Намалели сме с 600 000 за 10 години, още 400 000 емигрирали

https://www.24chasa.bg/Article/844468 www.24chasa.bg

7 351 234 са българите в момента, според експресните резултати от Националното преброяване на населението и жилищния фонд към 1 февруари 2011 г., съобщени на пресконференция в Националния статистически институт (НСИ). Населението на България за последните 10 години е намаляло с 581 750 души, средногодишният темп на намаление е 0,7 %.

410 472 души пък са емигрирали в периода от 1992 - 2011 г.

Според доклада, изготвен от НСИ, населението не само намалява, но и застарява. 1 172 208 (16 %) са децата от 0 до 17-годишна възраст, 4 789 967 са преброените от 18 до 64-годишна възраст, а 1 389 059 са българите над 65-годишна възраст според сегашното преброяване. През 2001 г. лицата под 18-годишна възраст са били 19,4 %. Делът на населението над 65 години пък се е увеличил от 16,8 % през 2001 г. на 18.9 % през 2011 г.

17-ото поред преброяване на населението в демографската история на България бе проведено от 1 до 28 февруари. От 1 до 9 февруари се проведе за първи път преброяване на населението чрез анкетни карти по интернет, а от 10 до 28 февруари се проведе преброяването чрез посещения на потребители.

Експресните резултати имат за цел да се оцени броят на населението на страната по области, общини и населени места и за разпределението му по пол и възрастови групи.

Според резултатите 72,9% живеят в градовете, 27,1 - в селата. Средно в едно домакинство живеят 2,6 души. Броят на преброените жилища е 3 898 688 и в едно жилище съответно живеят средно 1,9 души.

Съотношението мъже-жени не се е променило съществено от последното преброяване - сега на 1000 мъже се падат 1053 жени, а през 2001 г съотношението е било 1000:1052.

София е областта с най-голямо население - 1 359 520 души, а в Област Пловдив живеят 671 918 души. Това са двете области в страната с население над 500 000 души и в тях живеят 27.63 % от цялото население на страната. В София живеят 18.49 % от всички българи, а 9.14 % от тях - в Пловдив.

С най-малко население пък е област Видин - 99 016 души или 1.35 % от населението.

В пет области на страната се отчита прираст на населението в резултат от вътрешната миграция, показват още резултатите. В София увеличението е със 118 965 души, в Пловдив - 15 824 души, Варна - с 13 461 души, Бургас - с 8 566 души и Велико Търново - с 1631 души.

Във всички останали области броят на изселилите се лица е по-висок от този на заселилите се.

Окончателните данни от националното преброяване ще станат ясни през юли.