Георги Шопов: С публично-частно партньорство могат да се усвоят нови територии, в които предлагането да бъде на по-достъпни цени

https://www.24chasa.bg/novini/article/7106014 www.24chasa.bg
Георги Шопов

Жилищната стратегия трябва да се раздели на два стълба – на съществуващия жилищен фонд, който трябва да бъде обновен, и на възможността за развитие на ново жилищно строителство

Георги Шопов е председател на Управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) и управител на "Тобо Груп". По образование е строителен инженер, завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия. Работил е като проектант, инвеститорски контрол и изпълнител.

- Г-н Шопов, Националният съвет за тристранно сътрудничество и Министерският съвет одобриха решението да се премахне ползването на 50% отстъпка от данък сгради за хората, които са посочили повече от един имот за основно жилище. Какъв ще бъде ефектът според Вас?

- Още в предложенията на НАСП по Жилищната стратегия обърнахме внимание на данъчната политика, която има пряко отражение върху жилищния сектор. Според нас промяна в данъците за неосновно жилище би повлияла върху броя на пустеещите имоти. Данъците за недвижими имоти са твърде ниски, за да мотивират собствениците, които не ги използват активно, да ги продадат или отдават под наем. И съответно могат да си позволят да ги държат празни. Увеличение на тези налози ще доведе до съществена промяна на пазара и ще изкара на светло тези имоти.

Не считам обаче, че намаляването на данък сгради с 50% само за едно основно жилище на един гражданин би имало отражение върху пазара, тъй като то е частична мярка. Нито ще се промени стойността на жилищата, нито ще се повлияе върху интереса за покупка или отдаване под наем.

- Какви други промени в данъчната политика, касаещи жилищния сектор и финансовата достъпност на имотите, са необходими?

- Опитът ни показва, че налагането на рестрикции и ограничения в разрешителните режими за жилищно строителство има негативен ефект върху достъпността, тъй като води до оскъпяване на продукта и намаляване на предлагането. Реализирането на проектите отнема повече време при по-високи разходи в процеса на изпълнение. Затова считаме, че подобряването на достъпността на жилищата може да се случи чрез промяна в данъчната политика. Като предприемачи вярваме, че насърчаването, а не чистата държавна помощ, е работещ механизъм в тази посока. В условия на демографска криза, един от лостовете за стимулирането на младите хора е намаляването на ДДС при покупка на първо жилище. Макар така приходите от строителство към бюджета да се ограничат, държавата ще създаде условия за младите семейства да останат в страната.

- В Стратегията се засяга проблемът с недостига на социални жилища. Как според Вас може да се реши този казус, без да се създава допълнителна тежест за инвеститорите?

- Предложението за безвъзмездно предоставяне на част от построените жилища на общините за социални нужди е в разрез с пазарната икономика и ще доведе до изкривяване на основните механизми. Затова е важно да разчитаме на световно доказани практики в тази сфера. Такъв е примерът с публично-частното партниране. Държавата и общините могат да предоставят свои регулирани терени или да регулират нови територии, които да бъдат застроени от бизнеса, като в резултат част от жилищата остават за обществено използване. Възможно е и срещу служебно регулиране и изграждане на инфраструктура на територии с частни терени от местното управление, частните собственици и компаниите, които ще ги застроят, да предоставят на общините част от построените имоти. По този начин ще се увеличи броят на жилища за социални нужди. В същото време ще се усвоят нови територии, в които предлагането ще бъде на по-достъпни цени.

Ако се върнем още по-назад и разгледаме казусите по-глобално, самата жилищна политика не е ясно диференцирана. Според нас трябва да се раздели на два стълба – на съществуващия жилищен фонд, който трябва да бъде обновен, и на възможността за развитие на ново жилищно строителство. Принципите и механизмите в тях са твърде различни, за да се прилагат общо и за двете направления.

- Предстои обсъждане на жилищната политика на международния форум „Моят град, моят дом, моят бизнес - технология, политики, регулация и международен опит“. Планирате ли Асоциацията да участва във форума?

- Да. Всички членове на НАСП считаме, че Националната жилища стратегия трябва да бъде базирана на предложенията на широк кръг заинтересовани страни, а преди да бъде приет, документът да се подложи на наистина задълбочен обществен дебат. Именно чрез това събитие ще търсим възможност за конструктивен диалог. Защото общите усилия на ангажираните участници на пазара и защитата на обществените интереси са ключови за постигането на ефективна жилищна стратегия.