Избират пак наш съдия в Люксембург

https://www.24chasa.bg/Article/807916 www.24chasa.bg
Общият съд в Люксембург разглежда дела на граждани и фирми срещу институциите на ЕС, които ги засягат. СНИМКА: РОЙТЕРС

Втори конкурс за българския съдия в Общия съд на ЕС в Люксембург обяви министърът на правосъдието. Първият се провали в края на ноември м.г. - изпитната комисия не предложи нито един от двамата кандидати, явили се на последния тур.

Постът е вакантен от осем месеца, след като в края на юни 2010 г. досегашният ни съдия Теодор Чипев подаде оставка заради здравословни проблеми. Избраният ще довърши 6-годишния му мандат в Общия съд, който изтича на 1 януари 2013 г.

Кандидатите трябва да отговарят на 10 изисквания, определени от правителството - перфектно владеене на френски, който е официалният език на съда в Люксембург, да имат само българско гражданство, поне 12 г. юридически стаж, необходимите професионални и нравствени качества, да познават правото на ЕС, да не са осъждани на затвор за умишлено престъпление и да не страдат от психично заболяване.

На тези условия трябваше да отговарят кандидатите и при първия конкурс с едно изключение. Отпадна изискването "юрист с призната компетентност", след като в началото на февруари т.г. кабинетът прецизира критериите.

Съобщението за новия конкурс бе публикувано в "Държавен вестник" на 25 февруари. Оттогава тече 10-дневният срок, в който кандидатите могат да подадат документи.

Предстои правосъдният министър да назначи изпитната комисия. Тя ще провери дали желаещите отговарят на изискванията. Само издържалите с отличен, минимум 5,50, писмен и устен изпит по френски се допускат до втория тур - събеседване, с което се оценяват знанията им по право на ЕС.

След като класира окончателно кандидатите, изпитната комисия трябва да одобри първия и да го предложи на министрите на правосъдието и на външните работи, а те от своя страна - на кабинета.

Издигнатият от правителството за наш съдия в Общия съд в Люксембург ще заеме поста само ако бъде одобрен от правителствата на всички останали 26 държави-членки на ЕС. Преди да дадат съгласие, те се консултират със специален комитет, който дава решаващото становище за годността на кандидатите.

Европа поставя само две условия към тях - да притежават необходимата правоспособност за заемане на висши съдебни длъжности и да представят гаранции за независимост. Оттам нататък държавите членки сами решават какви изисквания да поставят и по каква процедура да изберат съдията си в Люксембург.

Първият конкурс се провали, защото се оказа, че класираният на първо място Димитър Стефанов - реферандер, т.е. помощник на съдията Теодор Чипев, за чийто пост кандидатства, няма 12 г. юридически стаж. Не стана ясно защо комисията го е допуснала до изпитите, след като не отговаря на един от критериите.

Класираната на второ място Марияна Кънчева също не бе номинирана, защото според комисията нямала "задълбочени познания по въпроси, касаещи съществото на дейността на ЕС".

Кънчева - адвокат, живеещ в Брюксел, протестира срещу отказа на комисията да я издигне. "Преминах успешно всички етапи на конкурса - отличен по френски език и много добър на събеседването. Разликата в оценките между декласирания кандидат и мен е 0,75", написа тя до премиера и министрите на правосъдието и външните работи.

"Ако комисията е имала нещо против моето представяне, то тя е трябвало да го изрази в своята оценка (например да ми пише слаб). Никъде не пише, че при оценки отличен и много добър кандидатът не се предлага. Несъмнено при тези оценки има годен кандидат и той е следвало да бъде предложен. Комисията е била длъжна да се съобрази с крайния резултат от класирането. Това е нормалната логика на всяко състезание", подчертава Кънчева в писмото.

Като кандидат, който единствено е преминал успешно всички етапи на конкурса и отговаря на всички изисквания, Кънчева поиска кабинетът да се съобрази с резултатите и да я номинира за съдия в Люксембург, но молбата й бе отхвърлена.

Скандали съпътстваха първия конкурс от самото му начало. От 10-те явили се кандидати шестима бяха скъсани на изпита по френски. Сред тях бяха Евгений Стайков, бивш шеф на Софийския апелативен съд, решавал спорове в Международния търговски арбитраж в Париж, и работилата в Общия съд Катерина Йочева. Неуспешно бе атакувано изискването за владеене на френски език, съставът на изпитната комисия се променяше, имаше жалби за конфликт на интереси.

ОБЩИЯТ СЪД

Всяка държава-членка на ЕС, има по един свой представител в Общия съд в Люксембург. Той разглежда жалби на граждани и фирми срещу решения на институциите на ЕС, които нарушават правата им, спорове за търговски марки, дъмпинг. Решенията му се обжалват пред "големия" съд на ЕС в Люксембург, където наш съдия е Александър Арабаджиев.