрен. Понастоящем дейността на Организацията включва и четири SOS младежки домове в София и Велико Търново и Малък Семеен Дом „Надежда“ във Велико Търново, които функционират като центрове за настаняване от семеен тип. От началото на март 2015г. Сдружението предоставя социалната услуга и в гр. Габрово. SOS Детски селища България оказва помощ и на младежите при напускането на семейния тип грижа след навършване на пълнолетие и завършване на средно образование чрез програмата „Начало на самостоятелен живот“, благодарение на която те продължават обучението си във ВУЗ до завършване на висше образование и започване на работа.

Целият спектър от дейности и услуги на SOS Детски селища България показва активния ангажимент на организацията към децата като най-ценния капитал на едно общество. За 25 години Сдружението е помогнало на повече от 450 деца да получат семейна грижа и подкрепа, както е съдействало и на над 200 младежи за получаване на образование и намиране на работа. Чрез програмите за подкрепа на семейството до момента са били подкрепени над 4 500 деца в семействата си.
Добрите резултати на децата, отгледани в тази среда недвусмислено показват посоката за развитие в бъдеще на грижата за децата, а именно – в семеен тип среда.

В продължение на променените световни тенденции в грижата за децата и променящите се държавна политика и практики в международната SOS организация, SOS Детски селища България разработи и започна прилагането на Дългосрочна стратегия за своето устойчиво развитие до 2020г. Стратегията предвижда детските селища на Сдружението в страната да се развият по начин, който да осигури на децата среда с по-добри възможности за развитие: по-качествено образование, по-достъпно здравеопазване, по-големи шансове за личностно израстване, по-близък контакт с биологичните родители и по-добри възможности за професионална реализация.

SOS Детски селища България е част от международната организация SOS Children’s Villages International, което дава възможност винаги да се предлага най-доброто за децата в риск, като се развиват и осъвременяват програмите на базата на опита и добрите практики на колегите по света. Българското сдружение прилага високи стандарти в грижата за деца, разработени от международната организация, отговарящи напълно на духа на Конвенцията на ООН за правата на детето. Настаняването на деца в подходяща среда и всяка промяна в грижите за тях се определя, проследява и оценява както от експертите в Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, така и от SOS Children’s Villages International.