Измамници крадат фирми по интернет

https://www.24chasa.bg/Article/789938 www.24chasa.bg
СНИМКА: ЦВЕТОМИР ТРЪНКОВ

Емил Радев и група депутати от ГЕРБ предлагат да се ограничи достъпът на граждани до пълното досие на фирмите в Търговския регистър.

Идеята е с информацията от протоколите с лични данни на търговци да разполагат само съдии, прокурори , полицаи, адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители, юрисконсулти и синдици.

Промяната в текстовете на Закона за търговския регистър вече е гласувана от правната комисия при повторното разглеждане на законопроекта.

С Емил Радев, депутат от ГЕРБ, разговаря СИЛВИЯ ГУРМЕВА

- Г-н Радев, защо искате да се отреже достъпът на гражданите до пълната информация за фирмите в Търговския регистър?

- В момента всеки има достъп до личните данни на търговците, събирани в последните 20 години чрез сайта на Търговския регистър.

Статистиката сочи, че има стотици злоупотреби с присвоени фирми с апетитни имоти през послените години.

Схемата е елементарна - представят се в Агенцията по вписванията фалшиви протоколи и решения от общо събрание, според които управителят е сменен или собственикът е продал дяловете си на друг. За целта се използват публикуваните лични данни.

С въвеждането на електронния подпис злоупотребите стават и от дистанция -

копира се

образецът от

подписа

и заедно с останалите подправени документи се изпраща заявление за промяна на собствеността или управлението на фирмата.

Служителите на агенцията нямат правомощия да извършват проверка за истинността на данните. Те са регистратори и правят вписването. В рамките на 1-2 месеца имотите биват продавани на трети лица. След години извършеното престъпление може да се установи и докаже в съда, но дори търговецът да възстанови собствеността върху фирмата си, загубите му са огромни.

- Какво от електронното досие ще бъде скрито?

- Няма да е видимо сканираното дело, което постъпва в регистъра от окръжния съд. То съдържа, образци от подписи, протоколи от общи събрания, адреси и копия от личните карти на управители и съдружници.

В случаите на апорт (паричната или непарична вноска, с която съдружниците увеличават капитала на дружество - бел.ред.) в делото са приложени и документите, отнасящи се до вноската. Това са нотариални актове, документи за собственост на моторни превозни средства и дори удостоверения за граждански брак.

Видима за всички остава основната страница на фирмите, каквато е и в момента. Там са описани капитал, разпределение на дялове, предмет на дейност, адрес на седалище, предишни и настоящи собственици, съдружници и управителни органи.

Достъпни ще са и годишните финансови отчети, съдебни решения, покани за общи събрания.

Ще въведем изискването да се обявява още уставът и дружественият договор.

- Но вие предлагате да се скрият цели документи, вместо да се заличат само личните данни. Защо отхвърлихте идеята на правосъдното министерство справки да се правят от всички след регистриран достъп?

- Проектът за изменение на Закона за търговския регистър предвижда заличаване на лични данни в документите, подлежащи на обявяване, но това ще заработи занапред.

По отношение на постъпилата вече информация служителите на агенцията нямат физическа и техническа възможност да извършат заличаването. Това са хиляди терабайта документи в цифров носител.

Предложението на Министерството на правосъдието за неограничен регистриран достъп бе добър вариант. За реализирането му обаче ще са необходими нов софтуер и хардуер, което ще струва милиони левове. В следващите 2 години това е неизпълнимо.

Другата причина е, че така трудно може да се стигне до истинския извършител на злоупотреба.

- Престъпленията, за които говорите, се вършат с помощта на юристи, а те ще ползват всички данни от регистъра. До него все пак ще имат достъп съдии, прокурори, следователи...

- Изчислихме, че

злоупотребите ще

намалеят с 80%,

ограничавайки кръга от хора, които контролирано ще ползват документите, съдържащи лични данни.

Така при сигнал за нарушение бързо може да се разбере кои точно са хората, правили справки по делото на конкретна фирма.

Един уважаващ себе си съдия, прокурор, нотариус или адвокат никога няма да даде достъп до цифровия си сертификат на трето лице, още повече когато е наясно, че може да му бъде потърсена отговорност за това.

- Защо изключвате журналистите от списъка, след като нарочна европейска директива им дава право на достъп до лични данни за целите на разследвания? И как ще коментирате изявлението на шефа на правния екип на "Програмата Достъп до информация" Александър Кашъмов, че ограничението е противоконституционно?

- Журналистите ще могат да получават пълна информация чрез юрисконсултите, назначени в медията, в която работят.

Както останалите лица, за които е предвиден достъп, юрисконсултите ще получат безплатно цифров сертификат от Агенцията по вписванията след представяне на свидетелство за правоспособност.

Във връзка с казаното от Кашъмов твърдя, че предложената промяна в Закона за търговския регистър не противоречи на конституцията. Напротив, така ще се постигне баланс между публичността на информацията и защитата на лични данни.

Ще припомня, че според директивата за защита на личните данни възнагражденията на гражданите също са защитени, а те масово присъстват във фирмените дела по договорите за управление и контрол.

- Каква е причината да искате пререгистрацията на фирми да става чрез съда, а не в агенцията по вписвания, както е сега?

- Появи се нова мода в измамите с фирми.

При пререгистрацията в агенцията се представят фалшиви удостоверения за актуално състояние. Това е документът, издаден от съда, на базата на който в агенцията се извършва пререгистрацията. С фалшифицирането му се подменят действителните собственици или управители. Следва светкавично разпродаване на имотите на дружеството.

Най-често така се процедира с фирми на чужденци. В последните години много чужди граждани регистрираха дружества у нас само за да купят земята под домовете, в които инвестираха. Те не развиват търговска дейност, нямат служители и идват веднъж - два пъти годишно на почивка в България.

Тези хора стават най-лесната плячка на имотната мафия и за измамата обикновено разбират твърде късно.

През миналото лято в агенцията се получиха

десетки сигнали

от чужденци,

чиито фирми са

пререгистрирани

със сменена собственост без тяхно знание.

Това бе причината да предложим пререгистрацията да продължи чрез подаване на заявеление до съда, който служебно го изпраща заедно с актуалното състояние в агенцията.

 

ВИЗИТКА

Емил Радев е роден на 26 май 1971 г. във Варна.

Завършил е право в Икономически университет - Варна, и публична администрация във Варненския свободен университет.

От 1998 г. е адвокат по търговски дела. Ръководи общинските съветници от ГЕРБ във Варна от 2007 до 2009 г.

Депутат от ГЕРБ в 41-ото НС. Член на комисиите по правни и европейски въпроси.

Специализирал е европейско право в Германия.

  • Ъглошлайфът на Путин - опит да повтори салфетката на Сталин и Чърчил

    Ъглошлайфът на Путин - опит да повтори салфетката на Сталин и Чърчил

    Познавачи на Кремъл смятат, че Путин имал две-три важни амбиции. Сред тях те нареждат връщането на руския контрол върху Украйна, тоталната ерозия на НАТО и желанието му да превърне Русия в незаобиколим противник на Запада. Ясно е, че Русия търси реванш за загубата от студената война. Затова от години дрънка оръжия и анексията на Крим бе само част
  • Коментар на седмицата №3: Бунтът на невежите

    Коментар на седмицата №3: Бунтът на невежите

    Публикуваме отново най-четените през седмицата анализи, коментари и мнения. Това лично мнение на проф. Огнян Герджиков е № 3 и е четено от 54 148 души. Колкото хората са по-невежи в дадена област, толкова са по-категорични СВЕТЪТ вече не е същият. Той е завладян от пандемия, която тотално наруши неговия ритъм

МАЛКИЯТ ИВАНЧО

Малкият Иванчо