Газът и посредниците

https://www.24chasa.bg/Article/541492 www.24chasa.bg
Атанас Симеонов, доктор по право

АТАНАС СИМЕОНОВ, доктор по право

Преди да публикуваме този текст, помолихме “Овергаз” да изложат тяхната гледна точка по фактите и изводите в него. От компанията се въздържаха от коментар. Публикуваме го, защото е в интерес на обществото да се дискутира този важен за икономиката и всеки от нас проблем. Бихме публикували и други аргументирани гледни точки.

Преди повече от година и половина в споразумението между Украйна и Русия за доставка на газ посредниците бяха премахнати. Въпреки че тези посредници бяха с неимоверно по-голяма икономическа мощ от родните посредници.

Този факт даде да се разбере, че има ли политическа воля от страната вносител, има ли необходимия натиск на общественото мнение и публичност при договорните отношения, посредниците могат да бъдат премахнюати.

По принцип посредниците при доставки към цяла държава не изпълняват никакви функции, освен да се разпределя допълнителна печалба... Какъв е смисълът някой да стои между “Газпром” и “Булгаргаз”? Да, посредникът може да купува газа и да финансира транспорта на газа, но това може съвсем спокойно да го прави и “Булгаргаз”,

тъй като посредникът така или иначе калкулира тези си разходи и си ги прибира от “Булгаргаз”. Тръбата е една, “Газпром” продава и в крайна сметка “Булгаргаз” купува. Какъв е тогава смисълът от посредниците? Очевидно е, че всеки посредник си начислява печалба. И тя е в допълнение на печалбата, която генерира “Булгаргаз”. Въпросната печалба на посредника се плаща от българските граждани и българските фирми, ползващи газ.

Дали “Газпром” (или външнотърговското му дружество) ще продава на “Булгаргаз”, или по средата ще има един или повече напълно излишни и увеличаващи цената посредници, е абсолютно все едно от гледна точка на това, че и в двата случая газът ще се движи по еднакъв начин. В разглеждания случай нямаме продавачи на едро и на дребно, които да доставят различни по брой и характеристики стоки.

И нека подчертая - в случая не става въпрос за реална търговия с газ, а за дейност, фактически свеждаща се до посредничество. Просто защото между двама монополисти се намърдва излишен посредник. Той в разглеждания случай не доставя на крайни потребители и поради това не създава никаква конкуренция, нито пък, както отбелязахме, решава някакви финансови проблеми на “Булгаргаз”.

Това, че “Овергаз” при доставката придобива собствеността върху газа, е само технически детайл и не променя характера на излишното посредничество. Като говоря за посредничество, нямам предвид посредничество в правния, а само в житейския смисъл на тази дума. Резултатът: същият газ, същото количество - но на по-висока цена.

Посредниците между "Газпром" и "Булгаргаз" са двама - Winterhall Erdgas и "Овергаз инк". "Овергаз" доставя средно над 70% от общото количество газ. Външнотърговското дружество на "Газпром" - "Газпром експорт" (предишен "Газекспорт") доставя едва една тридесета част от газа, който внася "Овергаз". Разликата между най-високата и най-ниската цена на внасяния по пазарни цени от "Газпром" газ е 12%, като най-ниска е цената на доставяния газ от външнотърговското предприятие на "Газпром", а цената на посредниците е по-висока!

При тази разлика можем да си правим изводите какъв е размерът на комисионите (пардон - търговските отстъпки) при посредниците.

Доставяният от "Овергаз" газ на доста по-ниска цена се дължеше на специално споразумение между България и Русия заради участието на България в разработването на руско газово находище и на отчитането на транзитните такси и няма нищо общо с пазарните цени. Поради това тези цени въобще не бива да се имат пре вид и в исторически план.

Производителят на газ от България “Мелроуз ресорсиз” отново започва да добива газ и ще го доставя на цена около два пъти по-ниска от средната цена на вносителите на руски газ!

По данни на агенция Heren Energy доставната цена на руски газ за Германия е значително по-ниска от доставната цена за България.

Законът за енергетиката е категоричен, че снабдяването с природен газ следва да става "при изцяло съпоставими, прозрачни и обективни цени” Изводите дали законът се спазваможете да си направите и сами.

Структурата на "Овергаз инк" според информационните системи, според данните в Агенцията по вписванията и съобразно наличните документи на регистрирано в Англия дружество има следния вид:

До 18.03.2009 г. компанията South Eastern European Energy Limited, регистрирана в карибския офшорен рай на Британските Вирджински острови, е собственик на английската компания DDI Holdings Limited (бившата "Енерджи кънсълтънт лимитид"), която е регистрирана на адреса на адвокатска кантора - 4 HILL STREET в Лондон. "Ди Ди Ай холдингс лимитид" държи 98,125% от "Овъргаз Холдинг" АД. А "Овергаз холдинг" има 50% от акционерното участие на "Овергаз инк" АД. Останалите 50% се държат от "Газпром" (0,49%) и "Газпром Експорт" (49,51%). Разбира се, имената и адресите на фирмите, а също и директорите им могат лесно да се променят.

През 2007 г. "Ди ди мениджмънт" АД е закупило 100% от капитала на "Ди Ди Ай холдингс лимитед" от South Eastern European Energy Limited. Прехвърлянето на акциите е вписано в Companies House по-късно на 18.03.2009 г., въпреки че информация за сделката е подадена в приложенията към Годишния финансов отчет на "Ди Ди мениджмънт" АД за 2007 г. Интересното е, че прехвърлянето на дяловото участие.

от компанията на Британските Вирджински острови към българската компания е вписано в английския регистър малко след като “24 часа” публикува капиталовата структура на "Овергаз".

Комбинацията между английска фирма и фирма в Британските Вирджински острови (BVI) е доста често използвана. Английското право дава възможност трансферите на пари от Великобритания към Британските Вирджински острови да стават без каквито и да са данъчни проблеми. Известни са поне няколко отлично работещи схеми за това.

Буди недоумение криенето да договорите за доставка на газ и липсата на детайлна информация на какви цени продава "Газпром" (пряко или чрез външнотърговското си дружество) на посредниците. А това противоречи на изискването за прозрачност на цените на газа съгласно Директива 2008/92/ЕО и Директива 90/377/ЕИО.

  • От криза в криза, но няма ли най-после да се отлепим от дъното

    От криза в криза, но няма ли най-после да се отлепим от дъното

    Водещата партия в управляващата коалиция предлага пакет от 14 мерки за близо 2 млрд. лева. Идеята е да се омекоти сериозно ударът от връхлитащите ни една след друга кризи, включително растящата инфлация и всички негативи заради войната в Украйна. Подобни мерки са крайно наложителни, защото качеството на живот на българите удря дъното в Европа и
  • Слави Василев, политолог

    Слави Василев: Украйна ще стане западна държава, когато и Русия стане

    Защо политическият ни елит си съдира ризата Искам да напиша няколко думи за Украйна. Чувам през последните седмици какви ли не мнения по темата. Политическият ни елит подкрепя гледната точка на украинските властимащи и оттам в обществото се заражда една лавина от еднопосочни мнения, които анатемосват всичко

МАЛКИЯТ ИВАНЧО

Малкият Иванчо