Редакционен екип

Борислав Зюмбюлев

Главен редактор

Станимир Въгленов

Директор на онлайн издания на МGB

Данка Василева

Директор на онлайн издание на "24 часа"

Юри Велев

Първи заместник главен редактор

Боряна Цачева

Заместник главен редактор

Марияна Литова

Заместник главен редактор

Специални кореспонденти и коментатори

Георги Милков

Специален кореспондент

Слави Ангелов

Специален кореспондент

Диляна Ценова

Коментатор

Пенчо Ковачев

Коментатор

Политика

Елица Гилтяй

Ръководител на отдел

Виктор Иванов

Редактор

Весела Бачева

Репортер

Даринка Илиева

Репортер

Лиляна Клисурова

Репортер

Павлета Давидова

Репортер

Румина Димитрова

Репортер

Цветелина Стефанова

Репортер

Ярослава Прохазкова

Репортер

Криминале

Кирил Борисов

Ръководител на отдел

Ана Михова

Редактор

Димитър Мартинов

Репортер

Здравни приложения

Любомира Николаева

Ръководител на отдел

Константина Костова

Репортер

Международни новини

Стоян Илков

Ръководител на отдел

Мария Незнакомова

Редактор

Пламена Томева

Редактор

Евита Смилкова

Репортер

Лина Гергова

Коментатор

Бизнес

Самуил Огнянов

Ръководител на отдел

Христо Николов

Редактор

Албена Арабаджиева

Репортер

Виктория Бочевска

Репортер

Марияна Бойкова

Репортер

Мая Божинова

Репортер

Румяна Денчева

Репортер

Мнения

Генка Маркова

Редактор

Винсент Тановски

Репортер

Мила Гешакова

Коментатор

Оживление

Паола Хюсеин

Ръководител на отдел

Ваня Сухарова

Онлайн редактор

Виктория Костова

Репортер

Мария Начевска

Репортер

Мария Райчева

Коментатор

Цветелина Шенева

Репортер

Спорт

Едуард Папазян

Ръководител на отдел

Гeорги Банов

Редактор

Георги Луканов

Редактор

Константин Ботушаров

Репортер

Найден Тодоров

Репортер

Симеон Демирев

Репортер

Онлайн

Зорница Йосифова

Ръководител на отдел

Александра Николаева

Онлайн редактор

Алис Борисова

Онлайн редактор

Богомила Костадинова

Онлайн редактор

Елеонора Кълвачева

Онлайн редактор

Любомир Серафимов

Онлайн редактор

Мария Нишанджиева

Онлайн редактор

Румина Тодорова

Онлайн редактор

Фоторепортери

Николай Литов

Ръководител на отдел

Велислав Николов

Фоторепортер

Йордан Симеонов

Фоторепортер

Румяна Тонева

Фоторепортер

Видео съдържание

Александра Тренкова

Редактор

Калина Влайкова

Редактор

Георги Кюрпанов-Генк

Видео съдържание

Други

Гергана Николова

Ръководител на отдел

Димчо Райков

Редактор

Мария Пилева

Редактор

Радко Паунов

Редактор

Тони Щилиянова

Редактор

Албена Ангелова

Кореспондент

Антоанета Маскръчка

Кореспондент

Буряна Божинова

Кореспондент

Валентин Хаджиев

Кореспондент

Валери Ведов

Кореспондент

Ваньо Стоилов

Кореспондент

Ваня Драганова

Кореспондент

Дима Максимова

Кореспондент

Надежда Алексиева

Кореспондент

Ненко Станев

Кореспондент

Росица Христова

Кореспондент

Румен Златански

Репортер

Юри Димитров

Заместник - отговорен секретар
Венелина Гочева

Димитър Димитров
Мнения
(+359 2) 942 25 52
mnenі[email protected]сhaѕa.bg

Криминални
(+359 2) 942 25 95
24krіmі@24сhaѕa.bg

Международни новини
(+359 2) 942 25 90
24і[email protected]сhaѕa.bg

Оживление
(+359 2) 942 25 69
24oјіvlenі[email protected]сhaѕa.bg

Спорт
(+359 2) 942 25 20
24ѕр[email protected]сhaѕa.bg

Новини от България
(+359 2) 942 25 12
24рolіtі[email protected]сhaѕa.bg

Социални проблеми
(+359 2) 942 25 62
24zі[email protected]сhaѕa.bg

Бизнес
(+359 2) 942 25 77
24buѕіneѕѕ@24сhaѕa.bg

Култура
(+359 2) 942 25 29
24с[email protected]сhaѕa.bg

Кореспонденти: (+359 2) 942 25 54