Главен редактор
Първи зам-главен редактор
Юри Велев
Първи заместник главен редактор
(+359 2) 942 2506
Заместник главни редактори
Боряна Цачева
Заместник главен редактор
(+359 2) 942 2512
Марияна Литова
Заместник главен редактор
(+359 2) 942 2547
Директор онлайн проекти
Станимир Въгленов
Директор на онлайн издания на МGB
(+359 2) 942 2574
Директор "24 часа онлайн"
Данка Василева
Директор на онлайн издание на "24 часа"
Специални кореспонденти
Георги Милков
Специален кореспондент
029422546
Слави Ангелов
Специален кореспондент
Коментатори
Диляна Ценова
Коментатор
Пенчо Ковачев
Коментатор
(+359 2) 942 2575
Политика
Виктор Иванов
Редактор
(+359 2) 942 2535
Елица Гилтяй
Ръководител на отдел
(+359 2) 942 2551
Лиляна Клисурова
Репортер
(+359 2) 942 2549
Криминале
Здравни приложения
Йоана Русева
Редактор
Любомира Николаева
Ръководител на отдел
(+359 2) 942 2562
Международни новини
Лина Гергова
Коментатор
Мария Незнакомова
Редактор
(+359 2) 942 2591
Пламена Томева
Репортер
(+359 2) 942 2591
Стоян Илков
Репортер
Бизнес
Мнения
Оживление
Ваня Сухарова
Онлайн редактор
Мария Райчева
Коментатор
Паола Хюсеин
Ръководител на отдел
(+359 2) 942 2569
Цветелина Шенева
Репортер
02/942-2530, 2531
Култура
Димитър Стайков
Редактор
(+359 2) 942 2529
Мила Вачева
Редактор
Спорт
Гeорги Банов
Редактор
(+359 2) 942 2521
Георги Луканов
Редактор
(+359 2) 942 2520
Едуард Папазян
Ръководител на отдел
(+359 2) 942 2520
Найден Тодоров
Репортер
(+359 2) 942 2520
Явор Гeронтиeв
Репортер
(+359 2) 942 2520
Онлайн
Зорница Йосифова
Редактор
(+359 2) 942 2680
Любомир Серафимов
Онлайн редактор
Милена Милева
Онлайн редактор
(+359 2) 942 2684
Други
Ваньо Стоилов
Кореспондент
Ваня Драганова
Кореспондент
Димчо Райков
Редактор
Радко Паунов
Кореспондент
Радосвета Бочукова
Кореспондент
Мнения: (+359 2) 942 25 52
mnenia@24chasa.bg
Криминален: (+359 2) 942 25 95
24krimi@24chasa.bg
Международни новини: (+359 2) 942 25 90
24inter@24chasa.bg
Оживление: (+359 2) 942 25 69
24ojivlenie@24chasa.bg
Спорт: (+359 2) 942 25 20
24sport@24chasa.bg
Новини от България: (+359 2) 942 25 12
24politika@24chasa.bg
Социални проблеми: (+359 2) 942 25 62
24zivot@24chasa.bg
Бизнес: (+359 2) 942 25 77
24business@24chasa.bg
Култура: (+359 2) 942 25 29
24culture@24chasa.bg
Кореспонденти: (+359 2) 942 25 54
“Рекламни карета и малки обяви”
(+359) 02 942 21 46bdimova@vgb.bg
(+359) 02 942 22 61divanova@vgb.bg
(+359) 02 942 21 47dvladimirova@vgb.bg
Светослав Стоянов
(+359) 02 942 20 91sstoianov@vgb.bg
Елена Стефанова
(+359) 02 942 20 91estefanova@vgb.bg