Главен редактор
Първи зам-главен редактор
Юри Велев
Първи заместник главен редактор
(+359 2) 942 2506
Заместник главни редактори
Боряна Цачева
Заместник главен редактор
(+359 2) 942 2512
Марияна Литова
Заместник главен редактор
(+359 2) 942 2547
Директор онлайн проекти
Станимир Въгленов
Директор на онлайн издания на МGB
(+359 2) 942 2574
Директор "24 часа онлайн"
Данка Василева
Директор на онлайн издание на "24 часа"
Специални кореспонденти
Слави Ангелов
Специален кореспондент
Коментатори
Диляна Ценова
Коментатор
Пенчо Ковачев
Коментатор
(+359 2) 942 2575
Политика
Криминале
Здравни приложения
Йоана Русева
Редактор
Любомира Николаева
Ръководител на отдел
(+359 2) 942 2562
Международни новини
Лина Гергова
Коментатор
Мария Незнакомова
Редактор
(+359 2) 942 2591
Пламена Томева
Репортер
(+359 2) 942 2591
Стоян Илков
Репортер
Бизнес
Марияна Бойкова
Репортер
(+359 2) 942 2541
Самуил Огнянов
Ръководител на отдел
(+359 2) 942 2541
Христо Николов
Редактор
02 9422541
Мнения
Оживление
Ваня Сухарова
Онлайн редактор
Мария Райчева
Коментатор
Паола Хюсеин
Ръководител на отдел
(+359 2) 942 2569
Цветелина Шенева
Репортер
02/942-2530, 2531
Култура
Димитър Стайков
Редактор
(+359 2) 942 2529
Мила Вачева
Редактор
Спорт
Гeорги Банов
Редактор
(+359 2) 942 2521
Георги Луканов
Редактор
(+359 2) 942 2520
Едуард Папазян
Ръководител на отдел
(+359 2) 942 2520
Найден Тодоров
Репортер
(+359 2) 942 2520
Явор Гeронтиeв
Репортер
(+359 2) 942 2520
Онлайн
Любомир Серафимов
Онлайн редактор
Милена Милева
Онлайн редактор
(+359 2) 942 2684
Други
Ваньо Стоилов
Кореспондент
Ваня Драганова
Кореспондент
Димчо Райков
Редактор
Радко Паунов
Кореспондент
Радосвета Бочукова
Кореспондент
Мнения: (+359 2) 942 25 52
mnenia@24chasa.bg
Криминален: (+359 2) 942 25 95
24krimi@24chasa.bg
Международни новини: (+359 2) 942 25 90
24inter@24chasa.bg
Оживление: (+359 2) 942 25 69
24ojivlenie@24chasa.bg
Спорт: (+359 2) 942 25 20
24sport@24chasa.bg
Новини от България: (+359 2) 942 25 12
24politika@24chasa.bg
Социални проблеми: (+359 2) 942 25 62
24zivot@24chasa.bg
Бизнес: (+359 2) 942 25 77
24business@24chasa.bg
Култура: (+359 2) 942 25 29
24culture@24chasa.bg
Кореспонденти: (+359 2) 942 25 54
“Рекламни карета и малки обяви”
(+359) 02 942 21 46bdimova@vgb.bg
(+359) 02 942 22 61divanova@vgb.bg
(+359) 02 942 21 47dvladimirova@vgb.bg
Светослав Стоянов
(+359) 02 942 20 91sstoianov@vgb.bg
Елена Стефанова
(+359) 02 942 20 91estefanova@vgb.bg