Подкрепа за деца и семейства в риск

https://www.24chasa.bg/novini/article/4785394 www.24chasa.bg

Щастливото детство и здравословната семейна среда са основни предпоставки за добро развитие и израстване на децата. Те са бъдещето на България и като такива трябва да се радват на грижи, любов и подкрепа от страна на своите собствени родители. За съжаление обаче всяка година близо1000 бебета биват изоставени, а общият брой на децата, живеещи извън семействата си е над 5000. Най-честите причини за това са бедността и липсата на подкрепа за родителите.

SOS Детски селища България помага на семейства и деца в риск от изоставяне или живеещи в недостатъчно добри условия за живот, като съдейства на техните родители да развият капацитета си за осигуряване нуждите на семейството. По този начин, Сдружението предотвратява лишаването на деца от родителски грижи.
През 2007 и 2008 г. Сдружение SOS Детски селища България създаде 4 центъра за обществена подкрепа в София, Радомир, Велико Търново и Габрово. Основната цел на екипите е предотвратяване на изоставянето на деца и подкрепа на семействата да осигурят пълноценно израстване и развитие на децата си.

Основните услуги на Центровете за обществена подкрепа към SOS Детски селища България включват психо-социално консултиране, психологическа, педагогическа и групова работа за деца и техните родители, както и съдействие за достъп до образование, здравеопазване и други социални услуги.

Центровете за обществена подкрепа работят в добро сътрудничество с местните училища, детски градини, власти, и създават широка мрежа за подкрепа на деца в риск и техните семейства. Наскоро ЦОП Велико Търново приключи своята програма „SOS класове на доброто”, в която взеха участие деца от ОУ „Димитър Благоев”. Учениците се включиха в две благотворителни кампании по случай най-светлите християнски празници - Коледа и Великден.

ЦОП Габрово се включиха в местни инициативи за подкрепа на семейства, съвместно с Община Габрово и други неправителствени организации.
ЦОП Радомир организират групова работа за деца, посветена на правата на детето.
ЦОП София работи активно по овладяване на агресията сред децата в учлище.
Екипите на Центровете за обществена подкрепа на Сдружение SOS Детски селища имат професионалната подготовка (професионализъм), волята и желанието да осигурят правото на всяко дете в България да се радва на щастливо и пълноценно детство в своето семейство.

Публикацията е подготвена с материали на Сдружение SOS Детски селища България