В Италия съд за малолетни има от времето на Мусолини

https://www.24chasa.bg/Article/744967 www.24chasa.bg
Младеж отглежда цветя в поправителния дом в Бойчиновци. СНИМКА: КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Спецсъдилища ще гледат делата на децата в България, съобщи тези дни пред “24 часа” зам.-министърът на правосъдието Даниела Машева.

В Италия те функционират успешно в резултат на многобройни промени в течение на годините. В действителност обаче са основани със закон още през 1934 г., или от времето, когато Бенито Мусолини е начело на правителството.

Тогава те имат за цел най-вече закрилата на децата, останали сираци от войната. За времето си това е наистина иновативна идея. Днес обаче този вид съдилища са свързани предимно с извънбрачните деца. Казусите на деца на родители в развод пък се решават от обикновени съдилища.

Съд за малолетни в момента има във всеки по-голям град. Това е орган, съставен от двама съдии от кариерата (с тоги) и от двама почетни съдии, специализирани в хуманитарни науки. Той е с правомощията на съд от първа инстанция за всички административни, граждански и наказателни дела, които са свързани с малолетни граждани. Става дума за дела, отнасящи се до престъпления, превъзпитателни мерки, осиновявания, родителски права, администриране на имущества, закрила или помощ.

Съдът за малолетни се председателства от съдия със специализация в хуманитарните науки, например психолог или педагог.

В административната сфера съдът се занимава най-вече с вземането на превъзпитателни мерки по отношение на децата, които са показали отклонения в поведението си, произтичащи предимно от конфликти в семейството и социалната им сфера. В тези случаи взетите мерки нямат за цел да санкционират детето, а да предложат по-добри отношения и условия вътре в семейството. Търси се и сътрудничеството на социалните служби, които много често се оказват изключително важни за разрешаването на конфликтите.

Съдът за малолетни обаче може да налага и мерки, свързани със закрилата на децата в някои деликатни ситуации – когато например малолетни са замесени в случаи на проституция или пък са били жертва на сексуално насилие.

В гражданската сфера съдът има правомощията да решава на кого да се поверят децата в случай на разделянето на неженени двойки. Освен това може да решава и как да бъдат закриляни изоставени от родителите им деца или пък такива на осъдени родители. В някои случаи съдът може да наложи ограничаване на родителските права на един или на двамата родители и да повери децата на други семейства, роднини или детски домове.

Освен това съдът за малолетни е компетентен и по всички дела, свързани с осиновяванията в Италия и чужбина. Именно той постановява дали една семейна двойка е годна, или не да осинови дете. Италия е на едно от първите места по най-много международни осиновявания. Само през 2009 г. италиански двойки са осиновили близо 4000 деца в чужбина.

В наказателната сфера съдът за малолетни е този, който се произнася по делата с участието и на деца. Пълнолетен гражданин обаче също може да бъде съден от този съд, ако престъплението, извършено от него, се отнася за периода, когато е бил непълнолетен. В този случай се прилагат мерките, предвидени от Наказателния кодекс за малолетни.