Телефон за читатели: (+359 2) 942 2514
Факс: (+359 2) 942 2819

Борислав
Зюмбюлев,

главен редактор на "24 часа"
bzumbulev@24chasa.bg

 

Юри
Велев,

първи зам.главен редактор
jvelev@24chasa.bg

Блага
Букева,

зам. главен редактор
bbukeva@24chasa.bg

Боряна
Цачева,

зам. главен редактор
bcacheva@24chasa.bg

Марияна
Литова,

зам. главен редактор
mlitova@24chasa.bg

Електронна поща:
Мнения: (+359 2) 942 25 52 mnenia@24chasa.bg
Криминален: (+359 2) 942 25 95 24krimi@24chasa.bg
Международни новини: (+359 2) 942 25 90 24inter@24chasa.bg
Оживление: (+359 2) 942 25 69 24ojivlenie@24chasa.bg
Спорт: (+359 2) 942 25 20 24sport@24chasa.bg
Новини от България: (+359 2) 942 25 12 24politika@24chasa.bg
Социални проблеми: (+359 2) 942 25 62 24zivot@24chasa.bg
Бизнес: (+359 2) 942 25 77 24business@24chasa.bg
Култура: (+359 2) 942 25 29 24culture@24chasa.bg
Кореспонденти: (+359 2) 942 25 54
Директор онлайн издание на „24 часа”

Данка
Василева

(+359 2) 942 26 81
dvasileva@24chasa.bg

Директор онлайн издания на МГБХ


Станимир
Въгленов
(+359 2) 942 25 74
svaglenov@vgb.bg

Екип на онлайн изданието (Звънете само по въпроси, свързани с онлайн изданието):

Журналист
Милена
Милева
(+359 2) 942 26 84
mmileva@vgb.bg

Журналист
Антон
Георгиев
(+359 2) 942 26 80
аgeorgiev@vgb.bg

Журналист
Любомир
Серафимов
(+359 2) 942 26 83
lserafimov@vgb.bg

Журналист
Лилия
Гавлашка
(+359 2) 942 26 80
liligavlashka@gmail.com

Журналист
Янислава
Монева
(+359 2) 942 26 82
ymoneva@vgb.bg

Журналист
Джейн
Димитрова
(+359 2) 942 26 95
online@vgb.bg

Журналист
Ваня
Сухарова
(+359 2) 942 26 95
online@vgb.bg

Журналист
Светослава
Ингилизова
(+359 2) 942 26 80
svetoslava.ingilizova@gmail.com

Журналист
Цветина
Данова
(+359 2) 942 26 80
cdanova@vgb.bg

Журналист
Мартин
Христов
(+359 2) 942 26 95
online@vgb.bg

Велка Димитрова
тел. 02 / 942 20 91
vdimitrova@vgb.bg

Преслава Петрова
тел. 02 / 942 20 08
ppetrova@vgb.bg

Деян Тодоров
тел. 02 / 942 20 19
DTodorov@vgb.bg

Телефони “Рекламни карета и малки обяви”:
(+359) 02 942 21 47
(+359) 02 942 21 46
(+359) 02 942 21 61
(+359) 02 942 22 58
(+359) 02 942 22 56


psurdjiyska@vgb.bg
bdimova@vgb.bg
divanova@vgb.bg
jstojanova@vgb.bg
vboshilova@vgb.bg