И в кризите Еврокомисията работи в името на всички европейци

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/5090598 www.24chasa.bg

За по-малко от година планът “Юнкер” се реализира

вече в 11 държави, включително и у нас, където

100 млн. евро са на разположение на малкия бизнес

Жан-Клод Юнкер избра да ръководи политическа комисия и първата година от мандата доказа правотата на този избор - и в контекста на двете големи кризи (Гърция и бежанците), и в ежедневната ни работа по изпълнение на 10-те приоритета на комисията. Изправени пред огромни предизвикателства, европейските граждани очакват от нас действия, които отчитат политическите реалности и последиците от нашите решения.

По време на гръцката криза това означаваше да намерим пътя към запазване на единството на еврозоната - да убедим Гърция в необходимостта от тежки мерки в замяна на финансова подкрепа и да гарантираме на нейните кредитори изпълнението на тези мерки. Всички бяхме свидетели на трудните, често изпълнени с обрати преговори. Намирането на решение за Гърция беше полезно за самите гърци, но и за всички ни в Европа, включително и за България. То гарантира регионална икономическа и финансова стабилност, предотврати напрежение в банковия сектор и успокои инвеститорите, от които страната ни се нуждае.

Още по-голямо предизвикателство е бежанската вълна, която заля Европа. Миграционната политика е един от 10-те приоритета, които Жан-Клод Юнкер обяви още в първите дни от встъпването ни в длъжност и стана централен в оперативната ни работа. За 5 месеца утроихме патрулите по вода, подсилихме с експерти т.нар. “горещи точки” (най-вече в Гърция и Италия), договорихме разпределението на 160 000 бежанци, затегнахме мерките срещу трафикантите, засилихме взиимодействието на страните от Балканския път, инициирахме преговори по споразумение с Турция и увеличихме помощта за страните, съседни на конфликтните зони, откъдето идват бежанците. Изключително важно е да успеем да се справим както с приема на хората, които бягат от война, така и с

бързото връщане на

нелегалните икономически

мигранти,

идващи от страни, където няма опасност за живота им. Още по-важно е сътрудничеството между службите за сигурност, за да опазим Европейския съюз от лица, свързани с терористични групировки.

Действията по бежанската криза изискват пари и хора, а тяхната мобилизация е част от моите преки задължения. В рекордно кратки срокове увеличихме финансовите средства за 2015-2016 година от 4,5 на близо 10 милиарда евро и засилихме екипите в комисията и в агенциите, които се занимават с регистрация на бежанци и охрана на границите. България може да разчита на подкрепа. Страната ни вече получи над 82 милиона евро за периода до 2020 година и в случай на нужда винаги може да поиска и да получи допълнителни средства и експертна помощ.

Работата ни през изминалата година премина под сянката на кризи, но не се изчерпва с тях. Три големи теми присъстваха постоянно в дневния ни ред.

 Първо, да се справим с

последиците

от глобалната

финансова криза

В рекордно кратък срок стартирахме плана “Юнкер” и за по-малко от 6 месеца изработихме и приехме всички юридически инструменти, които го правят възможен, включително и регламента, с който се създаде Европейския фонд за стратегически инвестиции. Целта на плана е с помощта на публични средства да се мобилизират частните инвестиции в реални проекти на икономиката и така да се даде тласък на растежа и заетостта. Вече реализираме проекти в 11 държави членки, включително за 100 милиона евро в България. Само през октомври 150 малки или средни предприятия у нас са проявили интерес към финансиране по тази линия.Това означава допълнително работни места и принос към икономическия растеж на България. Планът “Юнкер” насърчава отстраняване на пречките пред бизнеса, а това от своя страна означава още инвестиции, от каквито България се нуждае.

Второ, работим по задълбочаване на общия ни пазар - източник на конкурентоспособност за Европа. Набелязахме план за действие за изграждане на Съюз на капиталовите пазари и за по-справедливо и ефективно корпоративно облагане. Започнахме работа и върху задълбочаването на Икономическия и валутен съюз. Набелязахме конкретни стъпки за реализирането на Европейския енергиен съюз. Предложихме и стратегия за създаването на единен цифров пазар, който ще генерира допълнително 415 милиарда евро годишно и ще допринесе за създаването на нови работни места. Като страна с втория по бързина интернет достъп в света, със сектор на информационните и комуникационни технологии, който генерира 10% от БВП и е най-голям в Югоизточна Европа, България има голям потенциал да се възползва от този единен цифров пазар.

Трето,

обещахме да

бъдем големи в

в големите неща

и малки -

в малките Предприехме редица мерки, за да намалим бюрократичните пречки в работата на съюза. Изтеглихме над 80 предложения, които не служат на целите ни, от години са подложени на обсъждане и ако бъдат приети, няма да доведат до резултатите, към които се стремим.

За мен всеки ден от изтеклата година беше отговорност - за 150 милиарда евро бюджет и за 33 хиляди служители. Всяко евро и всяка човешка съдба изискват внимание. Бюджетираме така, че

парите да отиват

там, където са

най-необходими

за Европа и могат да генерират високи резултати - икономически растеж и работни места, по-добро качество на живот, сигурност за нашите граждани. Стараем се да подобрим организацията на работа на нашите служители. Вземаме мерки, за да гарантираме сигурността им, здравето им и да се погрижим за семействата им. Тези неща не са много видими и няма да ги чуете като водеща новина, но са необходимост за ефективното функциониране на комисията.

Зад нас остава една нелека година - а пред нас е много работа за вършене. Целите,които сме си поставили да спечелим отново доверието на 507 милиона европейци и да допринесем за икономическия растеж и заетоста в ЕС, ни дават сила да вървим напред.

* Георгиева е заместник-председател на Европейската комисия за бюджет и човешки ресурси. Статията е специално за “24 часа”.

  • Защо депутатите пак се дърпат от зеления сертификат

    Защо депутатите пак се дърпат от зеления сертификат

    Странно защо депутатите се дърпат от зеления сертификат и когато ги питат дали ще го въведат в парламента, започват да го усукват. Нещо повече - в събранието има една партия, чиито депутати тръгнаха напред с обещанието, че ще го махат изобщо. Но докато зеленият сертификат е в сила и докато българският гражданин е длъжен да го има
  • Задава ли се най-лявопопулисткото управление на прехода?

    Задава ли се най-лявопопулисткото управление на прехода?

    - Горещо призовавам да не се харчат никакви милиарди в края на годината - "Те ги вдигат, аз ги плащам" ли е предложението за космическа минимална пенсия - Който предложи популистко харчене, приема се веднага, а ако някой загатне наченки на реформи, сам се отказва Следя преговорите за съставяне на правителство

МАЛКИЯТ ИВАНЧО

Малкият Иванчо