Искаме да се забърза икономиката, а работниците ще намаляват. Какъв ход има?

Ключов фактор става производителността на труда По последни данни на НСИ производителността на труда през второто тримесечие на годината, измерена през създадения БВП на един зает, нараства с 3,5% в реално изражение спрямо същия период на 2018 г. Същият реален темп на растеж отчита и БВП Което означава

Добри новини за износа - расте и завива към пазарите на страни извън ЕС

В автоиндустрията близо 35% от експорта е насочен към Германия Въпреки натрупаните предпоставки за висок ръст на вътрешното потребление българската икономика продължава да разширява излишъка по текущата сметка. По данни на БНБ за първите пет месеца на годината търговският дефицит се свива до 559 млн. евро (в сравнение с 1132 млн.

Коментар на седмицата №2: Може ли заплатите ни изведнъж да станат като френските?

“Социалният щит” на Макрон - извиване на ръцете на по-бедните в ЕС. Как ще има еднакви заплати за една и съща позиция в различни страни, като има разлики дори между София и Ямбол В предизборна кампания политиците обичайно говорят така, че да се харесат на максимално широк кръг потенциални избиратели.

Може ли заплатите ни изведнъж да станат като френските?

“Социалният щит” на Макрон - извиване на ръцете на по-бедните в ЕС. Как ще има еднакви заплати за една и съща позиция в различни страни, като има разлики дори между София и Ямбол В предизборна кампания политиците обичайно говорят така, че да се харесат на максимално широк кръг потенциални избиратели.

Растежът у нас все повече се движи от хората над 55

Значението на образованието расте. Разходите за труд се увеличават и в България все по-малко ще се разчита на нискоквалифициран труд Отвъд добрите новини на пазара на труда:Коефициентът на заетост във възрастовата група 20-64 години достигна 72,5% средно за цялата 2018 година – рекордно висока стойност,

Вече харчим по-бързо, отколкото спестяваме

Въпреки нулевите лихви българските домакинства продължават да предпочитат банките пред алтернативните инвестиции Данните за ръста на депозитите не трябва да учудват. За последните 24 месеца средната заплата нарасна с 20%, за последните 4 години – с 38%. В същото време, общият размер на натрупаните депозити на домакинства в банки нарасна с 13,

Ранен сигнал за рецесия в еврозоната

През ноември индексът на промишленото производство в Германия спада с 4,7% на годишна основа, с 4,9% за преработващата и с 9,5% за автомобилната индустрия Ранно предупреждение за рецесия в еврозоната: през ноември индексът на промишленото производство в Германия спада с 4,7% на годишна основа, за преработващата индустрия спадът е 4,9%,

Заплатите ще растат по-бързо от икономиката

Има няколко възможни “спусъка” за икономически трус в Европа в обозримо бъдеще Нужни са дългосрочни инвестиции, които да променят профила на страната Какво ще донесе новата 2019 година? Годината се очертава заредена с изненади - и за света, и за България. В понеделнишкия брой публикувахме прогнозите на 5-има експерти.

Иде краят на нулевите лихви. Кои бизнеси ще засегне?

Средните цени на жилищата достигнаха нивата отпреди кризата след спада от около 40% Промяната в паричната политика на Европейската централна банка изглежда неизбежна. Точна прогноза за начало на процеса на покачване на лихвените нива обаче е изключително трудна. Засега е ясно, че ЕЦБ ще спре политиката на нетно изкупуване на финансови активи,

Заплатите в Източна Европа растат 2 до 4 пъти по-бързо от тези в Западна

Ръстът на заплатите в България се забавя през първото тримесечие на 2018 г. - 6,8% , или най-нисък след този в Хърватия от всички страни в Източна Европа. За 2-годишен период България е на 5-о място след Румъния, Латвия, Унгария и Литва с увеличение от 18,4%. В бизнес сектора разходите за труд са нараснали с 18,1% в сравнение с 2016-а,

2045 г.: доминират професии, които сега дори не съществуват

Прогнози за следващите 27 години Решихме да отбележим 27-ата годишнина на “24 часа” и с прогнози - какви ще са животът, светът и България след още 27 години. В тази поредица на вестника умни хора с въображение и визия за бъдещето прогнозират огромните промени, които ще се случат до 2045 година. Днес публикуваме предвижданията на икономиста Лъчезар

Колко ще струва на работодателите в индустрията да върнат българи от чужбина

Колко ще струва на работодателите в индустрията да привлекат обратно българите в чужбина, наети на нископлатени работни места (без изискване за квалификация): сравнение с покупателната сила на средната заплата в промишлеността в България към момента. (От

Прегря ли пазарът на труда?

Да разчиташ на “готова” свободна и евтина работна ръка - това вече е история ПРЕГРЯ ли пазарът на труда и как да расте икономиката при пълна заетост? По данни на НСИ през 2017: - коефициентът на заетост на лицата на възраст 15-64 г. е 67,5% - най-висока стойност изобщо в историята за четвърто тримесечие; - коефициентът на заетост на лицата 20-64

Бедност = топло с евтини горива = мръсен въздух

Над 39% от българските домакинства твърдят, че не могат да си позволят да отопляват в достатъчна степен дома си - най-висок дял в страните от ЕС. Дори сред домакинствата с доход над прага за риск от бедност (60% от медианния доход), този дял е над 32%. Въпреки относително добрите данни за заетостта,

Търсят се лекари и програмисти. А какво учат студентите?

Заплатите на най-търсените специалисти са се удвоили за 5 г. ПРЕЗ последните няколко години, но особено през последните месеци все по-често чуваме от работодатели и мениджъри на големи чужди или местни компании, че не достигат хора, че много трудно намират специалисти с подходяща квалификация. В същото време ние като че ли си мислим,

Защо половината от сегашните ученици ще имат проблем с кариерата утре

Въпреки елитните училища само 2% са отличници за работа в екип Поредни резултати от международни сравнителни изследвания дават незавидна картина за резултата от образованието в българските училища. Този път слабото представяне е в уменията на 15-годишните за решаване на задачи в сътрудничество. Какво ни казват данните?

Търсете ПОСтерминала!

Българинът по-често плаща през електронните устройства, отколкото тегли пари през банкомат Предложението за допълнително ограничаване на кешовите плащания до 5000 лв. не действа срещу естествения ход на избора на потребителите. Забелязваме устойчива тенденция към нарастване на плащания през банковата система, на употребата на банкови карти,

Как да събудим умната индустрия

Учете децата на универсалния език на логиката и знанието. Родители, не плашете децата си с математиката Ако разгледаме структурата на българската икономика в сравнение с другите страни от ЕС, със сигурност ще развенчае много митове Да започнем с често тиражирания, че “в България нищо не се произвежда”.

Голямото отваряне

Как износът скочи 6 пъти “ДИВИДЕНТЪТ” от членството на България в ЕС: Износът нарасна 6 пъти за 15 години: - По данни на НСИ износът на стоки за първите осем месеца на 2017 г. нараства с 12,9% спрямо същия период на 2016 г. Ако трендът се запази, 2017 г. ще бъде първата година, през която износът на стоки и услуги ще надхвърли 65 млрд.

Как i-училището ще промени всичко - от раниците до матурите

Да купим таблети, е малкият проблем, важното е как ще се използват ОТ гледна точка на държавния бюджет покупката на таблети дори за всички деца в средното образование няма да има съществен макроикономически ефект. В условия на икономически растеж, увеличение на заетостта и свързаното с това нарастване на приходите в бюджета подобно допълнително

Много малко са младите учители у нас

Учителите до 29-годишна възраст в основното образование у нас са едва 4% - два пъти и половина по-малко от средното за ЕС, като само в Италия, Португалия и Кипър делът им е по-нисък. Мъжете учители в гимназиите са 22% при 40% средно за ЕС, като само в Латвия и Литва делът на мъжете е по-нисък по данни на Евростат.

Какво тласка нагоре заплатите

Идва ли краят на евтиния труд у нас 10-те страни с най-висок ръст на заплатите в Европа (в таблицата е използван индикаторът “разходи за труд”*) за последните две години са в Източна Европа. България е на второ място с ръст от 19,5% за последните 24 месеца и на четвърто място (след Румъния, Унгария и Чехия) за последните 12 месеца.

А вашият тийнейджър работи ли през лятото?

Хем не достига работна ръка, хем наемането на 15-18-годишни е трудно ПАЗАРЪТ на труда започна да прилича на времената преди кризата – безработицата е наполовина от тази в пика през 2012-2013 г., а коефициентът на заетост е на най-висока стойност изобщо в историята. Това се вижда както от все по-честите констатации на работодатели в дух “не

Не всеки компютър в държавна служба работи за гражданите

Ако близо 60% от 15-годишните са функционално неграмотни в писането и математиката, това е дългосрочна спирачка пред икономическия растеж – решаването на подобни проблеми трябва да е приоритет в сравнение например с ремонтите на площадки и градинки. Не всеки лев, вложен в път или канализация, има еднакъв ефект.

По-образовани роми - това добавя 1-2% ръст на икономиката

Няколко думи за ромите и образованието. Общата картина България има изключително сериозен структурен проблем със състоянието на работната сила, който се вижда много ясно през данните за пазара на труда, заетостта и безработицата. Пример - ако имахме трудовата активност на Холандия, щяхме да имаме 600 000 души повече заети Каква е разликата с

IT бизнесът в България расте два пъти по-бързо, отколкото в Румъния

4:1 реформи в средното спрямо висшето образование е миксът, за да продължи това развитие "Файненшъл таймс” написа, че България иска да се превърне в технологичния център на Балканите. Всъщност България вече в известна степен се е превърнала в такъв център по няколко причини. Ако погледнем развитието на сектора в последните 10 г.

За парите в училище и уменията, които наричаме грамотност

Какво ще се промени, ако повече деветокласници знаят как да си купят билет от автомат С около 4,1% от БВП България има относително по-малки публични разходи за образование от средното ниво за Европейския съюз, което е 4,8-4,9%. Но само това сравнение не е достатъчно, pащото има страни в Европа с идентични разходи за образование и с коренно

Икономически тигър ли е Турция?

Страната трудно може да е пример за подражание - икономиката ѝ е изложена на рискове МАЛКО за икономиката на Турция, към която отново се насочиха любопитство и интерес, и почти винаги - с грешни факти и оценки. За последната година износът на стоки е едва 2/3 от вноса; за последните 10 години дефицитът по текущата сметка (отчитайки и туризма) е

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Президентът на Българския футболен съюз най-накрая хвърли оставка! Тя ще бъде представена пред членовете на Изпълнителния комитет. Извънредното заседание ще се проведе в петък от 14:00 часа на базата в Бояна. "След дългите години, прекарани на поста, и с множеството си контакти на високо международно ниво,

Премиерът на България Бойко Борисов удари по масата! Той също не издържа на изключително слабите резултати на националния отбор в последните години и реши да предприеме крути мерки. "Призовавам Борислав Михайлов незабавно да си подаде оставката като президент на Българския футболен съюз! След вчерашната позорна загуба на българския национален

Любомир Ковачев е шофьор за пример, видяха папараците на "България Днес". Актьорът бе засечен да паркира колата си в центъра на София, без да направи нито едно нарушение. Нещо повече. Ковачев е категорично против пиенето на алкохол по време на шофиране, затова го кара само на вода. Любо е зареден и със слушалки за телефон,