Без лични данни на бизнесмени в Търговския регистър

https://www.24chasa.bg/Article/573697 www.24chasa.bg

Всеки търговец може да заличи личните си данни от Търговския регистър след 1 януари 2011 г.

Справки в досиета на фирмите ще могат да се правят след заплащане и регистрация с електронен подпис, а на гише след представяне на документ за самоличност.

Това предвижда проектът за промяна в закона за Търговския регистър на правосъдното министерство.

Свободен и безплатен остава достъпът до име и адрес на фирмата, дата на регистрация, капитал и управители.

Трети лица ще могат да проверяват и протоколите от събрания, договори за прехвърляне на предприятия или дялове и др. само ако търговците са заличили ЕГН, данните от лична карта и постоянен адрес в документите си.

Промените в закона предвиждат подаването на новите заявления със заличени лични данни да става по желание и в 6 м. срок след влизането му в сила.